ANNONS

Bästa såtekniken

Packning efter billen verkar vara det såsystem som efterfrågas av flest svenska lantbrukare. Det visar resultatet av den senaste avslutade undersökningen på NilehnTeknik. Frågan löd; Vilken är den bästa såtekniken på din gård. Av över 100 svar ansåg 50% att huvudsaklig packning efter skivbill är bästa systemet. Det stämmer bra överens med Väderstad Rapids system, ett såsystem som i stort sett är en standard i svensk växtodling i dag.
Men intressant i sammanhanget är att hela 39 procent anser att en såmaskin med konventionella släpbillar är bäst.
De andra två alternativen var, skivbill utan packning, 5 procent och huvudsaklig packning före skivbill, 6 procent.
Det senare är ett såsystem som praktiseras i stor utsträckning i Danmark, England och nere på kontinenten. Flera maskintillverkare har dessa system. Anledningen till att svenska lantbrukare inte är så intresserade av packning före skivbillen är något vi ska ta reda på inom det närmaste på NilehnTeknik. Om detta kommer ni att kunna läsa mer i NilehnTeknik nummer 1 2010 som kommer ut den 31 mars.
Ganska exakt hälften av alla lantbrukare som svarat på NilehnFrågar ang såteknik anser att det är bäst att packa efter skivbillen.

Ganska exakt hälften av alla lantbrukare som svarat på NilehnFrågar ang såteknik anser att det är bäst att packa efter skivbillen.

Relaterade artiklar