ANNONS

3 miljoner till animalieproduktionen

Ytterligare en utlysning omfattande totalt 3 miljoner kronor i form av branschutvecklingspengen med fokus på ökad djuromsorg och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan har avslutats.

Totalt finns 3 000 000 kronor att dela ut och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har cirka 65 proent av medlen att tillgå, nöt har cirka 30 procent och lamm cirka 5 procent. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

Ansökningarna behandlas av tre olika beslutsgrupper för gris, nöt och lamm. I beslutsgrupperna ingår representanter för djurslagsföreningarna, LRF, Svenska Köttföretagen, Foderindustrin, rådgivning och handel.

– Det är roligt att vi har fått in så många bra ansökningar och framför allt att vi har haft möjlighet att bevilja fler än normalt, säger Theres Strand som ansvarar för utlysningen av Branschutvecklingspengen.

Relaterade artiklar