Kategori: Ekonomi

Traktorförsäljningen faller i Danmark

Försäljningen av nya traktorer har minskat med 5,82 procent på elva månader i Danmark. Per den 30 november i år var det registrerat 1 391 nya traktorer i landet, mot 1 477 stycken samma datum år 2022. Etta just nu är John Deere som registrerat ...

Priset på vete kan ha stabiliserats

Efter flera veckor med prisfall steg vete på Matif i Paris med 1,3 procent totalt under förra veckan, för att stanna på 228,75 euro per ton. Priset har legat relativt stilla i början av denna veckan och prisuppgången förklaras med att EU fått lite framgång ...

Sämre för svenskt lantbruk enligt LRF

Framtidsbilden är utmanande bland landets jordbrukare. Samtliga delindex faller i Lantbrukarnas Riksförbunds konjunkturbarometer för det fjärde kvartalet, även om entreprenadföretagen är kvar på en positiv nivå. Totalindex backar till 89,8 mot 92 föregående period. Rensat för skogsbruket sjunker indexet till rekordlåga 81,8. Bland växtodlare är ...

Tre bolag fusioneras och bildar Lantmännen Biorefineries

Lantmännen Agroetanol, Reppe och Oats fusioneras till ett bolag – Lantmännen Biorefineries AB. Fusionen sker i flera steg och fullbordas i februari 2024 men redan idag fusioneras bolagen Agroetanol och Reppe till Lantmännen Biorefineries. Lantmännen Biorefineries introducerades i början av 2020 med målsättningen att bilda ...

Spannmålspriset stabiliseras

Under denna veckan har det skett en viss prisökning för spannmål och andra grödor på de internationella börserna. Men då ingen ny fakta tillkommit är bedömningen att prisbilen trots allt fortsatt är på väg neråt och att veckans händelse får ses som en korrektion. Efterfrågan ...

Alla överens om att mjölkpriset stiger

Att mjölkpriset stiger under nästa år verkar de flesta vara överens om, nu återstår bara hur mycket. Bakgrunden är ett underskott av mjölk totat i världen. Som vi rapporterade om i torsdags höjer Arla sitt mjölkpris med 10,9 öre till drygt 4:48 kronor per kg ...

Om ett halvår exporterar Ryssland griskött till Kina

Efter nära 15 års stopp är det snart öppet för Ryssland att exportera griskött till Kina. I mitten av nästa år är planen att de första leveranserna griskött ska levereras. Som vi rapporterade om redan i oktober i år har kinesiska myndigheter nu godkänt import ...

Tvärstopp i lantbruksmaskinförsäljningen

Lantbruksmaskiner och traktorer har stigit i pris med cirka 25 procent den senaste tiden och nu slår det stopp vad gäller köpintresset bland lantbrukarna i EU. Prishöjningar på maskinerna i kombination med räntehöjningar har minskat köpintresset rejält. Informationen kommer från det tyska LandBauTechnik-förbundet som rapporterar ...

Socker kan nått toppen

Priset på socker har stigit stabilt under lång tid och handlas just nu i nivån 763 brittiska pund per ton. Men nu kan det vara slut med prisuppgången. Brasilien är världens största exportör av socker och där ser det ut som att det går mot ...

Dåligt väder sänder vegetabilisk olja uppåt

Priset på raps fortsätter sin uppgång och det kan delvis beror på att produktionen av palmolja minskar. Det är i Indonesien som torka medför att produktionen nu skrivits ner med 1 miljoner ton palmolja. Fortsätter värmen kan det bli tal om att justera ner skörden ...

Ryska exportkvoter kan få upp spannmålspriset

Ryssland kommer att reglera sin spannmålsexport genom kvoter för att säkerställa den inhemska försörjningen och bekämpa inflationen. Samtidigt skördar ryssarna sin tredje rekordskörd i följd, och den ryska exporten befinner sig på rekordnivå. Rysslands underkommitté för tulltariffsreglering har fattat beslut för att skydda den inhemska ...

Svensk ordförande i EU-topp

Copa-Cogeca, EU:s största paraplyorganisation för lantbrukare och lantbrukskooperativ, har idag valt en ny ordförande till Cogeca, den kooperativa delen av organisationen. Ny ordförande är Lennart Nilsson, kött – och spannmålsproducent från Halland samt ledamot i LRFs förbundsstyrelse sedan år 2012. Lennart Nilsson tillträder som ordförande ...

AFS-zonen minskas

Tre månaders intensivt och framgångsrikt arbete med att kartlägga och bekämpa afrikansk svinpest har lett till framsteg; nu minskas den smittade zonen och berör endast Fagersta och Norbergs kommuner. Ansvariga myndigheter, organisationer och jägare har samverkat för att nå denna milstolpe. – Det är glädjande ...

Arla höjer mjölkpriset

I december höjs priset som bönderna får betalt för sin mjölk inom Arla. Kilopriset för den konventionella mjölken höjs med 10,9 öre och den ekologiska med 21,8 öre. Det innebär att det så kallade a contopriset i december blir 448,3 öre per kilo för konventionell ...

Tyskland ser ut att svänga om roundup

Tyskland var ett av de länder som satte sig på tvären och inte röstade för en ny registrering av den aktiva substansen glyfosat nu i höst. Men när glyfosat nu trots allt fått en ny tioårig registreringen i EU ser det ut som att det ...

Fler prisfall i sikte

Det är en stabil slaktsvinsmarknad i Europa just nu men den prisuppgång inför julen, som normalt sker, låter vänta på sig. Priserna på slaktsvin ligger nu stilla i de flesta länder i Europa och utbud och efterfrågan är i balans. Normalt stiger priset på griskött ...

Norje i konkurs

Norje Smidesfabrik i Blekinge är försatt i konkurs. Konkursen inleddes i går den 28 november. Företaget tillverkar, säljer och är välkända för sina redskap till lastmaskiner och frontlastare. Företaget har varit verksamt sedan år 1969 och har redovisat förluster de senaste åren. Ingen årsredovisning för ...