ANNONS

10 meters körspår – för enkelhetens skull

De gårdar som tillämpar fasta körspår, så kallad Controll Trafic Frming, CTF, fastnar ofta för 9 eller 12 meters avstånd mellan spåren. Anledningen till det är att måtten passar gödselspridare och växtskyddssprutor med arbetsbredd 24, 36 eller 48 meter, något som är vanligt förekommande på dessa maskiner.
Men för att klara detta måste man införskaffa redskap för joprdbearbetning, sådd och skörd som är 9 eller 12 meter och här kan det uppstå ett problem. Nio meter finns det både redskap och skärbord till tröskor som klarar men den enda av ovan arbetsbfredder på gödselspridare och växtskyddsspruta som klarar det är 36 meter. Vill man köra med 24 eller 48 meter är man tvingad till 12 meters avstånd mellan spåren och då blir det mycket stora maskiner som ska dras fram av stora traktorer. Dessutom måste tröskans skärbord vara något bredare än 12 meter för att klara uppgiften och då är antalet skärbord på marknaden begränsad.
Den brittiska lantbrukaren Julian Gold på Henry Farm bedriver växtodling på 1 000 hektar och han har i stället satsat på 10 meters fasta körspår. Anledingen är att han då kan använda standardskärbord från sin gtröskleverantör samt får en kapacitet på jordbearbetning och sådd som ligger någonstans mitt emellan 9 och 12 meter, vilket passar gården bra.
– Såmaskin och tröska hade redan denna arbetsbredd och det var bara maskinerna för jordbearbetning som behövde bytas ut.
När det gäller maskiner för gödsel och växtsydd är dessa relativt enkla att anpassa till rätt arbetsbredd då de flesta centrifugalspridare mycket väl kan klara allt från 10 till 48 meter endast genom en inställning och att bygga om en befintlig växtsskyddspruta så den blir 20, 30 eller 40 meter bred är fullt möjligt.
Konklusionen av Julian Golds system är att man inte, som många i dag gör, utgår från nuvarande körspår som styrd av gödsespridare och växtskyddsspruta, utan börjar från noll när man planerar för sina fasta körspår och i stället låter dessa två maskiner rätta sig efter det.

Relaterade artiklar