Kategori: Animalieproduktion

Arla släpper gasen

Arla har nu byggt om i alla anläggningar så att de kan använda olja som energikälla i stället för gas. Föreningen har investerat 110 miljoner danska kronor i oljebrännare och tankar och är klara på de flesta anläggningar. Det återstår någon enstaka plats att bygga ...

Trög majssådd i Argentina

Värme och torka sätter käppar i hjulet för lantbrukare i Argentina som planerat så majs. Så här långt är endast 5,8 procent av den normala majsarealen sådd vilket är betydligt mindre än de 17 procent som var fallet för prick ett år sedan. Sen sådd ...

Nu faller även tyskt smågrispris

Efter det att tyskt slaktsvinspris fallit med 10 cent per kg i förra veckan har nu även priset på tyska smågrisar vänt neråt. Sänkningen är 3:50 per 25-kilosgris och nytt pris är därmed 52:50 euro per smågris. Utbudet av smågrisar är ovanligt litet just nu ...

Färre nya företag

Kräftgången för svenska företagsstarter har närmast exploderat den senaste månaden, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs analyserat. Raset i september var nära 25 procent jämfört med samma månad i fjol. – Tvärniten är djupt oroväckande, eftersom fyra av fem nya jobb skapas i ...

Risk för dyrare diesel framöver

Mycket kan ända med oljepriset den kommande veckan. Nyhetsbyrån Reuters skriver att länderna inom Opec+ planerar att dra ner rejält på produktionen. Det ska röra sig så mycket som en miljon fat per dag. Det motsvarar en procent av den dagliga oljekonsumtionen i världen. En ...

Sabotage på ledningar har inte påverkat gaspriset

Priset på naturgas har fortsatt neråt den senaste veckan. Detta trots fyra sprängningar på de två gasledningarna från Ryssland till Tyskland via Östersjön. I det korta perspektivet är det naturligt att sabotagen inte påverkar priset då ledningarna var avstängda. Dock kan marknadens reaktion, att priset ...

Rörliga räntor når nya höjder

Det råder fortsatt stor turbulens på räntemarknaderna. Marknadsräntorna förväntas fortsätta att stiga i närtid och räntor på fastigheter följer efter i en historisk uppgång. Det visar Räntebladet, en analys från Swedbanks makroekonomer. – De senaste veckorna har präglats av stor volatilitet och stigande räntor internationellt, ...

Vem törs satsa på mink i Danmark ?

Som Lantbruksnytt rapporterade om den 26 september står det nu klart att det blir lagligt med minkfarmar i Danmark från den 1 januari 2023. Det har gett viss optimism i branschen men på ett möte i Herning i förra veckan var det ett hopp med ...

Kina minskar inköpen av mejeriprodukter

Kina har länge varit en stabil marknad för att avsätta mejeriprodukter från bland annat Europa. Mycket mjölkpulver har gått till Kina under flera år. Men nu är intresset från kinesiska uppköpare svalare och färsk statistik visar att landet minskat sin import av mejeriprodukter med 21 ...

Vete nära 4 kronor – igen

Spannmålspriserna stiger för andra veckan i rad och vete på Matif i Paris har nu nått 3:89 svenska kronor per kg, efter en prisuppgång på 3,0 procent denna veckan. För majs blev uppgången 1,0 procent medan rapspriset steg med 4,3 procent på den börsen. Förändringarna ...

Odling av tång ger renare hav och mat

OX2 har tecknat avsiktsförklaringar med företagen Kobb och Nordic Seafarm för att utreda möjligheter till storskalig odling av tång vid den planerade havsbaserade vindparken Galatea Galene inom svensk ekonomisk zon utanför Falkenbergs och Varbergs kust.   Vindparken som heter Galatea-Galene är uppdelad på två områden. ...

Satsning för att dela jordbruksdata ska utveckla svensk livsmedelsproduktion

Nu beviljar Jordbruksverket 50 miljoner kronor genom landsbygdsprogrammet till Agronod för att utveckla en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata. Dataplattformen ska på sikt skapa nytta för primärproduktionen och bidra till lantbrukets utveckling och klimatomställning. Agronod är ett bolag som samägs av LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet ...

Analytiker svänger – nu ska vetepriset upp

Danska analytiker har under flera månader hävdat att priset på vete är på nedgång och anbefallt sälj. Vetepriset har trots det legat förhållandevis stilla senaste månaderna med varannan vecka upp och varannan vecka ner. När Putin för en dryg vecka sedan meddelade att kriget i ...

Vetearealen minskar i Ukraina

Vetesådden är i full gång i Ukraina just nu men arealen ser ut att bli betydligt mindre än före kriget. I de områden av landet som inte är ockuperade av Ryssland ser det ut att bli sått 3,8 miljoner hektar i höst. Det ska jämföras ...

7 % mer i EU-stöd i år

Växelkursen för årets EU-stöd är fastställd till 10:8993. Det innebär att svenska lantbrukare får större ersättning i år jämfört med i fjol då växelkursen var 10,1683. Skillnaden är 7,19 procent vilket som ett exempel innebär att ett lantbruk som i fjol fick 200 000 kronor i ...

Register för arbetsmaskiner

Ett nytt register för arbetsmaskiner förbättrar i grunden möjligheten till uppföljning av utsläpp av växthusgaser. Det visar den utredning som Transportstyrelsen nu är klar med. Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt möjligheterna att upprätta ett register för arbetsmaskiner. Idag finns inget sådant register och ...

Ny tjänst för bryggerier som vill nå internationella marknader

Bemakers är ett danskt företag som specialiserat sig på att hjälpa mindre bryggerier att nå internationella marknader. Bemakers mål är att minska administration och låta producenter av alkoholhaltiga drycker fokusera på det de gör bäst – producera unika och högkvalitativa produkter. Bemakers plattform ger tillgång ...

Nu drar sig gnagarna mot husen

Anticimex statistik visar att årets säsong för problem med möss inomhus precis har startat. Under förra veckan gjorde Anticimex 62 procent fler saneringar av möss jämfört med första veckan i september. Och nu förbereder Anticimex för högsäsongen under oktober och november. Men med några enkla ...

Spekulation driver priset på majs och soja

Stora amerikanska placerare köper just nu terminer i soja och majs. De tror således att priserna på dessa varor ska stiga framöver och deras stora placeringar i sig driver priset uppåt denna veckan. Med viss eftersläpning hänger alltid priset på majs och vete samman.