Sökresultat för: oljerättika

Mer potatis med mellangrödor

Fånggröda före potatis ger ökad potatisskörd. Det visar försök i både Storbritannien och i Danmark. BJ-Agro har sammanställt resultaten som visar på en ökad skörd med 1 160 kg per hektar  i snitt. I en artikel i danska Effektivt Landbrug redogör BJ-Agro för resultaten som ...

Bara plog på halva arealen

Hälften av arealen höstsäd plöjs inte före sådd, trädesarelen har ökat och strukturkalkningen minskat. Det är exempel på intressanta uppgifter i SCB:s nya undersökning av hur odlingen går till. Drygt 5 000 lantbrukare ingick i urvalet för undersökningen som är frivillig. Marcus Hoffman på LRF ...

Mellangrödor i växtföljden

 Grunden för en växtföljd är att växter som angrips av samma slags sjukdomar inte ska odlas för tätt efter varandra. Den viktigaste utgångspunkten vid planering av en växtföljd är att få till en bra omväxling mellan olika grödors egenskaper. Med den ökade odlingen av botten- ...

Utnyttja vintern för att köra ner mellangrödan

Det är viktigt att mellangrödan slutat växa i god tid innan nästa års gröda ska etableras. Framförallt mellangrödor av olika typer av gräs kan vara svåra att få stopp på om det sker för sent. En mellangröda som växer för sent innan nästa huvudgröda ska ...

Etablera fånggröda nu

Skörden drar snart igång på fullt allvar i stora delar av landet. Det är en hektiskt tid för att få in raps, trindsäd och spannmål samt eventuellt pressa halm och på vissa fält jordbearbeta för att snart så höstraps och höstspannmål. Många lantbrukare odlar även ...

Beräkna mellangrödans näringstillförsel nu

Nu är det rätt tid att beräkna hur mycket växtnäringen mellangrödan kommer att tillföra nästa års huvudgröda. Klipp av alla plantor precis ovan mark på en kvadratmeter och väg materialet. Det är viktigt att denna ruta är representativ för hela fältet och att det sker ...

Så mellangrödan före skörd

På många håll har det varit en besvärlig höst i år med förödande stora regnmängder. Det har varit svårt att hinna med allt mellan skurarna och det har inte alltid varit optimala förhållanden i fält. Om detta beror på ett förändrat klimat bör man som ...

Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor

Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på kommande klimatförändringar. Framöver behöver produktionen av livsmedel öka till en växande befolkning samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Mellangrödor är ett viktigt verktyg i detta arbete och kan öka kolinlagringen i marken, bidra till en bättre ...

Bekämpa ogräsen i höst

Sommarens torka och höga värme på flera håll har medfört att spannmålsgrödorna varit glesare än normalt i en hel del fält. Därmed kommer mer solljus ner till marken och det är gynnsamt för ogräset. Det kan konstateras att ogräsförekomsten är större än normalt i många ...

Nya maskiner i nya försöksserier

Försöksverksamheten är en viktig del av Hushållningssällskapet i Östergötland. Försöken finns dels på de egna ägorna, dels hos försöksvärdar runt om i länet. För att sköta försöken på bästa vis krävs specialmaskiner och på Klostergården är man väldigt glad för den ganska nya växtskyddssprutan. Vi ...

Lovande bekämpning av rotgallnematoder

De tuffa åtgärder på fält öster om Kristianstad och i västra Blekinge som drabbats av växtskadegörare i form av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax, har gett resultat. I flera av fälten har Jordbruksverket inte kunnat hitta några nematoder i uppföljningen under 2019. Under 2017 ...

Succé med auktion av fånggröda

Ett brittiskt vattenföretag ordnade en omvänd fånggrödeauktion som blev succé direkt. Lantbrukare i dricksvattenskyddsområdet odlar nu fånggröda för 1 500 kronor per hektar och en ny smart app håller koll på fånggrödearten och vilket fält det gäller. Den börsnoterade brittiska dricksvattenproducenten United Utilities producerar dricksvatten ...

Dansk gräsogrässtrategi

Vi fortsätter att bevaka danska Platekongres i Herning och denna gång kommer vi till gräsogräsproblematiken. Michael Erlang-Nielsen, växtodlingsrådgivare på Djursland Landbofrening, delade med sig av sina erfarenheter från danska gårdar med gräsogräs. Topp 3 lösningar är ökad andel vår- och fleråriga grödor, årlig kontrollering av ...

Kapa år med mellangrödor

Igår hölls Slätte Ekodag på Slätte gård utanför Töreboda i Västergötland. Dagen varvades med föreläsningar i tält och visning av demonstrationsodlingar och maskiner. Olle Ryegård, en av fyra arrangörer, slog ett hårt slag för mellangrödor och understödjande grödor i inledningen inför dagens första talare. – ...

Experter pratar jordbearbetning och sådd dagen före Borgeby Fältdagar

Den 27 juni diskuterar och analyserar vi strategier för jordbearbetning och etablering. Varierande förutsättningar för olika gårdar ger olika lösningar. Ta del av fördelarna med olika system tillsammans med tre framgångsrika växtodlare: Per Landén, Erik Baeksted Jörgensen och Adam Giertta. Effektiv etablering med hög skörd ...

Halverad rapsskörd med kransmögel

Under vintern hölls det danska växtodlingsmötet Plantekongres i Herning på Jylland. Ett föredrag som var fullsatt var höstrapsodlingens utmaningar som hölls av Seges Ghita Cordsen Nielsen. Hon berättade att klumprotsjukan letar sig allt längre norrut, där Sønderjysk Landboførenings inventering av 28 fält i Haderslev under ...

Borgeby tjuvstartar redan på tisdagen

Känns det som om det är alldeles för länge till årets Borgeby Fältdagar? Då kan man sätt ett kryss i almanackan och komma till Borgeby redan dagen innan mässan öppnar. Tisdagen den 27 juni värmer man upp med en heldagskonferens där det gås på djupet ...

Viktiga grödor på rena växtodlingsgårdar

Fång- och mellangrödor i växtföljden kan ge flera nyttigheter som att öka skörden av huvudgrödan, öka markens kolinlagring, öka den biologiska mångfalden och tillförseln av kväve genom biologisk fixering. En varierad växtföljd kan också kontrollera ogräs samt skadedjur och sjukdomar. Odling av fång- och mellangrödor ...

Fälthygien är A och O

Igår, idag och imorgon håller tyska Grimme en egen maskinvisning vid sin fabrik i Damme för odlare av potatis, sockerbetor, morötter och andra specialgrödor. Förutom maskiner, hölls även föredrag och årets tema är fälthygien. Potatis är en gröda med många jordburna sjukdomar och det gäller ...