ANNONS

290 miljoner EUR betalas ut till ägarna

Styrelsen föreslår att 290 miljoner euro betalas ut till Arlabönderna. Det innebär att hela årsresultatet 2018 går ut som efterlikvid. Det kan göras tack vare den positiva utvecklingen av Arlas balansräkning.

I vanliga fall fördelas resultatet på efterlikvid och konsolidering men en stark balansräkning gör att styrelsen väljer att göra ett avsteg från Arlas konsolideringspolicy och föreslå representantskapet att betala ut 2,3 eurocent per kilo mjölk till ägarna.

– Styrelsen är nöjd med den positiva utvecklingen av företagets balansräkning, som gör det här förslaget möjligt och vi föreslår därför att hela resultatet betalas ut. Som ett bondeägt företag är vi medvetna om att sommarens torka i Europa var extraordinär och påverkade fodersituationen för många av våra medlemmar, säger Arlas styrelseordförande Jan Toft Nørgaard.

 

Det slutgiltiga beslutet fattas av representantskapet på mötet den 27–28 februari.

 

– Vår balansräkning har förbättrats avsevärt under de senaste fem åren. Styrkan i vår balansräkning gör detta extraordinära initiativ möjligt samtidigt som vi behåller våra investeringsplaner för Arlas fortsatta tillväxt. Om styrelsens förslag godkänns så förväntas våra finansiella målsättningar bli kvar inom målintervallen, förutsatt att representantskapet avser att återvända till den ordinarie konsolideringspolicy efter 2018, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

 

För ägarna innebär förslaget, om representantskapet säger ja, att det blir en efterlikvid på i medeltal 2,3 eurocent för varje kilo mjölk som levererats under 2018. Det görs ingen avsättning på insatser denna gång.

 

 

Förslag från styrelsen Kollektiv konsolidering Individuell konsolidering Efterlikvid*
Genomsnitt för Arla Foods amba, eurocent 0 0 2,3

 

*inklusive ränta på individuellt kapital, totalt 3 miljoner euro

 

 

  • Fakta:
    Årsresultatet till disponering är 290 miljoner EUR.
  • Fördelningen av årsresultatet beslutas av representantskapet på mötet den 27–28 februari.
  • Styrelsen ger ett förslag i förväg, se ovan.
  • Beloppen i tabellen är i eurocent per kilo mjölk, i genomsnitt i Arla.
  • Den exakta efterlikviden till den enskilda ägaren beräknas av värdet på den mjölk som den Arlabonden har levererat under 2018.
  • Utbetalningen görs på årsavräkningen den 8 mars 2019.

Relaterade artiklar