Kategori: Animalieproduktion

Arla släpper gasen

Arla har nu byggt om i alla anläggningar så att de kan använda olja som energikälla i stället för gas. Föreningen har investerat 110 miljoner danska kronor i oljebrännare och tankar och är klara på de flesta anläggningar. Det återstår någon enstaka plats att bygga ...

Trög majssådd i Argentina

Värme och torka sätter käppar i hjulet för lantbrukare i Argentina som planerat så majs. Så här långt är endast 5,8 procent av den normala majsarealen sådd vilket är betydligt mindre än de 17 procent som var fallet för prick ett år sedan. Sen sådd ...

Nu faller även tyskt smågrispris

Efter det att tyskt slaktsvinspris fallit med 10 cent per kg i förra veckan har nu även priset på tyska smågrisar vänt neråt. Sänkningen är 3:50 per 25-kilosgris och nytt pris är därmed 52:50 euro per smågris. Utbudet av smågrisar är ovanligt litet just nu ...

Färre nya företag

Kräftgången för svenska företagsstarter har närmast exploderat den senaste månaden, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs analyserat. Raset i september var nära 25 procent jämfört med samma månad i fjol. – Tvärniten är djupt oroväckande, eftersom fyra av fem nya jobb skapas i ...

Vem törs satsa på mink i Danmark ?

Som Lantbruksnytt rapporterade om den 26 september står det nu klart att det blir lagligt med minkfarmar i Danmark från den 1 januari 2023. Det har gett viss optimism i branschen men på ett möte i Herning i förra veckan var det ett hopp med ...

Kina minskar inköpen av mejeriprodukter

Kina har länge varit en stabil marknad för att avsätta mejeriprodukter från bland annat Europa. Mycket mjölkpulver har gått till Kina under flera år. Men nu är intresset från kinesiska uppköpare svalare och färsk statistik visar att landet minskat sin import av mejeriprodukter med 21 ...

Vete nära 4 kronor – igen

Spannmålspriserna stiger för andra veckan i rad och vete på Matif i Paris har nu nått 3:89 svenska kronor per kg, efter en prisuppgång på 3,0 procent denna veckan. För majs blev uppgången 1,0 procent medan rapspriset steg med 4,3 procent på den börsen. Förändringarna ...

Vall som proteinfoder till grisar

Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har positiva effekter i växtföljden på en grisgård men det saknas mycket kunskap om hur ensilage i fodret fungerar till grisar. I den här videon berättar forskarna om sitt arbete med att undersöka och utvärdera ...

Satsning för att dela jordbruksdata ska utveckla svensk livsmedelsproduktion

Nu beviljar Jordbruksverket 50 miljoner kronor genom landsbygdsprogrammet till Agronod för att utveckla en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata. Dataplattformen ska på sikt skapa nytta för primärproduktionen och bidra till lantbrukets utveckling och klimatomställning. Agronod är ett bolag som samägs av LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet ...

Analytiker svänger – nu ska vetepriset upp

Danska analytiker har under flera månader hävdat att priset på vete är på nedgång och anbefallt sälj. Vetepriset har trots det legat förhållandevis stilla senaste månaderna med varannan vecka upp och varannan vecka ner. När Putin för en dryg vecka sedan meddelade att kriget i ...

Vetearealen minskar i Ukraina

Vetesådden är i full gång i Ukraina just nu men arealen ser ut att bli betydligt mindre än före kriget. I de områden av landet som inte är ockuperade av Ryssland ser det ut att bli sått 3,8 miljoner hektar i höst. Det ska jämföras ...

7 % mer i EU-stöd i år

Växelkursen för årets EU-stöd är fastställd till 10:8993. Det innebär att svenska lantbrukare får större ersättning i år jämfört med i fjol då växelkursen var 10,1683. Skillnaden är 7,19 procent vilket som ett exempel innebär att ett lantbruk som i fjol fick 200 000 kronor i ...

Nu drar sig gnagarna mot husen

Anticimex statistik visar att årets säsong för problem med möss inomhus precis har startat. Under förra veckan gjorde Anticimex 62 procent fler saneringar av möss jämfört med första veckan i september. Och nu förbereder Anticimex för högsäsongen under oktober och november. Men med några enkla ...

Spekulation driver priset på majs och soja

Stora amerikanska placerare köper just nu terminer i soja och majs. De tror således att priserna på dessa varor ska stiga framöver och deras stora placeringar i sig driver priset uppåt denna veckan. Med viss eftersläpning hänger alltid priset på majs och vete samman.

Minskad grisexport får lagren att öka i EU

Under årets första sju månader har exporten av griskött från EU och Storbritannien minskat med hela 22,9 procent jämfört med samma period i fjol. Nedgången beror till största delen av minskad försäljning till Kina. Det har medfört att utbudet av slaktklara grisar ökar lite just ...

Uppsving för minkskinn

Kopenhagen Fur sålde slut på alla minkskinn vid den senaste skinnauktionen, som för övrigt var den första fysiska på två år till följd av pandemin. Och pandemin har präglat branschen, inte minst på hemmaplan i Danmark där minkfarmare fått näringsförbud. Totalt såldes det 3,5 miljoner ...

Inga planer på lättnader för ekomjölk-gårdar

Det skiljer inte mycket i betalning för gårdar som producerar konventionell mjölk respektive eko-mjölk. Det gör det allt svårare att motivera ekologisk produktion om man enbart ska se till gårdens intäkter. I Sverige är Krav standard för eko-gårdarna, en stark men tuff certifiering. För en ...

Ytterligare stöd till drabbade tyska lantbrukare

Tyska myndigheter sjösätter en andra ekonomisk hjälpinsats för landets lantbrukare som är drabbade lönsamhetsmässigt till följd av kriget i Ukraina. Precis som förra stödet, vilket började betalas ut i förra veckan, omfattar det företag inom trädgård- och vinodling samt fågel- och grisproducenter. Summan är också ...

Internationell finanskris ger klirr i kassan för svenskt lantbruk

Med en allt svagare krona blir naturligtvis importerade produkter som diesel, växtskydd och gödsel kostsammare men då samtidigt mycket av det som säljs från gården stiger motsvarande i pris blir nettot på gårdar med positivt resultat bättre. Ett exempel såg vi i går när Arla ...