Monthly Archives: september 2021

Bättre möjligheter att skydda svenska grisar och nötkreatur mot PRRS och paratuberkulos

I dag träder Jordbruksverket nya föreskrifter för sjukdomarna PRRS hos gris respektive paratuberkulos hos nötkreatur i kraft. Syftet är att fastlägga nationella krav för att förhindra introduktion och spridning av sjukdomarna när grisar och nötkreatur flyttas mellan svenska anläggningar. PRRS och paratuberkulos förekommer i många ...