Debatt: Investera i lantbruk nu

Det har nog aldrig varit så lönsamt som det är i dag att bedriva lantbruk i Sverige. Intresset för att utbilda sig inom lantbruk är större än på länge och lönsamhetskalkylerna är bra inom såväl växtodling som animalieproduktion. Det går att få tag på kapital ...

Debatt: Hur ofta ska det vara lantbruksmässor?

Något som många lantbruksmaskinfirmor kommer att ha möte om de närmsta veckorna, om de inte redan haft det och tagit beslut, är om de ska medverka på Borgeby Fältdagar år 2025 eller inte. Branschorganisationen Maskinleverantörerna sektion lantbruk har beslutat att medlemsföretagen ska medverka på Borgeby ...

Debatt: Lantbruket binder koldioxid – Lantbruket ska inte straffas

Just nu pågår en märklig debatt i en del länder om att införa avgifter för koldioxid inom lantbruket. Värst drabbat är nog Danmark men det finns även diskussioner i Sverige om att lantbruket måste minska sin klimatpåverkan. Självklart är det bra, allt som kan påverka ...

Debatt: Små eller stora gårdar

Storleksrationaliseringen inom lantbruket har gått förhållandevis snabbt fram i Sverige jämfört med i många andra länder i Europa. Men för den skull är det nog inte fel att det rullar på ytterligare. När det är en debatt om svenskt lantbruks framtid är det ofta många ...

Debatt: Vad gör vi med Lantmännen Maskin?

Många av er som läser detta är ju delägare i Lantmännen Maskin genom ert medlemskap i Lantmännen ekonomisk förening. Ett företag som är ett av de största företagen i Europa och som dessutom är mycket lönsamt. Dotterbolaget Lantmännen Maskin kan dock inte stoltsera med det. ...

Debatt: Putin tjänar mest på lantbruksdemonstrationer

Det är inte rätt tid att splittra Europa. I dag gäller det att vi alla håller ihop och även ger all hjälp vi kan till Ukraina. Att samla ihop lantbrukare med traktorer och fara ut på vägarna är inte rätt tillfälle. Lägg tiden hemma på ...

Debatt: High tech för klimatet eller low tech i väntan på krig

Just nu är fokus inom lantbruket precisionsodling. Det gäller från såväl maskintillverkare, företag som tillhandahåller utrustning och programvaror som information från rådgivare. Det är naturligtvis helt rätt väg. Att producera mer med mindre är bra för ekonomin, klimat och miljö. Mindre mängd gödsel, växtskyddsmedel, dieselolja ...

Debatt: Svenskt lantbruk har ett guldläge

Under de senaste veckorna har det förekommit rejält med lantbruksdemonstrationer runt om i Europa. Demonstrationerna har inte varit lönlösa, tvärt om, politiker i bland annat Frankrike och Tyskland har vänt i frågor och gått lantbrukarna tillmötes. Frågorna har bland annat gällt att lantbruket ska få ...

Debatt: Det är inte fult att tjäna pengar – Det är sunt

När mjölkpriset var uppe och vände på 6:16 kronor per kg i december år 2022 sökte vi på Lantbruksnytt en mjölkproducent som ville ställa upp i en intervju och eventuellt berätta att, ja nu går det faktiskt riktigt bra. Men det visade sig vara omöjligt. ...

Debatt: Därför kan spannmålspriset stiga i vår

Det finns i dag inte en enda analytiker som tror på prisuppgång för spannmålen. Enbart det faktum talar för att priset inom kort vänder uppåt. Så har det alltid varit genom hela historien, när tillräckligt många är överens om att något inte kan ske, ja ...

Debatt: Det gäller att följa priset och göra affärer

Inför säsongen år 2024 har Lantmännen endast köpt in spannmål till fast pris vid dagens datum motsvarande 25 procent av den volym de köpt in på samma sätt för prick ett år sedan. Märkligt och oroande med tanke på att spannmålspriset varit i fritt fall ...

Debatt: Bra förutsättningar för 2024

På pappret blir år 2024 bra för svenskt lantbruk. Noteringen för gris och nöt har legat på en hög och stabil nivå hela år 2023 och inget talar för att priserna faller den närmsta tiden. Däremot kan foderpriset fortsätta att falla till följd av fortsatt ...

Debatt: Fortfarande inte för sent att binda räntan

I dag är den rörliga räntan cirka 5 procent medan man kan binda räntan på fem år runt 4 procent. I det korta perspektivet är bunden ränta billigast men tror man att den faller inom kort och med mer än en procent är således rörligt ...

Debatt: Livsmedelsproduktionen bör vara lönsam i dag

Kraftiga prisfall på lantbruksprodukter och andra råvaror i kombination med förhållandevis små löneökningar borde ge billigare livsmedel i butik med bibehållen lönsamhet för livsmedelsföretag. Men ännu en gång kommer det snyfthistorier från branschorganisationen Livsmedelsföretagarna. Inte ens 1 av 10 livsmedelsproducenter uppnår kostnadstäckning i dag och ...

Debatt: Kärnkraftsbeslut är bra för alla

Jag är inte så säker på att regeringen och Sverigedemokraterna räknat ut det men beslutet om att bygga ut svensk kärnkraft är troligtvis viktigare än bygget i sig. Kärnkraften har i stort sett varit debatterad i hela mitt 58-åriga liv. Att vi inte fortsatte att ...

Debatt: Därför fortsätter räntan upp

Det ingen vill höra vad gäller räntan är att den fortsätter att öka. Kanske är det därför så många ekonomer ivrigt talar om att räntan inom kort toppar och snart kommer att sjunka, och att deras prognos alltid ligger minst ett år före Riksbankens bedömning? ...

Debatt: Lönsamheten god – Lantbrukarna pessimistiska

Enligt uppgift anser 69 procent av de svenska lantbrukarna att lönsamheten är dålig, eller ganska dålig och värst drabbade är växtodlingsföretag och mjölkproducenter. Det framgår av den Lantbruksbarometer som tagits fram av Ludvig & Co, Swedbank och de fristående Sparbankerna i Sverige och som presenterades ...

Debatt: Klimatkrisen kan skapa fred på jorden

Ju större områden som blir omöjliga att leva och bo på och ju mindre mängd åkermark som finns för att producera livsmedel, ju större blir trycket på att människor faktiskt kommer överens och löser problem. Det ser i dag ut som att det krävs något ...

Debatt: Vad ska maten kosta ?

I år lade vi 15,4 procent av vår disponibla inkomst på mat men år 2020 var den siffran endast 13,6 procent. Trots en stor debatt om prisökning på mat är det fortfarande en liten del av inkomsten som går till livsmedel. Mat är egentligen det ...