Kategori: Animalieproduktion

Ökad efterfrågan på spannmål i världen

Färska siffror från det amerikanska lantbruksministeriet visar att efterfrågan på spannmål nu är ganska okej i världen. Efter en period med liten efterfrågan har den således ökat igen. Efterfrågan på spannmål i världen är således större än vad marknaden förväntat sig och detta har medfört ...

Regeringen vill stärka beredskapen för primärproduktion av livsmedel

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att, inom arbetet med att stärka det civila försvaret, lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen inom primärproduktionen av livsmedel i hela Sverige. Uppdraget ska redovisas senast 17 november 2023. – Det försämrade säkerhetspolitiska läget har aktualiserat behovet av ...

Luftförsvar i stället för fraktavtal

Eftersom Ryssland inte följer det senaste fraktavtalet planerar nu Ukraina en ny strategi för att skeppa ut spannmål och andra lantbruksgrödor via hamnar vid Svartahavet. Den 18 maj kom ett tredje fraktavtal på plats, men det fungerade inte en halv månad. Ryssland vägrar att utföra ...

Fältdemonstration i Danmark

Den 13 och 14 juni är det Markdemo utanför Kolding på danska Jylland. Där visas en mängd maskiner i fält. I år är temat jordbearbetningsredskap, såmaskiner och precisionssprutning och flera fabrikat förevisas. Inom odling är det ett antal försök med vårsådda grödor inom gödsling och ...

Avvaktande läge och höga risknivåer i svenskt lantbruk

Det svenska lantbruket befinner sig i ett avvaktande läge, enligt ”Grönt Näringslivsindex” för andra kvartalet 2023. Det sammanlagda indexet för hela det gröna näringslivet för perioden visar på en fortsatt negativ syn och stannar på 93,2, där 100 anger en neutral syn på den framtida ...

Gott om spannmål från i fjol – men hur blir det i år

Det finns gott om spannmål i lager i EU och i Ryssland från fjolårets skörd men dessa kvantiteter kan snabbt ta slut om torkan håller i sig. Ryssland fick en rekordskörd i fjol och har inte lyckats exportera allt på långa vägar. Även i EU ...

Case IH tar åter kommandot på Potato Europe

Case IH blir huvudsponsor på årets internationella potatismässa, Potato Europe som i år arrangeras i Kain som ligger nära Tournai i västra Belgien. Potato Europe är en intressant utställning inom allt potatisodlare behöver. Den är i år öppen den 6–7 september. Samarbetet mellan mässarangören och ...

Solceller eller livsmedelsproduktion – stor konflikt i tyska Bayern

Lantbrukare i Bayern vill bygga solceller på åkermark och får stöd av myndigheterna då det är en viktig del i den gröna omställningen, men invånare i flera byar i området är negativa till installationerna på åkermarken. Byborna har samlat in namnunderskrifter för att stoppa byggen ...

Billigare gas men dyrare gödsel

Gaspriset fortsätter neråt och ligger nu på 23 euro per MWh efter att ha minskat med 1 euro sedan förra veckan. Trots detta höjer flera gödseltillverkare priserna. En del gödseltillverkare presenterade detta år den nya prislistan för det nya gödselåret ovanligt tidigt. Efter det är ...

Oljepriset ska ner mer

Just nu kostar råoljan 74 dollar per fat efter en liten prisuppgång. Trenden är dock neråt på lång sikt. Den analysen gör danska Minagro. Priset på råolja har rört sig i sidled den senaste månaden. Den tekniska analysen visar fortsatt att stödnivån neråt är 70 ...

Även torkstressad spannmål ska sprutas mot svamp

Det är en del lantbrukare som nu funderar över om alla insatser i spannmålsodlingen verkligen är nödvändiga när skörden ser ut att bli mindre än normalt till följd av torka. Svaret från rådgivare att insatserna bör ske ändå. Det torra vädret medför att svamptrycket i ...

Upp i Amerika och ner i Europa

Priset på spannmål fortsatte uppåt ännu en vecka i Amerika. På börsen i Chicago steg priset på vete med ytterligare 0,5 procent medan majs gick upp med 0,8 procent och priset på soja steg med 1,1 procent. Förändringarna på Matif i Paris blev minus 2,0 ...

Stort behov av kompletteringsgödsling – om det blir regn

Årets mätningar i nollrutor visar att markens kvävebidrag i allmänhet är ganska lågt i år i hela området där det odlas höstvete. I allmänhet behöver man därför gödsla något mer än standardrekommendationen. Den mängd som man i medeltal behöver lägga utöver normalåret är 10 – ...

EU:s jordbruksministrar möts i Stockholm

Den 11–13 juni står landsbygdsminister Peter Kullgren värd för ett informellt möte för EU:s jordbruksministrar i Stockholm. Temat för det informella mötet är jordbrukets och skogsbrukets potential att bidra till en resurseffektiv växande bioekonomi och hållbar utveckling. Mötet är ett tillfälle för deltagarna att lära ...

Ökande export av majs

Exporten av majs från USA överraskar positivt. Nya siffror från det amerikanska lantbruksministeriet visar att exporten av majs ökar mer än förväntat just nu medan exporten av soja är mindre och vete som tidigare förväntat. Siffrorna avser vecka 21 och marknaden hade då förväntat att ...

Priset på raps fortsätter neråt – Kina ökar inköpen

Det blev en kort prisuppgång förra veckan för rapsen, nu faller priset igen.  Pristrenden är fortsatt neråt på såväl kort som på lång sikt. Förra veckan steg priset på raps på Matif i Paris med 3,9 procent till 411:25 euro per ton. Denna veckan har ...

Spannmålsavtalet höll knappt en halv månad

Ryssland har i dag stoppat spannmålsavtalet som ska innebära fredade sjöfrakter för spannmål och andra lantbruksprodukter från tre ukrainska hamnar vid Svartahavet. Uppgifterna kommer från turkiska Joint Coordination Center i Istanbul som meddelar att det från den 1 juni inte går att registrera nya fartygsfrakter ...

Blandfärs med ny innebörd

Axfood är först med att i stor skala lansera en färs av lika delar nötkött och grönsaker. Färsen Nöt & Grönt säljs under det egna varumärket Garant och har bara hälften så stort klimatavtryck* som vanlig nötfärs. Nöt & Grönt är Nyckelhålsmärkt, bär Kött från ...