Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

Nu faller även tyskt smågrispris

Efter det att tyskt slaktsvinspris fallit med 10 cent per kg i förra veckan har nu även priset på tyska smågrisar vänt neråt. Sänkningen är 3:50 per 25-kilosgris och nytt pris är därmed 52:50 euro per smågris. Utbudet av smågrisar är ovanligt litet just nu ...

ANNONS
Det blev ytterligare en vecka med stigande priser på spannmål och det mesta beror dels på marknadens oro för Rysslands agerande i Ukraina men även att det faktiskt finns mindre spannmål i världen just nu.

Färre nya företag

Kräftgången för svenska företagsstarter har närmast exploderat den senaste månaden, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs analyserat. Raset i september var nära 25 procent jämfört med samma månad i fjol. – Tvärniten är djupt oroväckande, eftersom fyra av fem nya jobb skapas i ...

ANNONS

Risk för dyrare diesel framöver

Mycket kan ända med oljepriset den kommande veckan. Nyhetsbyrån Reuters skriver att länderna inom Opec+ planerar att dra ner rejält på produktionen. Det ska röra sig så mycket som en miljon fat per dag. Det motsvarar en procent av den dagliga oljekonsumtionen i världen. En ...

JD i ledningen

John Deere leder den svenska registreringsligan per den 30 september. Fabrikatet har fått ut 366 nya traktorer till kunder i Sverige under perioden, 28 fler än tvåan Valtra. Totalt sett har registreringarna minskat med 16,3 procent per den 30 september i år jämfört med samma ...

Sabotage på ledningar har inte påverkat gaspriset

Priset på naturgas har fortsatt neråt den senaste veckan. Detta trots fyra sprängningar på de två gasledningarna från Ryssland till Tyskland via Östersjön. I det korta perspektivet är det naturligt att sabotagen inte påverkar priset då ledningarna var avstängda. Dock kan marknadens reaktion, att priset ...

Rörliga räntor når nya höjder

Det råder fortsatt stor turbulens på räntemarknaderna. Marknadsräntorna förväntas fortsätta att stiga i närtid och räntor på fastigheter följer efter i en historisk uppgång. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbanks makroekonomer. – De senaste veckorna har präglats av stor volatilitet och stigande räntor internationellt, ...

ANNONS

Vem törs satsa på mink i Danmark ?

Som Lantbruksnytt rapporterade om den 26 september står det nu klart att det blir lagligt med minkfarmar i Danmark från den 1 januari 2023. Det har gett viss optimism i branschen men på ett möte i Herning i förra veckan var det ett hopp med ...

Kina minskar inköpen av mejeriprodukter

Kina har länge varit en stabil marknad för att avsätta mejeriprodukter från bland annat Europa. Mycket mjölkpulver har gått till Kina under flera år. Men nu är intresset från kinesiska uppköpare svalare och färsk statistik visar att landet minskat sin import av mejeriprodukter med 21 ...

Vete nära 4 kronor – igen

Spannmålspriserna stiger för andra veckan i rad och vete på Matif i Paris har nu nått 3:89 svenska kronor per kg, efter en prisuppgång på 3,0 procent denna veckan. För majs blev uppgången 1,0 procent medan rapspriset steg med 4,3 procent på den börsen. Förändringarna ...

Exaktare växtskydd med BBLeep

Växtskyddsteknikspecialistföretaget Brdr. Toft i Danmark erbjuder nu PWM-teknik från nederländska BBLeap i Sverige och i Danmark. På traditionella växtskyddssprutor kommer en förändring i hastighet och/eller dosering att orsaka en förändring av spruttrycket. En förändring av trycket innebär en förändring av droppstorleken och därmed en förändring ...

Vall som proteinfoder till grisar

Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har positiva effekter i växtföljden på en grisgård men det saknas mycket kunskap om hur ensilage i fodret fungerar till grisar. I den här videon berättar forskarna om sitt arbete med att undersöka och utvärdera ...

Odling av tång ger renare hav och mat

OX2 har tecknat avsiktsförklaringar med företagen Kobb och Nordic Seafarm för att utreda möjligheter till storskalig odling av tång vid den planerade havsbaserade vindparken Galatea Galene inom svensk ekonomisk zon utanför Falkenbergs och Varbergs kust.   Vindparken som heter Galatea-Galene är uppdelad på två områden. ...

ANNONS

Satsning för att dela jordbruksdata ska utveckla svensk livsmedelsproduktion

Nu beviljar Jordbruksverket 50 miljoner kronor genom landsbygdsprogrammet till Agronod för att utveckla en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata. Dataplattformen ska på sikt skapa nytta för primärproduktionen och bidra till lantbrukets utveckling och klimatomställning. Agronod är ett bolag som samägs av LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet ...

TV
Minskad svensk äggproduktion kan bli nödvändig

Näringen har hämtat sig från fågelinfluensaåret 2021. Men med en överproduktion av ägg, minskad köpkraft hos konsumenter, samtidigt som produktionskostnader, ökar är läget ansträngt för äggproduktionen.

Analytiker svänger – nu ska vetepriset upp

Danska analytiker har under flera månader hävdat att priset på vete är på nedgång och anbefallt sälj. Vetepriset har trots det legat förhållandevis stilla senaste månaderna med varannan vecka upp och varannan vecka ner. När Putin för en dryg vecka sedan meddelade att kriget i ...

Uppdaterad ellastare från Weidemann

Den som vill slippa avgaser, buller och sotpartiklar vid arbeten inne i byggnader, kan använda den helelektriska 1190e från Weidemann för fullständigt utsläppsfritt och mindre bullrande arbete. Vid arbeten i lantbruksmiljöer skonar maskinen både förare och värdefulla djurbesättningar. Inom kommunala arbeten visar sig maskinen speciellt ...

Vetearealen minskar i Ukraina

Vetesådden är i full gång i Ukraina just nu men arealen ser ut att bli betydligt mindre än före kriget. I de områden av landet som inte är ockuperade av Ryssland ser det ut att bli sått 3,8 miljoner hektar i höst. Det ska jämföras ...

7 % mer i EU-stöd i år

Växelkursen för årets EU-stöd är fastställd till 10:8993. Det innebär att svenska lantbrukare får större ersättning i år jämfört med i fjol då växelkursen var 10,1683. Skillnaden är 7,19 procent vilket som ett exempel innebär att ett lantbruk som i fjol fick 200 000 kronor i ...

ANNONS