Kategori: Ekonomi

Gödselmarknaden ligger stilla

Priset på naturgas ligger just nu stilla på 31 euro per MWh. Priset är det samma även på senare terminer och så länge gaspriset är kvar på nuvarande nivå är det sannolikt att gödselpriset ligger stilla. I Tyskland kostar N27 just nu ner mot 255 ...

Priset på vete fortsätter uppåt i EU

Trots att Israel attackerade Iran under slutet av denna veckan har råvarumarknaden hållit sig relativt lugn. Många analytiker trodde att råoljan skulle stiga med kraft, men än så länge är priset för den varan under noteringen för en vecka sedan. Råoljan påverkar spannmålspriserna och är ...

Årets första N-Prognos

I Skåne är höstgrödornas utveckling tidig. En del höstvetefält är redan i stråskjutning. I norra Götaland och Svealand är utvecklingen mer som ett genomsnittligt år och vi får nog vänta på vetets stråskjutning ytterligare ett par veckor särskilt som väderleksprognosen spår kallt väder. Det som ...

10 % minskad majsskörd i Argentina

Stora problem med skadedjur i Argentina påverkar nu odlingarna av majs i landet negativt. Analytiker ser framför sig att årets majsskörd i Argentina minskar med 10 procent jämfört med vad som tidigare beräknats. Den tidigare prognosen uppskattade årets majsskörd i Argentina till cirka 50 miljoner ...

Minskat resultat för sockerbolag

Tyska Sydzucker, som är Europas största sockerproducent, minskar sitt resultat för det senaste verksamhetsåret. Bakgrunden är kostsammare produktion och sämre sockerpriser. Priset på socker har gått upp de senaste åren men fallit tillbaka en del under senare tid. Det är även mycket rörligt till följd ...

Torka stressar grödorna i Sydeuropa

Medan det är allt för fuktigt för att komma igång med vårbruket i norra Europa börjar det bli allt för torrt i söder. I vissa områden i Frankrike ser det bara ut som det ska komma 20-40 procent av de normala nederbördsmängderna denna vår och ...

Små svampangrepp i årets höstspannmål

Litet behov av tidig svampbekämpning i höstsäd men bevaka gulrost. Uppmaningen kommer från Växtskyddscentralen i Landskrona. Det något varmare vädret förra veckan bidrog till att utvecklingen i grödorna gick snabbt. Angreppen av svampsjukdomar i höstsäden är överlag små. Gulrost har dock noterats i en del ...

Segt vårbruk i hela landet

Lantbrukare runt om i landet är i avvaktan kring vårbruket. Det är för mycket vatten på åkrarna för att få ut maskinerna. Förseningen är utmanande då vårbruket är avgörande för svensk livsmedelsproduktion. – Det är frustrerande att det är så blött i marken, vilket gjort ...

Skörden skrivs upp i Sydamerika

I Sydamerika har det varit bekymmer med vädret i vinter och förväntningarna på årets skörd skrevs ner. Men nu ser det betydligt bättre ut och framförallt för sojan som därmed pressas i pris. Antingen var det för torrt eller kom det för mycket regn i ...

Svenska hushåll spenderar allt mindre andel av sina inkomster på livsmedel

Mat på bordet har i alla tider varit en nödvändighet. Men trots att en kraftigt ökad köpkraft hos svenska hushåll har inneburit att hushållen över tid ökat sin konsumtion har andelen de spenderar på livsmedel och alkoholfria drycker samtidigt minskat rejält. Det visar en ny ...

Mindre majs i USA

Det amerikanska lantbruksministeriet justerar ner lagren av majs i USA. Jämfört med tidigare beräkningar är de utgående lagren av majs ned 2,3 procent. Bakgrunden är ökad förbrukning av majs och anledningen till det är att priset på majs är de minsta på tre år. Totalt ...

LRF positiva till gensaxen

Om gensaxen Crispr/Cas9 får grönt ljus i EU, kommer fler forskare och växtförädlare att kunna utveckla så kallade genomredigerade sorter av grödor, som på olika sätt bidrar till en mer hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Europa, snabbare och med högre precision. I februari i år ...

Försäljningen av livsmedel ökar i Sverige

Under mars månad ökade försäljningen av livsmedel i Sverige med 6,7 procent jämfört med samma månad år 2023. Påsken var en av anledningarna till att svenskarna köpte mer mat i mars i år. Siffrorna kommer från Svensk Dagligvaruhandels dagligvaruindex som anger att påskens effekt är ...

Enskilda vägar – Avgörande för livsmedelsförsörjningen

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där.  Men ingen vet ...

Senare vårbruk än normalt

På många håll i landet ser det just nu ut som att vårbruket blir senare än normalt. Det var  det även många av Lantbruksnytts läsare som gissade på tidigare i år. Av nära 2 000 svar trodde 41 procent att vårbruket skulle bli senare i ...

Dyrare gas men billigare gödsel

Priset på naturgas har stigit från 26 till 31 euro per MWh under förra veckan. I Tyskland har det rapporterats om prishöjningar på 5 till 10 euro per ton för N27, något som är relevant vid ett ökat pris på naturgas. Men på sikt ser ...

Vårbruket står stilla – Det kommer kosta skördeutbyte

Det fortsätter att regna i norra Europa och vårbruket går ovanligt sakta framåt. Sen vår ger ofta minskad skörd och skulle det dessutom bli en kraftig försommartorka kan de negativa effekterna bli stora. Den bedömningen gör nu flera lantbrukare och växtodlingsrådgivare. Höstgrödor som klarat vintern ...

Spannmålspriset ser ut att stiga i EU

Den här veckan har spannmålspriserna varit stilla eller svagt fallande ända fram till fredagen då det i stället bar iväg uppåt. Anledningen var en ökad risk för att Iran utför en krigshändelse mot Israel. En ökad konflikt i Mellanöstern kan påverka priserna såväl uppåt som ...

Så mycket ökar skörden med högre kolhalt

En unik svensk studie kvantifierar sambandet mellan markens kolhalt och avkastning. Under 20 års odling av majs på lerjord ökade skörden med 16 procent för varje procentenhet större kolhalt i marken. Den större kolhalten ökade markens vattenhållande förmåga och att vårda kolhalten kan vara en ...