Kategori: TV

TV
Full fart på Bednar

Snabba anpassningar. Krig i viktiga försäljningsområden och minskad maskinförsäljning totalt i världen påverkar inte tjeckiska Bednar. De bara ökar sin produktion och försäljning ändå.

TV
Nya preparat av gammal kemi

Som vanligt försvinner det och tillkommer nya kemiska preparat på marknaden varje år. I år är det inte så stora ändringar, utan det kommer nya preparat som är en blandning av gammal kemi.

TV
Försäljningsutvecklingen i butik ökar

Efter ett par tuffa år med sjunkande försäljningsutveckling tycks trenden nu ha vänt för dagligvaruhandeln. Dagligvaruindex för januari månad ökade med 5,1 procent jämfört med samma månad förra året.

TV
Svenskt lantbruk behöver fler investeringar

År 2023 bjöd på dyra insatsvaror i kombination med varierad skörd över landet och närmre katastrof i vissa regioner, vilket har satt en viss press på det svenska lantbruket.

TV
Brist på kompetent personal

Swedish Agro i Plönninge har gått bra sedan starten år 2017 och med den ständiga tillväxten är nu det största behovet kunnig personal.

TV
EU går demonstranterna till mötes

De ihärdiga europeiska lantbruksprotesterna tycks nu ge effekt. Samtidigt som demonstrationerna pågick för fullt utanför EU:s högkvarter i Bryssel samlades medlemsländerna ministrar för att diskutera åtgärder för att underlätta för det europeiska lantbruket.

TV
Unika lösningar på släntklipparen

En leverantör som inte ville lyssna och göra produktförbättringar är upprinnelsen till att danska GreenTec i dag producerar sina egna armklippare i stället för att importera dem.

TV
Metoder mot resistent renkavle

Resistent renkavle gå att få kontroll på om man bekämpar med en kombination av metoder. Men det går inte att enbart lita på kemi.

TV
Bondeprotester – Även i Sverige

Lantbrukare har demonstrerat och blockerat vägar med sina traktorer runt om i Europa den senaste tiden. I Polen är man missnöjd med all billig spannmål som kommer in från Ukraina medan fransmännen är bekymrade för hårdare klimat och miljökrav. Nu rullar traktordemonstrationer även i Sverige ...

TV
Adama tar kampen mot svampsjukdomar

Adama har lanserat fyra nya svampmedel innehållande Protiokonazol, dessa produkter har en ny formuleringsteknik till den aktiva substansen och utvecklingen har pågått under en lång tid.

TV
Digital första hjälpen-utbildning

Mellan 50 till 55 personer dör årligen i arbetsrelaterade olyckor. HLR Skåne vill nu rädda fler liv genom att erbjuda en digital första hjälpen-utbildning.

TV
Lantmännen vill bli först med grön mineralgödselfabrik

Lantmännen ska bli först i Sverige med fossilfri mineralgödselproduktion. Tillsammans med spanska gödseltillverkaren Fertiberia och Nordion Energi siktar de på att ha produktionen igång redan 2028. Något som skulle få stora positiva effekter på jordbrukets klimatpåverkan.

TV
Rätt belysning i stallet

Rätt belysning dygnet runt i stallet. Med modern automatisk LED-teknik blir det perfekt med låga driftskostnader.

TV
Reduktionsplikten påverkar inte Lantmännen Energi

Lantmännen gjorde ett rejält resultat i fjol och ger ut en rekordutdelning till sina ägare. Men under fjolårets sista kvartal märktes en viss avmattning av och det finns en del orosmoment under innevarande år.

TV
Vultus lanserar ny IT-plattform

Vultus lanserar en ny it-plattform tillsammans med Softwerk AB som gör det möjligt att få en skräddarsydd plattform med Vultus tjänsteutbud.

TV
Tork i tröskan

Att torka spannmål är tidskrävande och kostsamt, men då det finns mycket överskottsvärme i en tröska kan den energin tas tillvara och används för att torka spannmålen i fält. En sådan konstruktion finns i Danmark.