ANNONS

12 hedersomnämnande på Sima

Vi har kommit fram till sista rapporten i vår serie om maskiner och produkter som får nyhetsutmärkelser på den internationella lantbruksutställningen Sima i Paris. Tre guld- och fyra silvermedaljer kommer att delas ut vilka vi har berättat om här på NilehnTeknik under den senaste veckan. Förutom medaljer delar Sima även ut hedersomnämnande till ett antal maskiner eller produkter som är nyheter på marknaden och anses intressanta. Det är totalt tolv utnämnande och de går till företagen; Amazone, 2 st, Belair, Berthoud, Bonfiglioli Transmissions, Dangreville, Dario Veveloppment, Geringhoff & Co, Hardi-Evrad, Kverneland, Müller-Elektronik och Sulky.
Nedan redovisas kort respektive produkt och mer får ni se på Sima som har öppet den 24–28 februari 2013 utanför Paris.

Amazone Amaselect Pro är ett system som automatiskt kan byta munstycke ute på rampen. Munstyckena kan bytas på hela eller sektioner av rampen och är till för att snabbt under gång byta till exmepalvis avdriftsreducerande munstycken på den del av rampen som kommer närmast ett känsligt område och därefter snabbt och enkelt bytas tillbaka när man passerat detta område. Allt kontrolleras och manövreras från traktorhytten via Amazones Amatron 3 ISOBUS-terminal.

Exaktare spridning i fältets hörnor med Amazone TS-system. Det är tallrikar till centrifugalsprisare med dubbla vingar. Från traktorhytten, under gång, skiftar föraren enkelt mellan vinganra och får därmed en anpassad spridsning i hörnor och fältkanter.

Mekaniserad fullfoderutfodring i gamla stallar. Maskintillverkaren Belair har tagit fram en utrustning för att utfodra grov- och fullfoder i äldre stallar med begränsat utrymme. Utrustningen som heter Aviso monteras enkelt på pallgafflarna på en liten truck och drivs med hydraulik.

Den franska tillverkaren av växtskyddssprutor, Berthoud, har tagit fram ett stystem där man kör med färskt vatten i den stora tanken och har alla preparat i dunkar som via exakta doseringspumpar aplicerar rätt mängd preparat i vattnet på sin väg från tanken till rampen. Detta är system som redan finns på marknaden men nyheten med Berthoud är att de även kan monteras på befintliga växtskyddssprutor.

Företaget Bonfiglioli Transmissions har tagit fram en elektrisk växelmotor för hybridmaskiner. Dess främsta fördel är att den är kompakt byggd och därmed lättate att installera i ett fordon. Den passar i självgånde lantbruksmaskiner i storleken 7 till 20 ton.

Exakt gödselspridning med Dangerville. Med sensorer på alla möjliga ställen och möjlighet att styra spridartallrikar, bottenmatta, rivarvalsar och bakläm exakt via en dator som tar hänsyn till information från sensorerna samt vad föraren valt för spridningsbredd och giva sköter fastgödselspridaren sig själv och anpassar sig även efter traktorns framkörningshastighet.

Multimaskin för känsliga områden. Företaget Dario Developpement i Frankrike arbetar med en multimaskin anpassad för att köras i känsliga och svåråtkomliga områden. Det är en radistyrd maskin utan förare som kan ha olika typer av redskpa. Den har låg tyngdpunkt och banddrift. Dieselmotorn driver en generator och framdrivning och alla funktioner sker därefter med el. Det innebär att det inte finns risk för läckage av hydraulolja där den arbetar. Maskinen heter Dargreen 45 H.

Företaget Geringhoff har ett nytt skärbord för majs. Det har den fördelen att det kan anpassas efter alla radavstånd och därmed har det ingen betydelse vilket radavstånd såmaskinen har.

Nytt kontrollystem från växtskyddsspruttillverkaren Hardi-Evrad. Det heter DynamicFluid 4 och innebär exaktare vätskemängd i alla munstycken i rampen, även när man kör med sektionsavstängning. Sensorer på olika ställen och en ny mjukvara i datorn som arbetar med algoritmer beräknar ventilöppningar på olika ställen för att hela tiden ha exakt resultat.

Direktkontakt mellan gödseltillverare och gödselspridare ger exakt spridning med Kvernelands nya system Auto Set App. Via internet kommer man i kontakt med gödselmedelstillverkaren och får all information om granulering, densitet, etc och ställer sen in gödselspridaren efter det.

Ett munstycke i taget med Müller-Elektronik. Företaget säljer en utrustning som heter Section-Control Top och som kan monteras på befintilga växtskyddssprutor för att slå till och ifrån ner till ett munstycke i taget. Den finns i två varianter, elektrisk- eller pnuematisk kontroll och arbetar med ISOBUS-standard.

Även franska Sulky erbjuder exaktare gödselspridning. Deras system heter Ready to Spread och fungerar ungeför som Kvernelands Auto Set Up, som vi redogjorde för ovan. Via internet får man alla uppgifter om gödselmedlet direkt från tillverkaren in i datorn i traktohytten och med dessa uppgidfter och den arbetsbredd och framkörningshastighet föraren valt, ställer maskinen in sig.

Relaterade artiklar