Monthly Archives: november 2021

CNH ökar takten för elektriska traktorer

Det kan snart rulla eldrivna Case IH och New Holland på åkrarna. Genom ett samarbete med amerikanska Monarch Tractor, som har sina rötter i Silicon Valley, ska CNH öka på takten med eldrivna traktorer. CNH har arbetat med vätgas och biogas vad gäller alternativa bränslen ...

TV
Tufft år för stärkelsepotatis

En blöt höst har gjort stärkelsepotatisskörden väldigt jobbig för många lantbrukare även så för stärkelsefabrikerna, Lyckebys provgrävningar tidigare i år visade på omkring 14 procent lägre stärkelseskörd per hektar jämfört med femårssnittet och frågan är om detta stämde med hur det ser ut just nu. ...

Stort utbrott av ASF i Ryssland

Rysslands största grisproducent, Miratorg, har återigen drabbats av afrikansk svinpest. Lantbruket är utspritt på flera platser i landet och den här gången är det en av Miratorgs besättningar i Belgorod som drabbats av ASF. Där finns 13 800 suggor som nu avlivas. Tidigare i höst ...

Vetepriset når historisk nivå

Priset på vete har fortsatt att stiga denna veckan och nådde samma toppnivåer som rekordåret 2007. I mitten av veckan var vetepriset uppe på 297 euro per ton på Matif i Paris. Vid dagens eurokurs motsvarar det 2:94 kronor per kg. Priset kan mycket väl ...

Stor grisexport minskar

Färska siffror visar att EU:s export av griskött ökat med 9 procent under perioden januari till augusti i år jämfört med samma åtta månader i fjol. Men framgången blir mindre månad för månad i år och ser ut att minska under årets sista månader. Per ...

TV
Skogen – kornas räddare i nöden

Efter torkan 2018 började forskare i allt större utsträckning undersöka vilka alternativa möjligheter det finns vid en framtida grovfoderbrist. Skogsråvaror är en resurs som användes under beredskapsåren men som i takt med lantbrukets utveckling fallit lite i glömska.

Höga spannmålspriser bromsar marknaden

De historiskt höga spannmålspriserna medför nu att köpare av spannmål håller igen och endast köper exakt vad de från stund till stund behöver. Det spelar ingen roll om det är en kvarn, ett mälteri eller en foderfabrik. Ingen vill köpa på sig mer spannmål än ...

TV
Såmaskin med stor kapacitet

Väderstad har påverkats som alla andra maskintillverkare av pandemin men har ändå lyckats leverera alla beställda maskiner i tid till sina kunder och har dessutom ökat sin omsättning med 21 procent. Den svenska lantbruksmaskintillverkaren har brutet räkenskapsår och redovisar per den siste september i år ...

Öka avstånden mellan vitklöverfälten

Inom både konventionellt och ekologiskt jordbruk är klöver en viktig gröda som vallväxt för foder och till gröngödsling. Avkastningen vid produktion av klöverfrö varierar dock kraftigt från år till år och från plats till plats. Detta ger negativa ekonomiska konsekvenser för både odlare och fröföretag ...

Plog för de största traktorerna

Nya Servo T 6000 från Pöttinger är en plog för traktorer upp till 500 hästkrafter. Den är utvecklad under fleras år och har Pöttingers hydrauliska stenutlösning som heter Nova. Den kan ställas till ett tryck upp till 2 200 kg. De delburna plogarnas finns från ...

Utbrett matfusk

Matfusket ett stort problem i hela livsmedelskedjan inom EU. Pandemin har även gjort att övervakningen av matbedrägerierna har blivit svårare. Enligt EU:s egna siffror har antalet fall fördubblats 2020 jämfört med 2016. Europol och Interpol har bedrivit en gemensam operation inriktad på matbedrägerier där 72 ...

Väderstad laddar inför Agritechnica

Den svenska lantbruksmaskintillverkaren Väderstad går lysande trots pandemin. Precis som alla andra har de haft problem med leveranser från underleverantörer men till följd av stor framförhållning och en stor andel egen producerade komponenter har de lyckats tillverka och leverera allt kunderna har köpt och även ...

TV
Tysk grisproduktion under förvanlding

Det är minst sagt oroliga tider just nu för de tyska grisproducenterna. Tyska konsumenter väljer i allt större utsträckning bort fläskköttet, smågrispriserna är på botten och afrikansk svinpest fortsätter att härja i landet. Samtidigt har man på politisk nivå beslutat att djurvälfärden för grisarna ska ...

Gothia Redskap byter namn till Lyckegård Production

Företagsnamnen hos Lyckegård Groups dotterbolag Gothia Redskap och Ekoväxt ersätts till Lyckegård Production. Det är ytterligare ett steg i sammanfogande av bolagen och utmärker även anläggningen i Fornåsa som produktionsanläggning för Lyckegård Group. Idag tillverkas Cameleon hos Lyckegård Production i Fornåsa och planer finns på ...

TV
Ärtsäsong blev besvikelse

När Foodhills summerar odlingssäsongen 2021 är det med besvikelse. Likt resten av lantbruket var det en tuff vår där etableringen var svår och resten av sommaren bjöd knappast heller på något väder som var perfekt för odling av ärter. Klicka här för att komma till ...

Naturgasen går gödselindustrins väg

Priset på naturgas föll ytterligare under förra veckan men ligger fortsatt på en mycket hög nivå som medför att gödselindustrin inte får lönsamhet i produktionen av kvävegödsel. Naturgaspriset är cirka fyra gånger högre i dag jämfört med för ett år sedan. Enligt uppgift är det ...

Ekobot publicerar lovande testresultat från fälttester Nederländerna

Ekobot publicerar officiella testresultat från Nederländerna. I samarbete med Europas främsta jordbrukstekniska forskningsinstitut, Wageningen university and research genomförde Ekobot under kvartal tre lyckade fälttester. Sedan säsongen 2020 har Ekobots robotsystems prestanda förbättrats från 20 procent till att under 2021 nå 78 procent. Testresultaten påvisar en ...

Historisk stark utlåningstillväxt för Landshypotek Bank

Landshypotek förstärkte under årets tredje kvartal sin tillväxtresa med fler kunder och ökad utlåningsvolym. Banken passerade under perioden 90 miljarder kronor i total utlåning till jord- och skogsbrukare och bolånekunder. Idag presenteras bankens delårsrapport för årets tre första kvartal. Landshypotek Bank har under de tre ...

Deutz-Fahr ökar med nära 70 %

Det skiljer endast 4 traktorer mellan januari-oktober 2021 mot samma tio månader 2020. Ökningen i år är således strax under 0,2 procent. Dock säljs det hela tiden allt större traktorer så antalet sålda hästkrafter har naturligtvis ökat jämfört med i fjol. John Deere ligger etta ...