Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

Sämre för svenskt lantbruk enligt LRF

Framtidsbilden är utmanande bland landets jordbrukare. Samtliga delindex faller i Lantbrukarnas Riksförbunds konjunkturbarometer för det fjärde kvartalet, även om entreprenadföretagen är kvar på en positiv nivå. Totalindex backar till 89,8 mot 92 föregående period. Rensat för skogsbruket sjunker indexet till rekordlåga 81,8. Bland växtodlare är ...

ANNONS

Tre bolag fusioneras och bildar Lantmännen Biorefineries

Lantmännen Agroetanol, Reppe och Oats fusioneras till ett bolag – Lantmännen Biorefineries AB. Fusionen sker i flera steg och fullbordas i februari 2024 men redan idag fusioneras bolagen Agroetanol och Reppe till Lantmännen Biorefineries. Lantmännen Biorefineries introducerades i början av 2020 med målsättningen att bilda ...

ANNONS

Priset på gas faller 3 euro

Priset på naturgas minskade med 3 euro under föra veckan och står nu i 44 euro per MWh. Det är tvärt emot alla marknadsbedömares prognoser. Priset för naturgas var strax under 40 euro per MWh i somras när det var som lägst under detta året ...

Bara plog på halva arealen

Hälften av arealen höstsäd plöjs inte före sådd, trädesarelen har ökat och strukturkalkningen minskat. Det är exempel på intressanta uppgifter i SCB:s nya undersökning av hur odlingen går till. Drygt 5 000 lantbrukare ingick i urvalet för undersökningen som är frivillig. Marcus Hoffman på LRF ...

Spannmålspriset stabiliseras

Under denna veckan har det skett en viss prisökning för spannmål och andra grödor på de internationella börserna. Men då ingen ny fakta tillkommit är bedömningen att prisbilen trots allt fortsatt är på väg neråt och att veckans händelse får ses som en korrektion. Efterfrågan ...

ANNONS

Alla överens om att mjölkpriset stiger

Att mjölkpriset stiger under nästa år verkar de flesta vara överens om, nu återstår bara hur mycket. Bakgrunden är ett underskott av mjölk totat i världen. Som vi rapporterade om i torsdags höjer Arla sitt mjölkpris med 10,9 öre till drygt 4:48 kronor per kg ...

Om ett halvår exporterar Ryssland griskött till Kina

Efter nära 15 års stopp är det snart öppet för Ryssland att exportera griskött till Kina. I mitten av nästa år är planen att de första leveranserna griskött ska levereras. Som vi rapporterade om redan i oktober i år har kinesiska myndigheter nu godkänt import ...

Tvärstopp i lantbruksmaskinförsäljningen

Lantbruksmaskiner och traktorer har stigit i pris med cirka 25 procent den senaste tiden och nu slår det stopp vad gäller köpintresset bland lantbrukarna i EU. Prishöjningar på maskinerna i kombination med räntehöjningar har minskat köpintresset rejält. Informationen kommer från det tyska LandBauTechnik-förbundet som rapporterar ...

TV
Lyckad bekämpning av Afrikansk svinpest

Sverige har hoppats bli världsmästare i bekämpning av afrikansk svinpest och nu ser man ut att ha lyckats. Det som räknas som smittad zon minskas och lättnader i restriktioner inom den införs.

Socker kan nått toppen

Priset på socker har stigit stabilt under lång tid och handlas just nu i nivån 763 brittiska pund per ton. Men nu kan det vara slut med prisuppgången. Brasilien är världens största exportör av socker och där ser det ut som att det går mot ...

TV
Positivt på nötmarknaden

Positiva tongångar från nötmarknaden. Scan satsar på egen produktutveckling för att locka fler att köpa svenskt nötkött.

ANNONS

HK Scan satsar på unga företagare

Att få fram nästa generations innovatörer och entreprenörer till en arbetsmarknad i snabb förändring är en förutsättning för att näringslivet och samhället ska utvecklas i en positiv riktning. Därför går HKScan Sverige, ett av Nordens ledande livsmedelsföretag, nu in som ny nationell silverpartner till Ung ...

Steg tas för att jägare ska kunna sälja vildvinskött direkt till konsument

Regeringen vill att det ska bli möjligt för jägare att på ett enkelt sätt sälja vildsvinskött direkt till konsument. En av förutsättningarna är att jägaren anmäler sin verksamhet till länsstyrelsen. Viktigt i detta sammanhang är att inte exempelvis skjutvapen hamnar i orätta händer till följd ...

JD i säker ledning

John Deere har registrerat 542 nya traktorer under perioden 1 januari till 30 november 2023. Det har totalt registrerats 2 023 nya traktorer i landet under dessa elva månader, minus 2,9 procent jämfört med samma period i fjol. Inget större har hänt under november. Den ...

TV
Gynnsamt med osäkrad kurs för EU-stöden

I takt med kronans försvagning har diskussionerna kring att valutasäkra EU-stöden blivit allt vanligare, men i praktiken är det nog fortfarande ganska få som faktiskt gör det. Under Hushållningssällskapets stormöte om riskhantering igår lyftes frågan och just i detta fallet behöver det inte vara fel ...

TV
Eko sjunkit i Norden

I alla nordiska länder har det varit ett tapp på eko-marknaden. Men det finns initiativ som kan vända på trenden.

Dåligt väder sänder vegetabilisk olja uppåt

Priset på raps fortsätter sin uppgång och det kan delvis beror på att produktionen av palmolja minskar. Det är i Indonesien som torka medför att produktionen nu skrivits ner med 1 miljoner ton palmolja. Fortsätter värmen kan det bli tal om att justera ner skörden ...

ANNONS