Monthly Archives: februari 2019

Prisgenombrott för slaktsvin

Den europeiska marknaden för slaktsvin ser ut att komma i en brytningstid vad gäller pristrenden. Under lång tid har priset på fläsk legat stilla men nu är puckeln av slaktade grisar efter julhelgerna slut och nu ser det ut som att efterfrågan bli något större ...

Rapspriset på väg upp

Mer soja till biobränsleproduktion kan ge en skjuts uppåt för priset på oljeväxter i Europa. När spannmålen stigit till rekordnivåer efter skörd 2018 har priset på raps legat stilla eller gått ner. Men nu gör marknadsanalytikern Peter Arendt på danska Minagro bedömningen att priset på ...

Sparpaket på DC

Danish Crown har satt igång ett sparpaket som ska minska kostnaderna med 350 miljoner danska kronor per år. Bakgrunden är förlusterna i det brittiska slakteriet Tulip. Neddragningarna på kostnadssidan innebär att mellan 300 och 400 arbetstillfällen försvinner inom den danska slakterikoncernen. Merparten, 200 miljoner danska ...

INTERMERCATO VÄXLAR UPP

2018 har varit ett händelserikt år för Intermercato med nya lanseringar och stark tillväxt på flera marknader. För att hantera en fortsatt expansion sjösätter nu Intermercato en delvis helt ny organisation Ny VD Nuvarande VD och medgrundare Lotta Hildebrand kommer att trappa ner men kvarstår ...

Reservdelar on-line

Via hemsidan www.novifarm.nl kan lantbrukare över hela Europa köpa reservdelar dygnet runt. Det är ett samarbete mellan polska Agrrda och nederländska Novifarm som öppnat webbutiken för lantbruksdelar. Som kund ser man exakt leveranstidpunkt på delarna och priset.  

Ökad halt ozon minskar den globala matproduktionen

Den ökade halten ozon i luften har minskat skördarna av grödor. Det visar en världsomspännande studie där bland annat forskare från Göteborgs universitet har undersökt hur marknära ozon påverkar den globala matproduktionen. Forskarna har sammanställt och analyserat världsomspännande data från fältexperiment med ozon och skalat ...

MF går som tåget i starten av 2019

Massey Ferguson som tappade ganska stort under 2018 har fått en bra start 2019. Fabrikatet ligger tvåa efter utgången av januari i traktorregistreringstatistiken, och tio traktorer efter ettan John Deere. Ledarplatsen har således inte ändrats sedan i fjol. Det går inte att dra några större ...

HKScan investerar för framtiden i Kristianstad

Ombyggnationen av HKScans anläggning i Kristianstad ger bland annat förbättrad arbetsmiljö och betydande miljövinster. Nu är en omfattande ombyggnad av HKScans anläggning i Kristianstad avslutad. Det är sista delen i en flerårig modernisering av slakt- och styckningsverksamheten som inleddes 2010 och det innebär ytterligare ett ...

Goda utsikter inför skörden 2019

Lantmännen summerar läget inför skörden 2019. Med en stor höstsådd och god tillgång på utsäde inför vårsådden ser förutsättningarna bra ut. Nu hoppas svenskt lantbruk på ett normalår, med svalare temperaturer och rikliga regnmängder. Fjolårets torka med nästan halverade spannmålsskördar slog hårt mot svenskt lantbruk ...

Var fjärde tänker köpa mer ekologisk mat

25 procent av svenskarna tror att de kommer att köpa mer ekologisk mat under 2019. Resultatet visar stora skillnader mellan män och kvinnor. Nära en tredjedel (32%) av kvinnorna tror att de kommer köpa mer ekologiskt, jämfört med 19% bland männen. Det visar en ny ...

Rekordår för Manitou

Den franska maskintillverkaren Manitou slog rekord 2018 med en omsättning på 1 884 miljoner euro. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2017. Företaget tillverkar bland annat teleskoplastare. Trots att Manitou förväntar en liten nedgång i marknaden under 2019 är bedömningen att bolaget ...