Monthly Archives: oktober 2019

Stor vinst med AFS – så länge man själv inte är drabbad

Dansk grisproduktion räknar med en årlig ökad vinst på 8 miljarder danska kronor så länge landet kan hålla afrikansk svinpest utanför gränserna. Landbrug & Fødevarer uppjusterar nu sin prisprognos till 13 danska kronor per kg under 2020, en höjning med 1:30 kronor per kg jämfört ...

Fortsatt prispress på urea

Priset på kvävegödselmedel är under press. Kina fortsätter att producera urea av kol till följd av överskott på den varan. Utbudet av kvävegödselmedel överstiger därmed efterfrågan i världen just nu och priserna är fallande. Den svenska kronan är fortfarande svag men ändå något bättre än ...

Miljövänlig behandlingsmetod mot snytbagge testas i 2-årigt fältförsök i Finland

Under våren 2019 planterades den första av två omgångar med conniflexbehandlade granplantor mot snytbagge på Tornators marker i södra Finland. Syftet är att undersöka behandlingsformens skyddseffekt och markberedningens inverkan. Studien är ett samarbete mellan Luke, Svenska Skogsplantor, Tornator och BCC. – Försöket görs på totalt ...