Kategori: Animalieproduktion

Arla släpper gasen

Arla har nu byggt om i alla anläggningar så att de kan använda olja som energikälla i stället för gas. Föreningen har investerat 110 miljoner danska kronor i oljebrännare och tankar och är klara på de flesta anläggningar. Det återstår någon enstaka plats att bygga ...

Ny buren växelplog från Pöttinger

Servo 4000 heter den nya burna växelplogen från österrikiska Pöttinger. Den finns i tre versioner, Nova, Plus och Plus Nova. Den har hydraulisk stenutlösning som kan ställas med ett motstånd på upp till 1 400 kg. Plogarna kan ha måtten 95 eller 102 centimeter spets ...

JD i ledningen

John Deere leder den svenska registreringsligan per den 30 september. Fabrikatet har fått ut 366 nya traktorer till kunder i Sverige under perioden, 28 fler än tvåan Valtra. Totalt sett har registreringarna minskat med 16,3 procent per den 30 september i år jämfört med samma ...

Exaktare växtskydd med BBLeep

Växtskyddsteknikspecialistföretaget Brdr. Toft i Danmark erbjuder nu PWM-teknik från nederländska BBLeap i Sverige och i Danmark. På traditionella växtskyddssprutor kommer en förändring i hastighet och/eller dosering att orsaka en förändring av spruttrycket. En förändring av trycket innebär en förändring av droppstorleken och därmed en förändring ...

Satsning för att dela jordbruksdata ska utveckla svensk livsmedelsproduktion

Nu beviljar Jordbruksverket 50 miljoner kronor genom landsbygdsprogrammet till Agronod för att utveckla en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata. Dataplattformen ska på sikt skapa nytta för primärproduktionen och bidra till lantbrukets utveckling och klimatomställning. Agronod är ett bolag som samägs av LRF, Lantmännen, Hushållningssällskapet ...

Uppdaterad ellastare från Weidemann

Den som vill slippa avgaser, buller och sotpartiklar vid arbeten inne i byggnader, kan använda den helelektriska 1190e från Weidemann för fullständigt utsläppsfritt och mindre bullrande arbete. Vid arbeten i lantbruksmiljöer skonar maskinen både förare och värdefulla djurbesättningar. Inom kommunala arbeten visar sig maskinen speciellt ...

Register för arbetsmaskiner

Ett nytt register för arbetsmaskiner förbättrar i grunden möjligheten till uppföljning av utsläpp av växthusgaser. Det visar den utredning som Transportstyrelsen nu är klar med. Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt möjligheterna att upprätta ett register för arbetsmaskiner. Idag finns inget sådant register och ...

Lyckegård etablerar centrallager i Östergötland

Lyckegård Group meddelade i veckan att de har inlett en process med att flytta flera lager till ett centrallager i Östergötland. Centrallagret kommer effektivisera leveransprocesser, minska arbets- och transportkostnader samt kunna hantera växande volymer i samband med Lyckegårds marknadsexpansion inom norra Europa. Lyckegård strävar efter ...

Internationell finanskris ger klirr i kassan för svenskt lantbruk

Med en allt svagare krona blir naturligtvis importerade produkter som diesel, växtskydd och gödsel kostsammare men då samtidigt mycket av det som säljs från gården stiger motsvarande i pris blir nettot på gårdar med positivt resultat bättre. Ett exempel såg vi i går när Arla ...

Svenska Trelleborg är nominerade till pris på Sima

Idag på Simas pressdag tillkännagavs Trelleborg att vara bland de nominerade som tävlar om det eftertraktade Sima Innovation Awards 2022. Det är en produkt med en stor innovation för den smarta jordbruksindustrin som avslöjas på SIMA-mässan i Trelleborgs monter från den 6 november i år. ...

JD satsar allt mer på eldrift

Tidigare i år köpte John Deere en majoritetspost i företaget Kreisel Electric som är ett företag som utvecklar moderna batterier för eldrivna fordon. Nu satsar John Deere ytterligare pengar i detta företag för att snabba på utvecklingen och öka produktionskapaciteten av batterier. En helt ny ...

Fler bredder för direktsådd

Horsch Avatar SD är en robust direktsåmaskin med skivbillar. Den har funnits med arbetsbredden 12 meter sedan några år men kommer nu även i versioner med 8, 9 och 10 meters arbetsbredd. Billarna sitter på en enda rad med 25 centimeters avstånd. Behållaren är den ...

Nytt kapital till Ekobot säkrar den danska marknaden

Ekobot har ingått avtal med det danska företaget Kapitalpartner. Kapitalparter är ett corporate finance- och investmentbankföretag som servar företag och deras ägare med rådgivning, kapital eller assistans för att genomföra transaktioner. Kapitalpartner har lång erfarenhet av börsnoterade bolag och bistår med att öka kunskapen om ...

För fri tillgång till smågrisgömman och suggan

Vid gruppgrisning fästs vanligtvis en skyddsbur för smågrisar på fram- och baksidan av boxen. Detta säkerställer god stabilitet och skydd av smågrisgömman. För att förhindra att en frigående sugga hoppar in i smågrisområdet måste bakväggarna på boxarna vara tillräckligt höga, en omständighet som kan försvåra ...

Många kombinationer med fronttank

Med en fronttank kan relativt enkla maskiner bli avancerade, som exempel kan en såmaskin med bara en tank bli en combi. Men det går att ta det ett steg till! Österrikiska Pöttinger har en fronttank som heter Amico F och som finns i storlekarna 1 ...

Traktorförsäljningen minskar i Europa

Till följd av långa leveranstider på delar får inte traktortillverkarna klara sina traktorer i takt med orderingången. Detta i kombination med prisökningar har medfört att traktorförsäljningen minskat med 8,1 procent under årets första halvår, jämfört med samma period i fjol. Totalt har det registrerats 108 ...

Enkel blötutfodring för suggor

Med nya Aqua.Plus har stallutrustningsleverantören WEDA Dammann & Westerkamp konsekvent vidareutvecklat det beprövade datorstyrda doseringssystemet OptiMum. Innovationen är en justerbar ventil som tillför en bestämbar mängd vatten till det doserade torrfodret. Tanken bakom detta är att uppnå en hållbar balans mellan djurvälfärd, gårdsframgång och arbetsinsats. ...

Utfordring med larver ger silver på EuroTier

Exakt efterdosering av torrt substrat vid produktion av insekter. Tyska WEDA Dammann & Westerkamp är specialister för grisuppfödning, stallutrustning, utfodrings- och luftkonditioneringsteknik och har belönats med DLG Innovation Award i silver för sin Dry.Sec doseringsstation bland de godkända utställarna på EuroTier 2022. Enligt German Agricultural ...

Samson omsätter 1 miljard

Danska Samson, som tillverkar fast- och flytgödselspridare samt annan utrustning för gödselhantering och spridning, redovisar ett starkt resultat. Bolaget som har brutet räkenskapsår omsatte 1 095 miljoner danska kronor för 21/22, en ökning med nästan 47 procent jämfört med 202/21. Även resultatet hänger med och ...