Debatt: Svenskt lantbruk har ett guldläge

Under de senaste veckorna har det förekommit rejält med lantbruksdemonstrationer runt om i Europa. Demonstrationerna har inte varit lönlösa, tvärt om, politiker i bland annat Frankrike och Tyskland har vänt i frågor och gått lantbrukarna tillmötes. Frågorna har bland annat gällt att lantbruket ska få ...

Debatt: Det är inte fult att tjäna pengar – Det är sunt

När mjölkpriset var uppe och vände på 6:16 kronor per kg i december år 2022 sökte vi på Lantbruksnytt en mjölkproducent som ville ställa upp i en intervju och eventuellt berätta att, ja nu går det faktiskt riktigt bra. Men det visade sig vara omöjligt. ...

Debatt: Därför kan spannmålspriset stiga i vår

Det finns i dag inte en enda analytiker som tror på prisuppgång för spannmålen. Enbart det faktum talar för att priset inom kort vänder uppåt. Så har det alltid varit genom hela historien, när tillräckligt många är överens om att något inte kan ske, ja ...

Debatt: Det gäller att följa priset och göra affärer

Inför säsongen år 2024 har Lantmännen endast köpt in spannmål till fast pris vid dagens datum motsvarande 25 procent av den volym de köpt in på samma sätt för prick ett år sedan. Märkligt och oroande med tanke på att spannmålspriset varit i fritt fall ...

Debatt: Bra förutsättningar för 2024

På pappret blir år 2024 bra för svenskt lantbruk. Noteringen för gris och nöt har legat på en hög och stabil nivå hela år 2023 och inget talar för att priserna faller den närmsta tiden. Däremot kan foderpriset fortsätta att falla till följd av fortsatt ...

Debatt: Fortfarande inte för sent att binda räntan

I dag är den rörliga räntan cirka 5 procent medan man kan binda räntan på fem år runt 4 procent. I det korta perspektivet är bunden ränta billigast men tror man att den faller inom kort och med mer än en procent är således rörligt ...

Debatt: Livsmedelsproduktionen bör vara lönsam i dag

Kraftiga prisfall på lantbruksprodukter och andra råvaror i kombination med förhållandevis små löneökningar borde ge billigare livsmedel i butik med bibehållen lönsamhet för livsmedelsföretag. Men ännu en gång kommer det snyfthistorier från branschorganisationen Livsmedelsföretagarna. Inte ens 1 av 10 livsmedelsproducenter uppnår kostnadstäckning i dag och ...

Debatt: Kärnkraftsbeslut är bra för alla

Jag är inte så säker på att regeringen och Sverigedemokraterna räknat ut det men beslutet om att bygga ut svensk kärnkraft är troligtvis viktigare än bygget i sig. Kärnkraften har i stort sett varit debatterad i hela mitt 58-åriga liv. Att vi inte fortsatte att ...

Debatt: Därför fortsätter räntan upp

Det ingen vill höra vad gäller räntan är att den fortsätter att öka. Kanske är det därför så många ekonomer ivrigt talar om att räntan inom kort toppar och snart kommer att sjunka, och att deras prognos alltid ligger minst ett år före Riksbankens bedömning? ...

Debatt: Lönsamheten god – Lantbrukarna pessimistiska

Enligt uppgift anser 69 procent av de svenska lantbrukarna att lönsamheten är dålig, eller ganska dålig och värst drabbade är växtodlingsföretag och mjölkproducenter. Det framgår av den Lantbruksbarometer som tagits fram av Ludvig & Co, Swedbank och de fristående Sparbankerna i Sverige och som presenterades ...

Debatt: Klimatkrisen kan skapa fred på jorden

Ju större områden som blir omöjliga att leva och bo på och ju mindre mängd åkermark som finns för att producera livsmedel, ju större blir trycket på att människor faktiskt kommer överens och löser problem. Det ser i dag ut som att det krävs något ...

Debatt: Vad ska maten kosta ?

I år lade vi 15,4 procent av vår disponibla inkomst på mat men år 2020 var den siffran endast 13,6 procent. Trots en stor debatt om prisökning på mat är det fortfarande en liten del av inkomsten som går till livsmedel. Mat är egentligen det ...

Debatt: När det som skulle vara säkert blir osäkert

Sverige har inte varit i krig sedan år 1814. Det betyder att Sverige är det land i världen som haft fred under längst tid. Sverige valde att vara neutralt under både första och andra världskriget. Men nu är det historia. Moderaterna och Liberalerna har alltid ...

Debatt: Varför är aldrig räntan ett problem?

I år blir den svenska skörden mindre än normalt till följd av torkan. LRF har i veckan räknat ut att svenska lantbrukare får se intäkterna minska med totalt 6 miljarder kronor. Skördeminskningen blir inte lika stor som torråret 2018 men då priset på spannmål är ...

Debatt: Med mejeriprodukterna som ett vapen

Dagligvaruhandeln gör nu stora nummer av hur mycket de kan sänka sina priser på livsmedel. Det basuneras ut i reklamen från ICA och alla de andra stora företagen inom dagligvaruhandeln följer med. Det var inte länge sedan de blev kallade till finansministern för att förklara ...

Debatt: Märkliga handelssanktioner mot Ryssland

Ända sedan starten av Rysslands krig mot Ukraina har EU och Nordamerika stått enade om att införa handelsrestriktioner mot Ryssland, något som införts i flera steg under perioden av krig. Vissa områden som livsmedel och lantbruksmaskiner har stått utanför dessa restriktioner men en hel del ...

Debatt: Elproduktion och bevattning

Det ser i dag ut som att en hel del regioner i Sverige kommer att drabbas hårt av torka. Om det blir som år 2018 när hela landet led av för lite nederbörd och skrala skördar återstår att se, men redan nu finns det stora ...

Debatt: Förbered er även för ett krigsslut

I dag är det stort fokus på att förbereda sig för krig. Bakgrunden är det instabila läget i världen och ett fullskaligt krig i vår närhet. Det handlar om ökad beredskap, livsmedelsförsörjning och civilförsvar. Sveriges Nato-ansökan och mer pengar till försvaret. Nyhetsflödet är stort och ...