Alla artiklar från Lasse Angantyr

Nu blir maten billigare

För första gången på fyra år så sjunker nu priserna på livsmedel i Sverige. Enligt Matpriskollen som intervjuats av TT så sänks priserna med 0,4 procent jämfört med en månad sedan. Det är en liten sänkning av priserna men att det sker tyder på att ...

Absolut stoppar export till Ryssland

Pernod Ricard har nu beslutat att stoppa exporten av Absolut vodka till Ryssland. Beslutet sker med omedelbar verkan, skriver företaget i ett pressmeddelande. Företaget skriver på sin hemsida att de i enlighet med alla tillämpliga internationella sanktioner betydligt minskat sin aktivitet i Ryssland. Bland annat ...

Absolut riskerar bli av med odlare

Svenska spannmålsproducenter har reagerat negativt på Pernod Ricards beslut att Absolut Companys ska återuppta exporten av Absolut vodka till Ryssland. Nu riskerar Absolut Company att gå miste om odlare till den svenska spannmål som är grunden i hela produktionen. Lantbruksnytt har träffat Fredrik Gertzell som ...

Dags för debatt

Från och med idag kommer Lantbruksnytts chefredaktör och ansvarige utgivare, Anders Niléhn att skriva debattartiklar här på Lantbruksnytt.se. Det är redaktörens egna åsikter och de står fria från det övriga nyhetsmaterialet. Du som läsare kan kommentera under artiklarna. Vi kommer att moderera alla kommentarer och ...

Nu överger vi den svenska maten

När inflationen skenat så har priset på livsmedel ökat med 18 procent i Sverige. Det har fått effekten att svenskarna börjat att jaga lågpris i butiken och överger det svenskproducerade. Det står klart när livsmedelsföretagen presenterar sitt konjunkturbrev för det fjärde kvartalet. Under de senaste ...

Räntan höjs med ytterligare 0,5 procent

Riksbanken har i dag gjort en femte räntehöjning på mindre än ett år. Efter denna höjning på 0,5 procent är styrräntan nu uppe i 3 procent.  Tor Nylinder är ansvarig för skog och lantbruk på Sparbanken Syd. Så här kommenterar han dagens räntebesked: – En ...

Scandi standard lyfte resultatmässigt

Scandi standard som bland annat äger Kronfågel förbättrade sitt resultat under 2022 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för året landade på 290 miljoner kronor vilket är en förbättring med 68 miljoner. Scandi standard släppte idag sin rapport för sista kvartalet 2022 och även helåret. De ...

Kraftigt ökad omsättning för Arla

Dyrare livsmedel har fått konsumenterna att köpa förre mejeriprodukter. Arla har dock ökat sin omsättning med drygt 23 procent under 2022 jämfört med föregående år tack vare ett högre mjölkpris. På koncernnivå omsatte Arla 13,8 miljarder euro. Under 2022 uppnådde Arla ett nettoresultat på 382 ...

Bra år för Svenska foder

Svenska Foder redovisar ett resultat innan skatt för 2022 på 104 miljoner SEK, en förbättring med mer än 40 miljoner jämfört med föregående år. Carsten Klausen menar att resultatet är en följd av den kostnadseffektivitet och omsättningsökning som bolaget visat under det föregående året. – ...

Lantmännen köper spannmålsverksamhet

Lantmännen kommer att ta över driften hos Hjalmar Möllers i skånska Håslöv. Den nuvarande ägaren Bengt Nyhlén ska gå i pension och frågade Lantmännen om de var intresserade av att ta över verksamheten och de nappade på förslaget. I Håslöv i sydöstra Skåne har man ...

Galna kosjukan upptäckt i Nederländerna

Galna kosjukan eller BSE, Bovin Spongiform Encefalopati, har upptäckts i en kokropp i Nederländerna. Det ska röra sig om den atypiska varianten vilket kan uppstå hos äldre kor. Det var det nederländska jordbruksministeriet som meddelat att man upptäckt fallet av BSE. Djuret ska dock aldrig ...

Investeringsviljan minskade under 2022

2022 var ett tufft år på många sätt med ökade kostnader för lantbruket. Det syns inte minst när det kommer till intresset för att investera i nya stallbyggnader. Siffror från länsstyrelsernas visar att antalet förprövningar minskade drastiskt. Särskilt när det kommer till suggplatser. Förprövning görs ...

Newcastlesjuka på värphönsanläggning

5 000 värphöns ska avlivas på en gård i Blekinge sedan man konstaterat newcastlesjuka på gården. Besättningen har haft nedsatt äggproduktion, färgförändringar på skalen och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal. Sjukdomen misstänktes på gården och har kunnat bekräftas efter provresultat från ...

Fågelinfluensa upptäckt hos tamfåglar

Årets först fall av fågelinfluensa på svensk mark har upptäckts i Skaraborg. Det rör sig om mindre hobbyhönshållning. De flesta djuren dog av smittan och övriga har avlivats. Under torsdagen fick Jordbruksverket bekräftat att det rörde sig om fågelinfluensa i den mindre besättningen. Det kommer ...

Allt mer mark i EU ställs om till eko

Omställningen till ekologisk jordbruksmark i EU har haft en stabil utveckling under åren 2012-2020. Ökningen är 50 procent med en årstakt om 5,7 procent. Sverige tillhör ett av de länder som har mest jordbruksmark omställd till ekologisk produktion, lite drygt 20 procent. Det ger Sverige ...

Färre kineser kan stöpa om världsmarknaden

För första gången sedan 1961 har Kina en krympande befolkning. Att det hände just nu förklaras delvis av Covid 19-pandemin men experter menar att det är början på en period av negativ befolkningsutveckling. Detta kan få betydande effekter för världens jordbruksmarknad då Kina är världens ...

Sjöfrakten blir allt billigare

För drygt ett år sedan var sjöfrakten rekorddyr, både för containerfrakt och bulkfartyg. Men priserna har nu fallit tillbaka till mer normala nivåer. Vad som påverkat i närtid är det kinesiska nyåret som gör att aktiviteterna minskar något. I september 2021 nådde containerfrakten en rekordhög ...

Exportrekord av brasilianskt kött

Brasilien har slagit tidigare rekord i mängd exporterat kött. I december skeppades ytterligare 153 000 ton ut i världen vilket innebär att totalen för året landar på över 2 miljoner ton. Exporten under 2022 var 28 procent större jämfört med föregående år och 16 procent över ...

Delade meningar om storleken på rysk skörd

Enligt rysk information är den ryska veteskörden på nästan 103 miljoner ton. Men USDA är inte så säkra på om uppgifterna stämmer och anger en betydligt mindre skörd, bara 91 miljoner ton. Oavsett vem som har rätt så påverkar siffrorna de globala spannmålspriserna. De officiella ...