Kategori: Animalieproduktion

Minskad EU export av gris

Exporten av griskött från EU-länderna minskade med 14 procent under årets första två månader. Det visar statistik från EU-kommissionen. Ungern är det land som tappat mest den senaste tiden medan Tyskland tappat mycket tidigare till följd av utbrotten av AFS får ett par år sedan. ...

Spannmålsavtalet höll knappt en halv månad

Ryssland har i dag stoppat spannmålsavtalet som ska innebära fredade sjöfrakter för spannmål och andra lantbruksprodukter från tre ukrainska hamnar vid Svartahavet. Uppgifterna kommer från turkiska Joint Coordination Center i Istanbul som meddelar att det från den 1 juni inte går att registrera nya fartygsfrakter ...

Blandfärs med ny innebörd

Axfood är först med att i stor skala lansera en färs av lika delar nötkött och grönsaker. Färsen Nöt & Grönt säljs under det egna varumärket Garant och har bara hälften så stort klimatavtryck* som vanlig nötfärs. Nöt & Grönt är Nyckelhålsmärkt, bär Kött från ...

Rekordskörd i Frankrike – Prispress på vetet

De franska lantbrukarna ser ut att få en veteskörd med den bästa kvalitén på över tio år. Dessutom ser den ut att bli större än normalt. Uppgifterna kommer från konsultbyrån France Agri Mer och sätter press på vetepriset. Priset för vete på Matif steg med ...

Utveckling av djurhälsa är effektivt för ökat välstånd i östra Afrika

Jordbruk är den största ekonomiska sektorn i de flesta låginkomstländer. Där är småbruk dominerande och djurhållningen central. Satsningar inom jordbrukssektorn är effektivt för att stärka ett lands ekonomi och på så sätt bidra till fattigdomsbekämpning. Utbrott av djursjukdomar kan få katastrofala följder för familjers ekonomi, ...

Mjölkpriset sänks för sjätte månaden i rad

Mjölkpriset till Arlabönderna sänks även i juni. Priset har nu fallit med nästan två kronor sedan rekordnivån i december förra året. Priset som bönderna får betalt för sin mjölk inom Arla sänks i juni med 21 öre per kilo mjölk, lika mycket för ekologisk som ...

Påverkas vildsvinspopulationen av virusinfektioner?

I ett nystartat forskningsprojekt vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska vildsvin undersökas för porcint circovirus typ 2 (PCV2). Detta virus orsakar sjukdomar där både reproduktionen hos suggorna och kultingarnas förmåga att överleva kan påverkas. SVA vill gärna få in rapporter från allmänheten om fynd av ...

Över 1 000 kronor för smågrisarna

Det är stor efterfrågan på smågrisar i bland annat Tyskland just nu och priset på smågrisar slår nya rekordnivåer. VEZG-smågrisnoteringen står nu i 88 euro per 25-kilosgris efter en höjning på 3:50 euro per styck. 88 euro är med dagens växelkurs cirka 1 018 svenska ...

Cellulosa i smågrisfodret

En ny studie drar slutsatsen att MFC-tillskott är en potentiell utfodringsstrategi för att förbättra tillväxtprestanda och mikrobiell modulering och för att minska diarré efter avvänjning. Finska forskare har utvärderat effekten av mikrofibrillerad cellulosa på prestanda och tarmhälsa hos avvanda smågrisar. I moderna grisproduktionssystem är avvänjning ...

Danska skattepengar återuppbygger lantbruket i Ukraina

En dansk investeringsfond har godkänt två lån för återuppbyggnaden av Ukrainas jordbruk och livsmedelsförsörjning. Genom en investeringsfond kommer Danmark att bidra till återuppbyggnaden av Ukraina. Det säger näringsminister Morten Bødskov (S) innan regeringen i fredags lanserade “Ukrainas investeringsforum”, som ska skapa samarbete mellan danska och ...

Majs rusar på Chicagobörsen

Priset på majs steg med 8,9 procent under veckan på börsen i Chicago, samtidigt steg vete med 1,8 procent och soja gick upp i pris med 2,3 procent. Det innebär att majs fortsatt ligger högre än vete i pris, något som är ovanligt, och som ...

Arla bygger mjölkgård i Nigeria

Arla har öppnat sin första gård utanför Europa i Nigeria, ett land som förväntas bli ett av världens mest befolkade länder. Öppningen av gården markerar Arlas starka engagemang i Nigeria. Genom utbildning av lokala mjölkproducenter och kunskapsdelning inom sektorn strävar man efter att främja mejeriproduktionen ...

Råvarorna går inte lantbrukarnas väg

Priset på råolja har gått upp medan priset på vete har fallit denna veckan. För växtodlingsgårdar är det inte de optimala nyheterna. Råoljan har under veckan letat sig upp till 77 dollar per fat när många analytiker trodde den skulle falla ner under 70 dollar ...

Priset på slaktgrisar stiger i Sverige

KLS ökar betalningen för slaktgrisar nästa vecka. Priset höjs med 30 öre per kg. Även priset på smågrisar stiger och nyligen ökade KLS betalningen för nötköttet. Även om marknaden är väldigt rörlig, främst beroende på konsumenternas förflyttningar mellan olika produkter, så är det svenska väldigt ...

Hans Ramel och Viktoria Östlund invalda i LRFs riksförbundsstyrelse

LRFs riksförbundsstämma som ägde rum 23-24 maj beslutade att välja in skåningarna Hans Ramel och Viktoria Östlund till nya ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse. Hans Ramel är 45 år och ordförande i LRF Skåne sedan fem år. Hans bor på Övedskloster i Lunds kommun där han ...

Ökad risk för resistens utan zink

Utan medicinsk zink i smågrisfoder ökar nu risken för resistens. Bakgrunden är att smågrisproducenter tvingas använda mer medicin för att undvika diarré i samband med avvänjning. Som vi rapporterade om tidigare i maj har medicinförbrukningen ökat i smågrisbesättningar sedan zink förbjöds inom EU förra sommaren. ...

Ökad efterfrågan på spannmål

Köparna är tillbaka vad gäller spannmålsaffärer. Exportsiffrorna för veckan i USA visar på en ökning. Det är vete och majs som har fått en överraskande ökad efterfrågan den senaste tiden. USA har på en vecka exporterat 408 000 ton vete och majs när marknaden förväntade ...

Grispriset ligger stilla i Europa

Ytterligare en vecka utan prisrörelser för slaktgrisar i Europa. Uppfödarna väntar fortfarande på ökad efterfråga och därmed ökat pris som en följd av att grillsäsongen drar igång. Till och med i Frankrike står grispriset stilla denna vecka. Där har det tvärt emot förväntningarna i övriga ...

Soja nära långt prisfall

Priset på soja gick i går ner till 405 dollar per ton. Det är nära stödnivån på 395 dollar per ton. Faller priset under den nivån är pristrenden neråt på såväl lång som kort sikt. Kina har minskat sina inköp av soja den senaste tiden ...