ANNONS

5 nya återförsäljare börjar med Ovlac-plogar i Sverige

Direkt efter Elmia Lantbruk-mässan samlades de 5 handlarna från Mellansverige för att uppleva en spansk Ovlac-plog i fält och resultatet blev så lovande att alla kom överens om att börja sälja Ovlac-plogarna.

De fem nya återförsäljarna är Närkes TraktorCenter AB, Kumla, Traktor & Maskin i Sörmland AB, Björkvik, Falks Lantbruksmaskiner, Köping, Hjälstaby Auto Mek AB, Örsundsbro, AB Heby Lantbruksservice, Heby, Hedemora och Leksand

Sedan tidigare säljer GH:s TraktorCity, Mantorp och Söderköping samt Maskingruppen i Staffanstorp AB, Staffanstorp och Wallins Traktor i Hörby och Kristianstad Ovlac i Sverige.

Lennart Johansson från Närkes TraktorCenter konstaterar:
– Efter mycket övervägande har vi bestämt att den spanska plogfabriken kan erbjuda oss ett program av plogar som möter den svenska bondens krav och behov. Samtidigt får vi den mycket intressanta Ovlac MINI plogen, som är en skumplog med stor kapacitet och som är intressant för den ekologiska bonden men även säljs till konventionella lantbrukare. Kanske kan Miniplogen spela en roll i framtidens CO2-kontrollerande jordbruk.

Nils-Johan Strömgren från Traktor & Maskin i Sörmland konstaterar:
– Vi ser det som en stor fördel att vi nu är 6 återförsäljare i Mellansverigeområdet, så att vi kan byta maskiner och reservdelar mellan oss, och vi kan göra marknadsföring tillsammans, hålla kurser och fältdemonstrationer etc.

Jens Iversen från företaget Ploveksperten / Farmimplement, som är nordisk distributör av Ovlac, konstaterar att de nya återförsäljarna kompletterar de befintliga återförsäljarna mycket väl, och vi ser fram emot att få de nya återförsäljarna utbildade i Ovlac-plogarna och inte minst få återförsäljarna att lära sig finjustera plogarna i fält.
– I Danmark gör vi efterjustering av plogarna hos kunderna efter att de varit igång några dagar, det är tanken att även de svenska återförsäljarna ska erbjuda efterjusteringen till kunderna.

Ovlac Fabriken

Ovlac är en gammal spansk fabrik som startades 1936 av farfar till de nuvarande ägarna. Fabriken ligger i staden Palencia, 25 mil norr om Madrid, mitt i ett stort jordbruksområde, där det nästan alltid är väldigt torrt, vilket innebär tuffa förhållanden för plogarna och därför bra förhållanden för tester.

Fabriken flyttades ut från staden till industriområdet år 2000, där en helt ny fabrik byggdes som sedan dess byggts ut många gånger – så att det idag finns 11 000 m2 produktionsanläggningar. Fabriken är modern med massor av CNC-styrda maskiner och 4 svetsrobotar.

Fabriken ägs idag av 2 bröder, där kontakten med Norden är en av de två ägarna och därför upplever vi ett fantastiskt stöd och förmåga att anpassa plogarna till Nordeuropa.

Idag är Ovlac Spaniens största tillverkare av jordbruksredskap.

Ovlac plogarna med mycket svenskt stål

Vid en första anblick kanske en Ovlac-plog inte ser så stark ut, men misstro inte, styrkan är bra, inte minst då Ovlac använder stora mängder svenskt SSAB-hardoxstål till exempel åsar, främre plogstammar mm. På en trepunkts upphängd plog är det smartast att ha stor styrka snarare än stora dimensioner och på så sätt hålla nere vikten.

3 års garanti

För att hjälpa till att bevisa plogens styrka erbjuder fabriken 3 års garanti på plogar som kommer att säljas åren 2023 och 2024. Garantin är en standardgaranti för det första året och år 2 och 3 täcker garantin endast reservdelar som kan behövas.

Vad gör Ovlac-plogar unika?

Det som är helt unikt med Ovlac-plogarna är den svängbara dragbom som alla plogar är utrustade med som standard. Plogarna uppnår följande fördelar med en svängbar dragstång:

– Vid körning med svängbar dragbom spänns plogen fast med traktorns lyftarmsstabilisatorer och med hjälp av ett avlångt hål i dragstången skjuts dragstången bakåt när den lyfts och plogen fixeras bakom traktorn i transportläge, vilket är bekvämt när man kör på vägen.

