Kategori: Animalieproduktion

Ökad efterfrågan på spannmål i världen

Färska siffror från det amerikanska lantbruksministeriet visar att efterfrågan på spannmål nu är ganska okej i världen. Efter en period med liten efterfrågan har den således ökat igen. Efterfrågan på spannmål i världen är således större än vad marknaden förväntat sig och detta har medfört ...

Regeringen vill stärka beredskapen för primärproduktion av livsmedel

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att, inom arbetet med att stärka det civila försvaret, lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen inom primärproduktionen av livsmedel i hela Sverige. Uppdraget ska redovisas senast 17 november 2023. – Det försämrade säkerhetspolitiska läget har aktualiserat behovet av ...

Luftförsvar i stället för fraktavtal

Eftersom Ryssland inte följer det senaste fraktavtalet planerar nu Ukraina en ny strategi för att skeppa ut spannmål och andra lantbruksgrödor via hamnar vid Svartahavet. Den 18 maj kom ett tredje fraktavtal på plats, men det fungerade inte en halv månad. Ryssland vägrar att utföra ...

Stabila grispriser i EU

Priset på griskött ser ut att ligga stilla den kommande veckan. Tysk smågrisnotering ligger därför fast på 88 euro per gris. Efterfrågan är fortfarande större än tillgången vad gäller smågrisar på den tyska marknaden men priset ligger ändå stilla. Enligt branschorganisationen Pig Progress behöver det ...

Avvaktande läge och höga risknivåer i svenskt lantbruk

Det svenska lantbruket befinner sig i ett avvaktande läge, enligt ”Grönt Näringslivsindex” för andra kvartalet 2023. Det sammanlagda indexet för hela det gröna näringslivet för perioden visar på en fortsatt negativ syn och stannar på 93,2, där 100 anger en neutral syn på den framtida ...

Gott om spannmål från i fjol – men hur blir det i år

Det finns gott om spannmål i lager i EU och i Ryssland från fjolårets skörd men dessa kvantiteter kan snabbt ta slut om torkan håller i sig. Ryssland fick en rekordskörd i fjol och har inte lyckats exportera allt på långa vägar. Även i EU ...

Solceller eller livsmedelsproduktion – stor konflikt i tyska Bayern

Lantbrukare i Bayern vill bygga solceller på åkermark och får stöd av myndigheterna då det är en viktig del i den gröna omställningen, men invånare i flera byar i området är negativa till installationerna på åkermarken. Byborna har samlat in namnunderskrifter för att stoppa byggen ...

Stipendium för forskning om generationsväxling

 Lantmännens och Ultuna Studentkårs ”Från jord till bord-stipendium” 2023 går till Ebba Sundström och Joel Jonsson som nyligen avslutat sina agronomutbildningar vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). De tilldelas stipendiet för sin uppsats, där de behandlar utmaningarna med att få till stånd finansiering av generationsväxlingar. – Då ...

Billigare gas men dyrare gödsel

Gaspriset fortsätter neråt och ligger nu på 23 euro per MWh efter att ha minskat med 1 euro sedan förra veckan. Trots detta höjer flera gödseltillverkare priserna. En del gödseltillverkare presenterade detta år den nya prislistan för det nya gödselåret ovanligt tidigt. Efter det är ...

Oljepriset ska ner mer

Just nu kostar råoljan 74 dollar per fat efter en liten prisuppgång. Trenden är dock neråt på lång sikt. Den analysen gör danska Minagro. Priset på råolja har rört sig i sidled den senaste månaden. Den tekniska analysen visar fortsatt att stödnivån neråt är 70 ...

Upp i Amerika och ner i Europa

Priset på spannmål fortsatte uppåt ännu en vecka i Amerika. På börsen i Chicago steg priset på vete med ytterligare 0,5 procent medan majs gick upp med 0,8 procent och priset på soja steg med 1,1 procent. Förändringarna på Matif i Paris blev minus 2,0 ...

Hårdare djurskyddsregler i USA

Amerikanska grisproducenter fruktar nu hårdare regler för grisuppfödning. Redan i dag har delstaten Kalifornien ökade krav på ytor för grisarna jämfört med resten av USA. Det som nu sker i landet är att alla grisproducenter i USA som säljer griskött i Kalifornien måste följa de ...

EU:s jordbruksministrar möts i Stockholm

Den 11–13 juni står landsbygdsminister Peter Kullgren värd för ett informellt möte för EU:s jordbruksministrar i Stockholm. Temat för det informella mötet är jordbrukets och skogsbrukets potential att bidra till en resurseffektiv växande bioekonomi och hållbar utveckling. Mötet är ett tillfälle för deltagarna att lära ...

1 256 kronor för en smågris

Priset på smågrisar skjuter i höjden. Stor efterfrågan från slaktsvinsproducenter och ett utbud av smågrisar mindre än efterfrågan är anledningen. Danska smågrisproducenter erhåller i dag 730 danska kronor för en 25-kilos gris efter en höjning om 20 kronor per gris denna veckan. Det blir 1 ...

Ökande export av majs

Exporten av majs från USA överraskar positivt. Nya siffror från det amerikanska lantbruksministeriet visar att exporten av majs ökar mer än förväntat just nu medan exporten av soja är mindre och vete som tidigare förväntat. Siffrorna avser vecka 21 och marknaden hade då förväntat att ...

Priset på raps fortsätter neråt – Kina ökar inköpen

Det blev en kort prisuppgång förra veckan för rapsen, nu faller priset igen.  Pristrenden är fortsatt neråt på såväl kort som på lång sikt. Förra veckan steg priset på raps på Matif i Paris med 3,9 procent till 411:25 euro per ton. Denna veckan har ...

Minskad EU export av gris

Exporten av griskött från EU-länderna minskade med 14 procent under årets första två månader. Det visar statistik från EU-kommissionen. Ungern är det land som tappat mest den senaste tiden medan Tyskland tappat mycket tidigare till följd av utbrotten av AFS får ett par år sedan. ...

Spannmålsavtalet höll knappt en halv månad

Ryssland har i dag stoppat spannmålsavtalet som ska innebära fredade sjöfrakter för spannmål och andra lantbruksprodukter från tre ukrainska hamnar vid Svartahavet. Uppgifterna kommer från turkiska Joint Coordination Center i Istanbul som meddelar att det från den 1 juni inte går att registrera nya fartygsfrakter ...

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. ...