Kategori: Animalieproduktion

Mjukare toner från Polen mot Ukraina

Det ser ut att bli en lösning på problemen mellan framförallt Polen och Ukraina. Det innebär sannolikt att Ukraina kommer att kunna köra spannmål och andra lantbruksprodukter, inte bara genom Polen, utan även genom de andra två länderna som den 15 september valde att stoppa, ...

Griskartan ritas om

Smågrisarna produceras i Danmark men föds upp på andra ställen i Europa. Miljöregler och andra villkor ritar om griskartan i EU just nu. Under årets första halvår har slakten av grisar i Danmark minskat med hela 19 procent. Det är en stor utmaning för danska ...

Ukraina i EU:s inre marknad

Ukraina kommer att bli en del av EU:s inre marknad inom ett fåtal år. Det kommer att rita om kartan för spannmålshandel och få stor påverkan på marknadssituationen. Just nu ser det visserligen långt ut dit. Rysslands krig i Ukraina måste upphöra och EU-länderna måste ...

Nu minskar även majsproduktionen

I den förra USDA-rapporten minskade lagren av vete och soja i världen medan tillgången på majs var god. Detta medförde att även vete endast steg svagt i pris då majs kan ersätta vete till viss del. Men nu kommer rapporter om mindre majs. Det är ...

Enklare vaccinering av kalvar

Boehringer Ingelheim lanserar vaccinen Bovalto Respi 2 i en ny endosförpackning, som gör det enklare att vaccinera kalvar i rättan tid. Den nye endosförpackningen är främst tänkt att användas i mindre besättningar. Hittills har vaccinen Bovalto Respi 2 tillhandahållits i flerdosförpackningar, antingen till 5 eller 10 ...

Stabil slaktsvinsmarknad i Europa

Det är inga större ändringar i slaktsvinsnoteringen från europeiska slakterier denna veckan. Utbud och efterfrågan på gris är stabilt. Efterfrågan är egentligen liten men så även utbudet och därmed blir et balans även om exporten till tredjeland är mindre än normalt från EU just nu. ...

Svenskar slänger mat för nära 800 kronor varje månad

Den 29 september infaller den Internationella matsvinnsdagen som uppmärksammar matsvinnet och dess påverkan på klimatet. Enligt en ny undersökning av HelloFresh slänger svenskar i genomsnitt 20 procent av sina inhandlade matvaror, till ett värde av nära 800 kronor per månad. Matsvinnet har minskat sedan inflationen ...

Stor osäkerhet om spannmålspriset

Marknaden har sällan varit så tveksam till hur spannmålspriset ska röra sig framöver. Flera faktorer pekar i helt olika riktningar. Priset på vete är just nu runt 240 euro per ton på Matif i Paris. Det är ett historiskt högt pris som endast slagits vid ...

Kinesiskt importstopp pressar pulvermarknaden

Ett kinesiskt importstopp för helmjölkspulver har medfört att importen av den varan till landet halverats under första halvåret 2023. Detta får nu konsekvenser, framförallt för Fonterra, det största mejeriet i Nya Zeeland. Fonterra har arbetat hårt för att finna andra avsättningsmöjligheter för mjölkpulver men har ...

Miljötillstånd ska gå snabbare

Regeringen föreslår en satsning på 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026 i budgetpropositionen 2024 för att förstärka myndigheternas förutsättningar att snabba på tillstånds- och tillsynsprocesserna för miljöprövningar. – Sverige har en stark miljölagstiftning, och det är en också en konkurrensfördel för svenska ...

Vete närmar sig 3 kronor per kg igen

Priset för vete på Matif gick upp med 3 procent under veckan och ligger nu på 243:50 euro per ton vilket blir 2:90 kronor per kg. Växelkursen för svenska kronor mot euro är i stort sett oförändrad mot förra veckan och prisuppgången beror på minskade ...

Fortsatt högt pris på tyska slaktgrisar

Slakterierna gnäller i Tyskland men priset på slaktsvin håller ställningarna. Det är ännu en vecka med oförändrat pris på slaktgrisar i landet. Omräknat till vår valuta betalar tyska slakterier just nu drygt 27 kronor per kg för slaktgrisar. Slakterierna klagar över små marginaler och pressad ...

EU ökar spannmålsexporten

Färska siffror visar att det under den senaste veckan exporterats mer vete än vad som är normalt för årstiden från Europa. Det är goda nyheter då skörden är i sin slutfas och platsen i spannmålslagren är begränsade. Enligt statistik från EU exporterade det 900 000 ...

CrowdFarming lånar 15 miljoner € för utveckling

Europeiska investeringsbanken (EIB) har, med understöd av InvestEU-programmet, undertecknat ett låneavtal om riskkapital på 15 miljoner euro med CrowdFarming, en webbaserad plattform där europeiska jordbrukare kan sälja direkt till slutkonsumenter. EIB:s finansiering kommer att bidra till att stärka företagets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoU och innovation) ...

EU mot svenska djurskyddsregler -men det kan dröja

Svenskt lantbruk har haft betydligt hårdare djurskyddsregler jämfört med grannländerna i EU under decennier. Det har medfört betydligt större kostnader i svensk animalieproduktion jämfört med konkurrerande länder på marknaden. Nu kommer hårdare djurskyddsregler i land efter land, såväl i EU som i Nordamerika. Vissa regler ...

All kunskap ska ut på gårdarna

Sverige har fått ett nytt kunskapsnav för animalieproduktion. En kunskapsplattform som ska stärka produktiviteten, öka lönsamheten och konkurrenskraften inom näringen. Syftet med det nya navet är att lyfta den svenska animalieproduktionen genom att öka utbytet mellan forskning och praktisk tillämpning. Det ska i sin tur ...

Marginalen dyker för dagligvaruhandeln

I dag presenterade Svensk dagligvaruhandel sitt dagligvaruindex för augusti månad och detta följde senaste årets trend med en kraftig ökning. Omsättningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,4 procent, en siffra som enligt branschen är helt inflationsdriven. – En av de saker som påverkar är valutakursen och ...

HK Scan kammar hem pris i Danmark

Det är HK Scan Denmark som vinner pris för sitt sociala ansvar. Priset heter CSR People Prize 2023 och de får det för att de säkrar mångfald på arbetsplatsen. HK Scan Denmark har under lång tid stöttat personer som haft svårt att ta sig in ...