–  Vid körning i kurvor/svängar i fält kommer plogen att ta samma tiltbredd med första tilt som när plogen kör rakt ut, vilket är en mycket stor fördel jämfört med plogar med fast dragbom.

– Plogen är betydligt lättare att dra, då plogen går fritt efter traktorn och traktorn drar plogen över mot det plöjda, och därmed blir det mindre landsidatryck och mindre friktion, vilket är samma sak som mindre behov av dragkraft.

– Mindre stress på traktor och plog vid plöjning runt hinder som t.ex brunnar och master.

Hydraulisk stenutlösning är att föredra, då det enkelt kan anpassas efter förhållandena, oavsett om det är en hård vändteg eller varierande jordarter. På en Ovlac-plog är utlösningscylindern på första fåran 10 mm större i diameter, vilket innebär exakt 20 % större utlösningstryck på första fåran med samma hydraultryck. “20 % är precis vad som behövs, visar vår erfarenhet. Vi ser inte att den första fåran triggar före de andra fårorna och det är optimalt, säger importören Jens Iversen. Med en inbyggd hydraulcylinder finns inga externa rörliga delar och därmed inget behov av underhåll eller rostskydd. Ovlac-utlösningssystemet kan släppa så mycket som 630 mm ovanför fårans botten.

Rak Ås – Ovlac-plogen ändrade designen på Åsen 2019 från den traditionella krökta designen till en ås som är vertikalt rak – detta har fördelen att det är så mycket som 7-8cm mer utrymme mellan åsen och den släpande skumrist. Därför kan skumristen justeras framåt och placeras “Spets över spets”, vilket är optimalt, även om Ovlac-plogen är standard med 95 cm passage.

Enkel justering av Skumrist är standard på en Ovlac-plog – utan användning av verktyg. Med hjälp av tapp och snabblås kan de främre plogarna enkelt höjdjusteras i steg om 1,7 cm.

8 mm tjocka “Case-Hardened” vändskiva har en 62 Hrc hård yta och mjuk kärna. Den hårda ytan gör att även klibbiga jordtyper glider bättre på vändskivorna och den mjuka kärnan ger ändå den nödvändiga flexibiliteten. Standard V-90 Vändskiva är bra för att vända jorden hela vägen och ger en bred fårabotten för breda däck.

Store Landsida-stabiliseringsplåtar är standard och de har en helt fantastisk riktningsstabiliserande effekt på plogen, helt enkelt för att plattan följer botten av fåran. Plattan har 5 uppsättningar hål och därmed kan plattan vändas och flyttas många gånger. Plåten gör också att landsidan praktiskt taget aldrig slitas.

Radialt djuphållningshjul är standard på alla 4-, 5- och 6-fårade plogar. Ett riktigt radiellt traktordäck med stor diameter är ett helt fantastiskt hjul för fältet och kan nöja sig med 1,7 bars tryck i däcket. Hjulet är monterat på ett ganska vanligt 6-håls nav, som finns på många olika lantbruksredskap, och därmed har du lätt tillgång till ett reservhjul vid en eventuell punktering.

Hydrauliskt stödhjul med 2-stegsfunktion (tillvalsutrustning) är unikt och tillverkat för skandinaviska förhållanden och behov. Stödhjulet har ett fast “justerbart” djupstopp som bestämmer plogdjupet. Med hydrauliken kan hjulet tryckas ner och den bakre änden av plogen lyftas helt fri från marken. Många använder den här funktionen när plogen ska sättas i marken på vändtegen, eftersom plogen på så sätt, sätts in som en delburna plog och de stora trianglarna i vändtegen undviks. Under plöjning är hydrauliken i flytande läge.

Funktionen ”Steg 2” kan med fördel väljas när sista fåran på åkern ska plöjas. I steg 2 slår hydraulcylindern ytterligare en “näsa” på djuphjulsarmen och i detta läge kan hjulet styras hydrauliskt från 25 till 45 cm och därmed kan hjulet löpa på kanten av fältet och få ett fint, djupt och perfekt plöjde sista fåran.

4 plogmodeller

Av det stora produkt- och utrustningsprogrammet från Ovlac – har Farmimplement valt att marknadsföra 4 plogmodeller, nämligen SH, Xperience, SSH delburna och Miniplogen.

 

SH-plogen

Lika viktigt som det är att ha en stor, tung plog för stora traktorer – det är också viktigt att ha en plogmodell till de många 120–200 hk traktorerna och det innebär en kompakt plog som är lätt att lyfta men som samtidigt har alla fina specifikationer som de kraftigaste plogarna har.

