Kategori: Ekonomi

Minskad vinst för JD

John Deere redovisade en vinst för årets andra kvartal på 2,37 miljarder dollar att jämföras med 2,86 miljarder dollar samma period i fjol. John Deere har brutet räkenskapsår och andra kvartalet slutade den 28 april i år. Omsättningen minskade med 12 procent och uppgick till ...

Vårens nyheter från Arla

I dagarna lanserar Arla flera spännande nyheter; bland annat en innovativ mjölkdryck, en unik fruktyoghurt och proteinrika mellanmål att avnjuta på språng. Allt finns i matbutikernas mejerikylar nu. Arla Ko® Laktosfri Mjölkdryck+ är en helt ny laktosfri mjölkdryck för dig som vill ha mer i ...

Bränslepriset fortsätter neråt

Priset på dieselolja faller ytterligare denna veckan. Dieselolja MKI går ner med 0,8 procent i pris och kostar nu 13 252 kronor per kubikmeter. Även priset på eldningsolja faller och kostar nu 11 832 kronor per kubikmeter. Priset på råolja är just nu cirka 84 ...

Regelförenklingar och handelsavtal

Ministerrådet har antagit EU-kommissionens förslag till regelförenklingar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Den 15 mars presenterade EU-kommissionen ett paket med regelförenklingar för delar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), för att avhjälpa den pressade ekonomiska situationen för lantbrukare. Förslaget öppnar bland annat upp möjligheten för medlemsstater ...

Peter Kullgren besökte Lantmännen

Landsbygdsministern i möte med Lantmännen och Spendrups, om hållbar innovation, ökad livsmedelsproduktion och stärkt beredskap. Den 15 maj besökte landsbygdsminister Peter Kullgren Lantmännens framtidsgård i Bjertorp. Här presenterade Spendrups och Lantmännen olika sätt att utveckla svensk livsmedelsproduktion och driva en hållbar omställning. Vidare gav man ...

Stort biogasprojekt på vänt

Till följd av oenighet bland svenska politiker står ett stort biogasprojekt i Ljungbykommun på vänt. Intresserade lantbrukare finns och även ett rejält investeringsstöd. Ljungby Energi  har erhållit ett klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket på 60 750 000 kronor för att uppföra en anläggning för produktion av biogas. ...

KLS höjer slaktsvinspriset

Priset för slaktgrisar levererade till KLS stiger med 25 öre nu på måndag. Nytt pris blir därmed 25:75 kronor per kg. Även priset på smågrisar stiger med 40 öre per kg. – Vi har fått en bra start på vår grillförsäljning. Det är god efterfrågan ...

Oljeproducerande länder kommer ej överens

Under lång tid har de oljeproducerande länderna försökt komma överens  om produktionsnedskärningar för att få upp oljepriset. Vid något tillfälle har priset stigit något för att sen falla tillbaka igen. Sedan årsskiftet har priset för råolja pendlat mellan 76 och 91 dollar per fat. I ...

Traktor Power lever vidare

Traktor Power, Allt om Gården och Åkeri & Entreprenad lever vidare i ny regi. Det berättar Joel Sannemalm chefredaktör för Traktor Power. Boarpsdalen Media, med varumärkena Traktor Power, Allt om Gården samt Åkeri & Entreprenad försattes i konkurs den 8 maj. Konkursförvaltaren har redan sålt ...

Stabila slaktsvinspriser i EU

Priset för slaktgrisar ligger stilla i Tyskland denna veckan och uppgår till 2:20 euro per kg. Det blir cirka 25:70 svenska kronor per kg och därmed cirka en krona per kg över det svenska. I Danmark justerar slakterierna upp priset lite, men danska slakterier betalar ...

Säkra en del gödsel redan nu

Priset på gödsel är nere på normala nivåer i dag. N27 kan erhållas från strax över 3 kronor per kg nu och det innebär att prisnivån är tillbaka till nivån före Rysslands invasion av Ukraina. Då drev gödselpriset upp med gaspriset som rusade. Under det ...

Arlas hållbarhetsersättning vinner pris

As hållbarhetsersättning som ger incitament för klimat- och hållbarhetsomställning för mjölkbönder vinner Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling år 2024. – Arlas hållbarhetsersättning är ett konkret exempel på hur kooperativa företag tar samhällsansvar, jobbar långsiktigt och gör det möjligt att genomföra den hållbara omställningen på ...

Vårflod och värme får elpriset att dippa

Aprils lynniga väder fick timpriset på el att åka berg- och dalbana. Maj blir betydligt stabilare med ett elpris som väntas landa på runt 30 öre per kWh i system, enligt elbolaget Bixias prognos. Förklaringen ligger i kombinationen vårflod och varmare väder. Nu börjar vårfloden ...

Minskat intresse för EKO

Den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark minskade med 8 procent mellan 2022 och 2023, samtidigt som antalet företag som brukade ekologisk mark minskade med 11 procent. Totalt brukades 18,4 procent av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder 2023. Andelen minskade från 19,9 % året före. 550 300 hektar jordbruksmark ...

Stabil försäljning i dagligvaruhandeln i april

Försäljningen i dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent under april 2024, jämfört med samma månad 2023, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Samtidigt låg livsmedelspriserna stilla och var därmed på samma nivå som samma månad i fjol. Kalendereffekten för april beräknas till -3,2 procent, vilket beror på ...

Nationellt stöd viktigt i Norrland

Lantbrukare i norra Sverige kan söka nationellt stöd för att bedriva jordbruk i områden som har sämre förutsättningar än övriga landet, som till exempel en kortare odlingssäsong och långa transportavstånd. Syftet är att bidra till att jämna ut inkomstskillnader som uppstår på grund av sämre ...

Bränslepriset faller lite till

Det blev en svag nedgång för bränslepriset denna veckan, minus 0,8 procent för diesel. Ofärgad dieselolja MKI kostar nu 13 354 kronor per kubikmeter. Även eldningsoljan blir något billigare och kostar nu 11 924 kronor per kubikmeter. Priset på råolja ligger på 83 dollar per ...

Omsättningsrekord för Swedish Agro

Swedish Agro Machinery’s koncernomsättning gick i 2023 över miljarden och landade på 1 089 miljoner kronor, en ökning med 268 miljoner kronor jämfört med år 2022. En fortsatt stark utveckling som har sin grund i kontinuerliga kapacitetsinvesteringar. Swedish Agro har varje år sedan start investerat ...

Klaravik till Finland

Det svenska auktionsföretaget Klaravik etablerar sig i Finland. Klaravik har ökat sin omsättning markant i Sverige år efter år och år 2018 startade de verksamhet i Danmark. Nu i mars har de öppnat i Finland. Till följd av den svaga svenska kronan har Klaravik haft ...