Kategori: Animalieproduktion

Spanien tappar på exporten

Den spanska exporten av gris utanför EU minskar just nu. Minus 16 procent för år 2023 visar färsk statistik, vilket är mycket. Det är tredje året i streck som spansk grisexport ut från EU minskar. Spanien exporterar framförallt griskött till Kina, Japan, Filippinerna och Sydkorea. ...

Bra foder och ren krubba – då mår suggorna bra

Det finns några enkla sätt att bedöma den grundläggande statusen i ett suggstall. Är krubborna rena är fodret bra, ätlusten finns där och suggorna mår oftast bra. Ett bra foder, god hygien och bra vatten är grundläggande. En sugga som precis grisat dricker 30 liter ...

Kostnader för lantbrukets gröna omställning

Det populära begreppet grön omställning kan användas även för växtodling och djurhållning men behöver en egen definition. I en ny rapport föreslås en sådan och beräkningar visar att de åtgärder som behöver göras för miljö och klimat på gårdarna kostar cirka 20 miljarder kronor per ...

Vetepriset stiger svagt

Efter flera veckor med konstant prisfall och över ett år med prisfall totalt sett, steg priset på vete denna veckan. Priset för vete gick upp med 1,3 procent på Matif i Paris och med 2,3 procent på börsen i Chicago. Det finns inga särskilda anledningar ...

Stabila grispriser i EU

Såväl tyska som danska slakterier fasthåller slaktsvinspriset även nästa vecka. Detta efter några veckor med prisuppgång till följd av att efterfrågan överstigit utbudet. Nu är det balans på marknaden, men marknadsanalytiker tror att efterfrågan på griskött ökar inom kort och därmed kan slaktsvinspriserna stiga igen. ...

Lantbruket i Ukraina har förlorat 80 miljarder dollar

Enligt de senaste beräkningarna från Center for Food and Land Use Research vid Kyiv School of Economics (KSE Agrocenter), genomförda tillsammans med Världsbanken, har den ukrainska jordbrukssektorn lidit mer än 80 miljarder dollar i direkta förluster och skador till följd av Rysslands fullskaliga invasion. Specifikt ...

Arla stänger Danmarks äldsta mejeri

Mejeriet i danska Tistrup nära Varde håller inte standarden och det blir för kostsamt att modernisera. Därför väljer nu Arla att stänga mejeriet. Det blir i början av år 2026 som den sista mjölken anländer till mejeriet och sen slår det igen. Tistrup mejeri grundades ...

Veckans lantbrukshändelser i EU

I veckan enades Europaparlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet i trialogförhandling om ett certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid. Den politiska överenskommelsen lämnar lantbruk orört för tillfället, men utvärdering planeras till 2026. EU-kommissionens presenterade sitt förslag till certifieringsramverk den 30 november 2022. Syftet med lagstiftningen är ...

2 kronor/kg – där ligger vetepriset i skörd 24

Tittar man på spannspriset de senaste två åren så är 2 kronor per kg för vete inte så upplyftande för en spannmålsodlare, men ser man på det under en tjugoårsperiod tillbaka i tiden fullt okej. Cirka 2 kronor per kg är det pris man i ...

Förlust för Arla-rival

När Arla presenterade ett helt okej resultat och en ökad utdelning till sina medlemmar och leverantörer gick det betydligt sämre för konkurrenten Friesland Campina. Det nederländska andelsägda mejeriet redovisade en förlust på 149 miljoner euro för år 2023. Driftsresultatet var 75 miljoner euro men efter ...

2 % vinstmarginal i livsmedelsindustrin men 4 % i handeln

Livsmedelsindustrin har det fortsatt tufft. Det framgår av en rapport som branschorganisationen Livsmedelsföretagen släppte i dag. Hela 87 procent av organisationens medlemsföretag upplever en ökad konkurrens från dagligvaruhandelns EMV-utbud, som ständigt växer. Trots att priset för spannmål, oljeväxter och mjölk är mindre i dag jämfört ...

Lättnader i ASF-drabbat område

Nu lättar Jordbruksverket ytterligare på restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. I den smittade zonens kärnområde blir det exempelvis tillåtet för allmänheten att röra sig i skog och mark och i ytterområdet blir flera skogsbruksåtgärder tillåtna. Som grund för lättnaderna ligger ...

Halvera regelbördan för Sveriges lantbrukare

Bondeprotesterna i Europa har duggat tätt under den senaste månaden. Nu sätter Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) ned foten för Sveriges bönder. – För många och krångliga regler står i vägen för lönsamheten, säger Palle Borgström, förbundsordförande på LRF. Liksom resten av Europas lantbrukare kämpar Sveriges bönder med ...

Ökad lönsamhet i animalieproduktionen

Priserna går grisproducenternas väg just nu. Priset för slaktgrisar stiger i EU samtidigt som prisfall på spannmål och soja ger minskade kostnader för foder. Det har varit en stor eftersläpning vad gäller foderpriset. När priset på spannmål fallit med 25 procent och sojan med nästan ...

Japan på väg mot konstgjort kött

Tvärt emot länder som Italien och Turkiet, som förbjuder konstgjort kött, tror man starkt på det i Japan. Hela 42 procent av Japans befolkning kan tänka sig äta konstgjort kött. Det visar en undersökning gjord av Society for Cellular Agriculture. Förutsättningen för att de i ...

Bjärefågel mot strömmen

Det är en tuff tid för ekobönder när allt fler konsumenter väljer bort ekologiska varor när pengarna sinar i deras plånböcker. Men Bjärefågel går emot trenden och har aldrig sett en så stor efterfrågan på deras produkter som de gör nu. Konsumenterna väljer i allt ...

Spannmålspriset fortsätter neråt

Priset för vete på börsen i Chicago gick ner med hela 6,0 procent denna veckan medan majs föll i pris med 2,9 procent och soja med  1,0 procent. Förändringarna på Matif i Paris blev för vete minus 3,0 procent, majs minus 3,2 procent medan raps ...

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma odlingslandskap, och är unikt genom att inkludera både betade djur och växtodling i ett och samma landskapsexperiment. Resultaten ska bidra till utvecklingen ...

Många fulla flytgödselbassänger

Mycket nederbörd under höst och vinter innebär en påfrestning på många flytgödselbassänger. Det finns många gårdar där lagringskapaciteten är fullt utnyttjad just nu och ännu är det ett tag till innan flytgödseln kan spridas ut på åkrarna. Den första mars är det tillåtet att sprida ...