ANNONS

Ny teknisk lösning kan minska grisuppfödningens klimatpåverkan

Det danska jordbruket arbetar hårt för att minska utsläppen av växthusgaser, och ny grön teknik är en viktig del av lösningen. Företaget AgroGas kan spela en viktig roll för att minska klimatavtrycket från tamdjursproduktionen. En ny teknisk lösning har potential att avsevärt minska klimatavtrycket från griskött.

Under fler än 20 år har AgroGas utvecklat tekniska lösningar för gasåtervinning från avfallsplatser i Danmark. För tre år sedan installerade företaget den första testanläggningen hos en smågrisuppfödare. Anläggningen har trimamts in och har en stor potential för att förhindra att metangas läcker ut i atmosfären. Metangasen samlas helt enkelt upp från gödseltankarna och förbränns sedan i en anordning för gasförbränning som omvandlar den till vatten och koldioxid. Trots teknikens lovande resultat arbetar AgroGas fortfarande med att utveckla ett sätt att fånga upp den CO2e som släpps ut vid förbränning av metangasen.

Enligt AgroGas kan koldioxid-avtrycket minska med 10-20 procent för grisuppfödningen, vilket enbart i Danmark skulle det motsvara en minskning från grisuppfödningen med mer än 1 miljon ton. Den direkta effekten kan mätas med hjälp av en teknik som kan beräkna mängden destruerad metan av de totala utsläppen och på så sätt beräkna den minskade klimatpåverkan.

Spännande samarbeten banar väg för fortsatt utveckling
I samarbete med Danish Crown har AgroGas fått möjlighet att testa tekniken i större skala. Tillsammans kommer de att vidareutveckla tekniken, som förhoppningsvis kommer att omvandla metangasen från gödseltankarna för att producera både el och värme i framtiden. Dessutom har tekniken blivit en del av projektet Low Emission Slurry Storages, som är en del av det statliga Grønne Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUPD). Nu pågår ett arbete med att validera teknikens effekter och på sikt komma in på listan över de mest lovande teknikerna för att minska metanutsläppen i framtiden.

Relaterade artiklar