ANNONS

Med 120 centimeters plöjningdjup

Iversens Markservice i Danmark har specialiserat sig på lite annorlunda arbeten för att förbättra åkrar till lantbrukare. De har bland annat sedan länge en stor bogserad schaktmaskin som arbetar med GPS och laser med vilken företaget jämnar ut nivåer på åkern. Maskinen tar jord från högre partier och jämnar ut svackor. På så sätt kan lantbrukaren undvika vattensamlingar på vinter vissa ställen av fältet utan att gräva ner dränering. Det kan vara en fördel när delar av fältet från början ligger så lågt att det är svårt att få fall i dräneringen.
Nu har företaget även investerat i en Panter plog från Nederländerna. Med den plöjs ner till 120 centimeters djup i två steg. I en intervju i danska Maskinbladet berättar företagets ägare David Iversen att även Panter plogen är ett alternativ till täckdikning då marken luckras på djupet och vattentransporten i marken förbättras.
Plogen arbetar med två plogkroppar över samma arbetsbredd. Den första går halva vägen ner och lyfter jorden rakt upp medan den andra plogkroppen arbetar ner till fullt djup och vänder all jord, även den som den första plogkroppen lyfter. På så sätt erhålls inte enbart en vändning av jorden utan även en blandning av matjord och alv. Beroende på plogens vinkel kan blandningseffekten justeras.
Traktorn framför har 230 hästkrafter och 900 millimeter breda bakdäck.

Relaterade artiklar