ANNONS

264 miljoner euro till Arlabönderna

På Arlas representantskapsmöte röstade ledamöterna på onsdagen ja till styrelsens förslag om en efterlikvid på 17,6 öre per kilo mjölk till alla Arlabönder. Det betyder att 264 miljoner euro går till Arlas ägare, mjölkbönderna, som efterlikvid, ränta och individuell konsolidering.

Tack vare kooperativets starka finanser föreslog Arlas styrelse en efterlikvid på 1,75 eurocent (cirka 17,6 svenska öre) per kilo mjölk som varje gård levererat under 2020.

Representantskapet röstade för att följa styrelsens förslag, istället för den normala efterlikviden på 1 eurocent. Totalt betyder det att 264 miljoner euro går till Arlas ägare, mjölkbönderna, i form av efterlikvid, ränta och individuell konsolidering.

“Jag är väldigt glad att representantskapet har ställt sig bakom styrelsens förslag om en efterlikvid på 1,75 eurocent till ägarna. Den här efterlikviden visar styrkan i vårt kooperativ och det företag som vi äger tillsammans.” säger Jan Toft Nørgaard, ordförande för Arlas styrelse.

“Det är ett styrkebesked från Arla att vi tagit beslut om en efterlikvid på 17,6 svenska öre per kilo mjölk som varje gård levererat under 2020.” säger Heléne Gunnarsson viceordförande i Arla och mjölkbonde i Halland.

Representantskapet beslutade också att resten av årsresultatet konsolideras kollektivt i företaget, för framtida investeringar.

Två andra förslag om en högre efterlikvid (på 2,0 respektive 2,3 eurocent per kilo mjölk) lades också fram av medlemmar på mötet, med hänvisning till kooperativets starka finansiella resultat 2020. Representantskapet beslutade efter omröstning att följa styrelsens förslag.

Den extra stora efterlikviden på 1,75 eurocent per kilo mjölk som gårdarna levererat under 2020 kommer att betalas ut till Arlabönderna på deras årsavräkning, den 5 mars 2021.

Heléne Gunnarsson, vice ordförande Arla Foods

Relaterade artiklar