ANNONS

27 öre av 83 för grisen

År 2016 satte den danska slakterikoncernen upp ett strategiskt lönsamhetsmål för företag och leverantörer. Före utgången av 2021 skulle slakteriet enligt en speciell beräkningsmodell lyckas betala 83 öre mer per kg gris än vad som var fallet för de konkurrerande slakterierna ute i Europa.
I dag ligger Danish Crown 27 öre över detta Europasnitt. Sett till belopp och tid kan man anta att slakteriet ska klara uppgiften, men med tanke på att betalningen redan låg 23 öre högre när beslutet fattades år 2016 är ökningen under två år endast 4 öre.
På tre år ska man öka betalningen med ytterligare 56 öre per kg, något som ifrågasätts en del i Danmark just nu, men på Danish Crown anser man sig vara på rätt väg, även om det krävs krafttag för att nå målen i tid.

Relaterade artiklar