 

SH-plogen är byggd kompakt med släde-sidoförskjutning av 1. tiltans arbetsbredd och samtidigt har plogen hydrauliskt variabel tillberedd på alla skär med minnes in-sving vid vändning, vilket gör att plogen inte behöver lyftas skyhögt för att vänds. “SH” står för hydraulisk stenutlösning, som är byggd extremt kompakt och integrerad med Åsn, och därmed inbyggd. Det finns helt enkelt inga yttre rörliga delar eller synliga hydraulcylindrar, som måste skyddas från rost på vintern och kan skadas av stenar eller liknande.

Plogen är lättare med hydrauliskt stenutlösning än med bladfjäderutlösning som Ovlac också erbjuder och därför är plogarna relativt lätta. Ex. en 5-skär SH-130 (200hk) väger endast 2170kg med full utrustning, skumrist till stödhjul, och det gör att en typisk traktor från 130-150hk kan lyfta och hantera en sådan plog.

Xperience plogen

Xperience-plogen är en kraftigt konstruerad plog med parallellförskjutning av 1.tilt, som är en något starkare struktur och erbjuds därför även som 6-skäriga, varav 5-skärs är den mest sålda. XPHV 130 finns som 4- och 5-skäriga och passar för traktorer mellan 150-220 hk. Flaggskeppet är modell 180 för traktorer från 200 hk upp till drygt 300 hk.

 

SSH Delburen

Ovlac erbjuder delburna plogar från 5-skäriga och upp till 8-skäriga med hydraulisk variabel tiltbredd och hydrauliskt stenutlösning. Plogen är av den typ där stödhjulet är placerat 1/3 från bakändan och därigenom betydligt bättre manövrerbarhet vid vändning på vändtegen, samtidigt som det fortfarande ligger vikt på traktorn vid plöjning. En mycket viktig detalj är att plogen är försedd med Radial djuphjul, som har betydligt bättre egenskaper i fält än de vi alla känner från Traktorhjul – storlek 500/45R22,5. Plogen är standard med 105 cm kropp-avstånd frigång och hydraulisk inställning av första tiltan.

 

 

 

Mini plogen

En mycket spännande produkt från Ovlac är Miniplogen. Miniplogen är en grund plog med stor kapacitet. Plogen är byggd med en ganska enkel ram med fast fårbredd på 38,5cm / 15″, plogen är som standard en “on-land” plog och därför går det att vända en plog, upp till 4,25m bred, utan plogen är försedd med en hydraulisk insväng eller liknande. Vändhuvudet sitter helt enkelt i mitten av plogen och plogen vänds runt sin egen mittlinje. För att uppnå stor kapacitet med många skär på en hydraul burna plog är det endast 66 cm kropp-avstånd och därför ingen möjlighet för skumrist. I stället är plogen standard med mycket effektiva skumvingar, som i många fall uppnår en ganska tillfredsställande täckning av växtmaterial. Plogen kan plöja från 7 cm och uppåt 18 cm djup och därför relevant för både den ekologiska lantbrukaren för grund plöjning men säljs även till konventionella lantbrukare som använder plogen för vanlig plöjning. Miniplogen finns tillgänglig från 5 skäriga och upp till 11 skäriga hydraulburna plog och 13 skäriga delburna (5,0 m arbetsbredd)

Farmimplement ApS

Farmimplement ApS är ett systerföretag till Ploveksperten ApS och båda delarna drivs av plogmästaren Jens Iversen, som vann VM i plöjning 1996 och efter 19 års uppehåll tog en bronsmedalj vid VM i Danmark 2015.

Farmimplement ApS har varit återförsäljare av Ovlac-plogar sedan 2018 och ansvarar för att sälja dessa i Danmark, Norge, Sverige och Finland.

Nytt koncept med bättre driftsättning och service.

– Det är helt säkert att Ovlac-plogarna måste säljas enligt ett nytt koncept. Alla nya och begagnade plogar måste och ska noggrant startas av återförsäljaren eller Ploveksperten, där plogarna samtidigt ska kontrolleras och spännas. Det är ett dyrt jobb, men efter erfarenhet av Plovekspertens justeringsjobb i Danmark, det är en nödvändighet för att uppnå optimala resultat och därmed nöjda kunder, säger Jens Iversen, ägare till danska Plov Experten som har Ovlac agenturen i Sverige och i Danmark.

 

Relaterade artiklar