Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

Mycket nytt från NH på Borgeby

New Hollands turné med den metangasdrivna T6.180 Methane Power går i mål i samband med att Borgeby Fältdagar öppnar mässan den första dagen. Traktorn har då förflyttat sig från Västerås och nedåt i landet och gjort totalt sju stopp hos New Holland-återförsäljare, som bjudit in ...

ANNONS

Spannmålspriserna fortsätter neråt

För vete blev det dessutom kraftigt neråt, minus 8,3 procent på Chicago Board of Trade och minus 5,1 procent på Matif i Paris. Priserna på jordbruksprodukter har fallit sedan förra pristoppen i slutet av maj och det beror bland annat på att stora placerare ökar ...

ANNONS

Rosenqvist Maskin säljer Göweil

På Borgeby Fältdagar i nästa vecka kommer Rosenqvist Maskin att visa upp österrikiska Göwil. Det är ett nytt fabrikat i Sverige när det gäller kombipressar. Det är modellen Göweil kombinationspress G-1F125 Kombi, en österrikisk proffspress med 30 dubbeleggade och vändbara knivar. Skärlängd endast 35mm. Pressen ...

USA ökar exporten av griskött

Under april månad i år exporterade USA rejält med griskött, det blev den största exportvolymen av griskött för landet sedan maj år 2021. Exportvärdet av griskött steg med 18 procent jämfört med maj år 2021 och uppgick till 778,8 miljoner dollar. USA har kämpat med ...

Nytt affärssystem på Nordfarm

Gårdsystem, hållbara lösningar för morgondagens lantbruk kommer på Nordfarm med tre huvudområden. Nordfarmkoncernen möter framtidens lantbruk med innovativa systemlösningar genom en nybildad affärsenhet. Den nya affärsenheten, som är fristående från Nordfarm Maskin, heter Gårdsystem och har skapats som svar på utvecklingen inom svenskt lantbruk. Gårdarna ...

TV
SFO ger lägesrapport på höstrapsen

Efter en skonsam och sval vår har höstrapsen haft en fin utveckling. Den oro som fanns efter en period av torka börjar nu rätta till sig efter senaste veckans nederbörd. Nu är det största orosmomentet skadedjuren.

ANNONS

Skörden har startat på norra halvklotet

Årets spannmålsskörd är igång och tröskor rullar i bland annat Spanien och Bulgarien. Skördenivån ser än så länge ut att bli normal. Även i Ukraina, som ligger norr om dessa länder, har tröskorna kommit igång i höstkornet. Där rapporteras om skörd något över det normala ...

TV
Bakterie från komage i BASF-projekt

En magbakterie från kor, står i centrum för forskningsprojekt hos BASF. Med bakterien, med det svåra namnet Basfia succiniciproducens, vill BASF kunna omvandla koldioxid och socker till viktiga byggsten fumarat som används i kemiska processer. På kuppen ska BASF bli mer koldioxidneutrala. Klicka här för ...

Mer framgång med Pöttinger

Inför den nya säsongen har vallspecialisten Pöttinger återigen ett brett utbud av intressanta och innovativa nya produkter att erbjuda. Vid en pressvisning denna veckan visades en stor mängd nya maskiner fram och här presenteras några av dem. Nya frontslåttermaskiner: NOVACAT F Pöttinger är välkänd för ...

Effekter av direktsådd och mellangröda kräver långsiktighet

Markens innehåll av organiskt kol påverkades inte på djupet av plöjning respektive direktsådd samt odling av mellangröda. Den slutsatsen drog forskare vid Aarhus universitet efter att ha studerat ett långtidsförsök med olika metoder för jordbearbetning i kombination med oljerättika som mellangröda. Däremot förbättrades markstrukturen efter ...

Mycket mat från solen

Dubbel matproduktion med Sveriges största agrivoltaiska solpark, kombinerar jordbruk med solenergiproduktion för inomhusodling. Europas största inomhusodling Ljusgårda, har ingått ett PPA-avtal, ett energiköpsavtal med power purchase agreement, med balansansvarig aktör Energi Försäljning Sverige och Sveriges ledande solenergibolag Svea Solar. Solparken som Svea Solar byggt tillsammans ...

Många skadegörare att bekämpa nu

I ärter och åkerbönor finns nu bladlöss och uppförökningen kan gå snabbt vid varmt väder så håll uppsikt i fälten. Enstaka bönsmyg har noterats i Skåne. Bönsmygen är en svårbekämpad insekt. Vid eventuell bekämpning bör man vara beredd på en svag effekt. Chokladfläcksjuka är den ...

ANNONS

Ekologisk djurhållning fortsätter minska

Under år 2023 minskade antalet ekologiskt hållna djur för samtliga djurslag. Antalet ekologiska nötkreatur minskade för fjärde året i rad. De ekologiskt hållna mjölkkorna stod för den största minskningen med 22 procent under år 2023. Det visar ny statistik från Jordbruksverket. I juni 2023 uppskattas ...

ASF 35 mil syd om danska gränsen

Ett nedlagt vildsvin i tyska Hessen har testats positivt för afrikansk svinpest. Vildsvinet sköts endast 35 mil från den danska gränsen. Danmark har uppfört ett staket längs landgränsen mot Tyskland för att skydda sig mot ASF. Tyskland har haft problem med ASF under flera år ...

Danfoil lyfter

Den danska producenten av växtskyddssprutor, Danfoil, känner av en ökad efterfråga trots att försäljningen av lantbruksmaskiner totalt sett vänder neråt lite nu. Det är såväl på nya växtskyddssprutor som efterfrågan ökar som på Danfoils koncept att uppdatera en äldre växtskyddsspruta med modern teknik. Martin Dyhrman ...

Bredal demonstrerar precisionsgödsling som håller

På lantbruksmässan Borgeby Fältdagar visar Bredal precisionsgödsling “live” som en del av demonstrationerna. Vid montern visas den nya bogserade kalk-/gödningsspridaren K110 XESC med extra stora hjul och spridningsbredd upp till 48 meter samt lyftmonterade gödningsspridare. Danska Bredal har en uttalad produktfilosofi som betonar enkelhet, precision ...

Den svenska vargstammen får inte stå i vägen för svensk livsmedelsproduktion

Naturvårdsverket har i dag redovisat regeringsuppdrag om att analysera hur Sverige kan ha en mindre vargstam, uttryckt som det så kallade referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Det vill säga, det minsta tillåtna antalet vargar enligt EU:s regler. – Dagens stora vargstam går inte ihop med livsmedelsstrategin ...

ANNONS