Monthly Archives: juli 2019

Rekordresultat för Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne redovisar sitt bästa resultat någonsin under bankens femåriga historia. För årets första sex månader är vinsten 217 miljoner kronor, en ökning med 133 procent jämfört med första halvåret 2018. Skillnaden mellan ut- och inlåningsräntor förbättrades med 22 procent. En viktig orsak till bankens ...

Smågrispriset faller ytterligare

Den tyska Nord West-noteringen faller denna veckan med ytterligare 4 euro. Nytt pris är där med 56 euro per 25 kg gris.

Lantmännen öppnar ny anläggning i Danmark

Svenska Lantmännen, som har kontor sedan tidigare i Nyborg på Fyn, öppnar en ny anläggning på östra Själland. I denna hyrda anläggning ska det få plats totalt 21 000 ton spannmål. Anläggningen medför att Lantmännens kunder i området kan leverera spannmål direkt till denna plats.

Spanska skörden tre veckor sen

Trots mycket varmt väder är den spanska spannmålsskörden tre veckor senare än normalt. Det rapporterar Effektivt Lasndbrug- Avkastningen på den spannmål som skördats är god men på vissa platser har skörden inte kommit igång på allvar. På vissa platser i Sydeuropa kom höstspannmålen igång sent ...

MRSA stagnerar i Danmark

Sedan larmen om resistenta bakterier och MRSA för några år sedan har danska myndigheter gjort noggranna kontroller för att följa upp utvecklingen. Siffrorna för 2018 visar på en liten minskning jämfört med 2017 i danska besättningar. Därmed tror man att man fått viss kontroll och ...

Varmt väder ställer till det fördjurtransporter

Länder som exporterar livdjur har fått en del problem tack vare det varma sommarvädret. Danmark är ett exempel som sänder både smågrisar och slaktsvin till bland annat Polen och Tyskland. I dagarna skickades 700 smågrisar från en besättning i Danmark med destination Polen. De lastades ...

Ökat hopp om biologisk mångfald med mindre fält och fler olika grödor

Mindre åkrar och en större variation av grödor ger en god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Det visar en omfattande internationell studie där forskare från Lunds universitet har deltagit. Den positiva effekten går att jämföra med den som till exempel bevarad ängsmark och ...

Första Lindner Geotrac 84ep PRO levererad i Sverige

Ernst Andersson i Laholm blev den första att få levererat en ny Lindner Geotrac 84ep PRO i Sverige. GEOTRAC 84 ep Pro är standard utrustad med en ZF-Steyr transmission och Perkins dieselmotor på 95hk. BOSCH- Rexroth-teknik med Lindner know-how High-Performance Hydraulic med separat hydrauloljetank samt ...

Nya kompaktlastare från Giant

Den nederländska maskintillverkaren Giant kommer med två nya modeller, G2200 och G2500 med vikter på 2 200 respektive 2 500 kg. De har motorer från Kubota, båda fyror på 26 hästkrafter. De har fyrhjulsdrift och den största modellen lyfter 2,96 meter högt.

Ökad risk för olyckor i skörd

Under skörden är risken för olyckor som störst i växtodlingsarbetet. Anledningen är att lantbrukare då kör med stora avancerade maskiner och att tidspressen ofta är stor. För att undvika olyckor gäller det att ha alla maskiner och redskap i gott skick så haverier och stopp ...

Drönare – lika säkra som manuell analys

Ett tvåårigt projekt vid Universitetet i Adelaide i Australien har visat att drönare är lika exakta som manuella analyser av grödor. Drönarna har används för att mäta biomassa och tillväxt i vete  i södra Australien. Drönarna hade även den fördelen att mätningarna kom oftare och ...

Nytt fall av AFS i Bulgarien

Cirka 17 000 grisar har avlivats på en gård i nordöstra Bulgarien. Bakgrunden är att man funnit afrikansk svinpest i en besättning och alla grisgårdar inom en radie av 3 kilometer har försatts i karantän. Inom denna zon avlivas alla grisar. Bulgarien har efter detta ...

Gödselpriset ligger stilla

Det har varit en lugn vecka med låg aktivitet i marknaden. Vi står inför skörd och fokus ligger på det. Vi kan konstatera att marknaden är stabil och inget tyder på vikande prisnivå i skrivande stund. Gödselpriset internationellt har inte förändrats under den senaste veckan ...

Spannmålspriserna fortsätter neråt

Även denna veckan har spannmålspriserna rört sig neråt. Det är normalt när skörden i i full gång på norra halvklotet. På börsen i Chicago gick vete ner med 1,3 procent medan majs gick ner med hela 3,8 procent och sojan ner med 2,6 procent. På ...

Ersättning till glyfosat

Med tanke på den stora marknad glyfosatprodukter omfattar och att risken är stor att preparaten med denna aktiva substans förbjuds, i varje fall inom EU, är det i dag många som forskar på ersättningsprodukter. Bayer satsar som exempel 5,6 miljarder dollar i forskning och utveckling ...

Stor osäkerhet om AFS i Kina

Kinesiska myndigheter rapporterar om ett nytt fall av afrikansk svinpest då och då och i dag är det klart att smittan finns i samtliga provinser i Kina. Men hur många utbrott det är totalt är osäkert då mörkertalet är stort. Sedan augusti 2018, det vill ...

Nötköttskonsumtionen minskar

Med fokus på klimatet, men helt utan att veta om det är bra eller dåligt för klimatet i realiteten, väljer en del konsumenter bort nötkött till förmån för andra livsmedel. Under det senaste året har försäljningen av nötkött i butik minskat i Norra Europa. Preliminära ...

Höstveteskörden är igång

I torsdags drog vi på Lantbruksnytt själva igång med höstveteskörden. Vattenhalten var visserligen i högsta laget, 22 procent, men vi ville komma igång i torken så man ser att allt fungerar som det ska. Fältet var inte heller så stort, 5,5 hektar, men avkastningen mycket ...

Brådmogning i Frankrike

I de centrala delarna av Frankrike har det varit mycket varmt den senaste tiden och spannmålen har brådmognat. Avkastningen rapporteras långt under det normala.