Monthly Archives: februari 2014

Effekter av reducerad jordbearbetning

Bearbetningstekniken är en fråga på en gård, men funderingar kring utsäde och växtnäring är inte ovanliga. På HIR Malmöhus stormöte om jordbearbetning delgavs tankar om odlingstekniker. Nils Yngvesson på HIR Malmöhus menade att man inte behöver styra sortvalet på sin spannmål efter själva bearbetningstekniken, men ...

Tomma stall måste tvättas om

Man ska passa sig för att sätta in grisar i stallar som stått tomma under en längre tid. Rådet kommer från Kristian Nielsen, avdelningschef på svinrådgivningen hos LMO i Danmark. Det är kväve som omvandlas till nitrit i gödselgångarna och som tar död på grisarna. ...

Försurad gödsel med mindre risker

Försurningsmedel för försurning av flytgödsel innehåller normalt 96 procent svavel. Kyndestoft Maskinfabrik har nu utvecklat en ny tank till medlet, men denna körs enbart med femtioprocentig svavelhalt på försurningsmedlet. Därmed är inte hanteringsriskerna lika stora som med koncentrerad svavelsyra. En fördel med den nya tanken ...

Självgående ger lägre spridningskostnad

Videncentret for Landbrug har gjort beräkningar som visar att själva flytgödselspridningen är billigare med en självgående spridare och utpumpning av gödsel, än med ett stort traktorekipage. De räknar på ett ekipage mellan 272-360 hk med en vagn på mellan 25 och 40 kubik med 24 ...

13 ton mjölk med renlighet

Danskan Lisbeth Kinge är Danmarks bäste mjölkbonde med 13 598 Kg mjölk och 76 Holsteinkor i lösdrift. Hon menar att hon inte gör något speciellt i sitt stall. På gården har de hårda rutiner vad gäller renligheten. Gödselskrapning ska vara hundraprocentig, vilket kräver manuellt arbete i ...

Lantmännen och Valtra ger billigare underhåll

En traktor har två olika skeden i livet, som förstatraktor och andratraktor. Under första skedet är tryggheten viktigast och efter cirka fem år driftekonomin. Detta är vad Lantmännen Maskin kommit fram till under sina kundkvällar. Därför kommer de från och med den första mars att ...

Försök med ökade gödselgivor

I Danmark går debatten het kring mängden gödsel som får spridas. Därför kommer LandboThy under 2014 att gödsla 40 kg mer kväve per hektar än vad gränsvärdena säger för att utvärdera skördeutfall och miljöpåverkan. De tror att skördeutfallet kommer öka 15-20 procent, samtidigt som utlakningen ...

Djupluckra med vingar

Det ska vara vingar alvluckringspinnarna för att nå bästa effekt. Det menar Henrik Pedersen från AKV i Danmark. Informationen delgav han på en potatisdag där djupluckring och mekanisk bekämpning diskuterades. Enligt Henrik Pedersen betalar sig en djupluckring i potatis om man har hård jord och ...

No Thumbnail

Vaccination räddade besättningen

Erling Kristensen är mjölkbonde i Danmark och som så många andra av hans landsmän såg han helt plötsligt att mängden mjölk minskade, från 10 ton till 7,5 ton. Korna fick bölder, visade inga tecken på brunst och hade svårt för att resa sig ungefär en ...

Anaconda lanserar sin största mobila sikt hittills

Den nya tre-däckaren SR514 sorterar material i tre eller fyra olika fraktioner.

Maskinen är ett konventionellt sorteringsverk för sand, grus och bergmaterial. Den är utrustad med en 4 330 x 1 520 millimeter dubbel- eller trippeldäcks sikt och har tre eller fyra hydrauliskt ihopfällbara utlastningsband. Kapaciteten är 350 ...

Möte om jordbearbetning

Idag hålls HIR Malmöhus stormöte om jordbearbetning i Alnarp. På mötet föreläste bland annat agronom Christer Nilsson om reducerad jordbearbetning och han menar att det finns fördelar. – Man bör avstå från plöjning om man har strukturkänsliga jordar, råder han. Däremot kan det ibland vara ...

Ny midjestyrd Valtra

Valtra har haft midjestyrda traktorer på programmet vid lite olika tidpunkter. Senast var det Valtra HiTech X som fanns i början av 2000-talet. Den har vi testat och det testat kan ni läsa om här. Den upphörde emellertid att tillverkas efter några år, men nu ...

Vedmaskin för proffs

Japa 485 är en vedmaskin för storskalig produktion med 24 tons klyvkraft. Den passar till både klena och grova stockar och har snabbheten för klenare material och styrkan för grova stockar upp till 48 cm diameter. Japa 485 har utrustats med en helt nyutvecklad sågenhet ...

Ny agent för generatorer

Cummins Sweden som är en del av Cummins Distribution Europe tillkännager att de från och med den 1 januari 2014 exklusivt hanterar försäljning, service och reservdelar för Cummins Onan-produkter i Sverige. Jeroen van Ginneken, chef för Cummins Sweden säger att de ser stora möjligheter att ...

Full koll med markkartan i hytten

Att odla blir allt mer kostsamt vad gäller arbetslönern, drivmedel, gödsel och växtskyddsmedel. Samtidigt ökar efterfrågan på livsmedel med en ökad befolkning i världen. Det blir allt viktigare att få ut maximalt av varenda kvadratmeter på åkrarna och därför behöver lantbrukarna perfekt stöd för sina ...

No Thumbnail

Nya chefer i Svenska Foders ledning

Efter tio framgångrika år lämnar Carsten Klausen Svenska Foder för att bli chef för lantbrukskoncernen DLGs största dotterbolag HaGe Kiel. Carsten Klausen tillträder omgående som chef i Tyskland och efterträdare i Svenska Foder blir Johan Nordenblad och Claudio Pelsen som kommer att fungera som jämnställda ...

Undvik olyckor med kamera

Det finns många exempel där lantbrukare tvingas smyga ut i trafiken utan perfekt sikt. Det kan vara från en sidoväg där buskage eller byggnader skymmer och anledningen att det blir en större risk för en traktorförare än för en bilförare är att traktorn i sig ...

No Thumbnail

Funktionstest av sprutor ej obligatorisk

Det råder viss förvirring i Sverige vad gäller funktionstester av lantbrukets växtskyddssprutor. I dagsläget finns det inget krav på funktionstest från myndigheternas sida. Det enda krav som finns på en växtskyddsspruta som används yrkesmässigt i lantbruket är att den ska vara väl underhållen och kalibrerad. ...

Ny dumpervagn från Trejon

Trejon lanserar nu två nya modeller av Multicargo dumpervagnar med en lastkapacitet på  6 och 7 ton, som är speciellt framtagna för entreprenörer, kommuner och lantbrukare. Vagnarna har en kraftig chassikonstruktion av stålprofiler i väl tilltagen dimension och är utrustade med stora hjul som klarar ...