Kategori: Animalieproduktion

Priset på vete kan ha stabiliserats

Efter flera veckor med prisfall steg vete på Matif i Paris med 1,3 procent totalt under förra veckan, för att stanna på 228,75 euro per ton. Priset har legat relativt stilla i början av denna veckan och prisuppgången förklaras med att EU fått lite framgång ...

Sämre för svenskt lantbruk enligt LRF

Framtidsbilden är utmanande bland landets jordbrukare. Samtliga delindex faller i Lantbrukarnas Riksförbunds konjunkturbarometer för det fjärde kvartalet, även om entreprenadföretagen är kvar på en positiv nivå. Totalindex backar till 89,8 mot 92 föregående period. Rensat för skogsbruket sjunker indexet till rekordlåga 81,8. Bland växtodlare är ...

Priset på gas faller 3 euro

Priset på naturgas minskade med 3 euro under föra veckan och står nu i 44 euro per MWh. Det är tvärt emot alla marknadsbedömares prognoser. Priset för naturgas var strax under 40 euro per MWh i somras när det var som lägst under detta året ...

Bara plog på halva arealen

Hälften av arealen höstsäd plöjs inte före sådd, trädesarelen har ökat och strukturkalkningen minskat. Det är exempel på intressanta uppgifter i SCB:s nya undersökning av hur odlingen går till. Drygt 5 000 lantbrukare ingick i urvalet för undersökningen som är frivillig. Marcus Hoffman på LRF ...

Spannmålspriset stabiliseras

Under denna veckan har det skett en viss prisökning för spannmål och andra grödor på de internationella börserna. Men då ingen ny fakta tillkommit är bedömningen att prisbilen trots allt fortsatt är på väg neråt och att veckans händelse får ses som en korrektion. Efterfrågan ...

Socker kan nått toppen

Priset på socker har stigit stabilt under lång tid och handlas just nu i nivån 763 brittiska pund per ton. Men nu kan det vara slut med prisuppgången. Brasilien är världens största exportör av socker och där ser det ut som att det går mot ...

Dåligt väder sänder vegetabilisk olja uppåt

Priset på raps fortsätter sin uppgång och det kan delvis beror på att produktionen av palmolja minskar. Det är i Indonesien som torka medför att produktionen nu skrivits ner med 1 miljoner ton palmolja. Fortsätter värmen kan det bli tal om att justera ner skörden ...

Ryska exportkvoter kan få upp spannmålspriset

Ryssland kommer att reglera sin spannmålsexport genom kvoter för att säkerställa den inhemska försörjningen och bekämpa inflationen. Samtidigt skördar ryssarna sin tredje rekordskörd i följd, och den ryska exporten befinner sig på rekordnivå. Rysslands underkommitté för tulltariffsreglering har fattat beslut för att skydda den inhemska ...

Svensk ordförande i EU-topp

Copa-Cogeca, EU:s största paraplyorganisation för lantbrukare och lantbrukskooperativ, har idag valt en ny ordförande till Cogeca, den kooperativa delen av organisationen. Ny ordförande är Lennart Nilsson, kött – och spannmålsproducent från Halland samt ledamot i LRFs förbundsstyrelse sedan år 2012. Lennart Nilsson tillträder som ordförande ...

Tyskland ser ut att svänga om roundup

Tyskland var ett av de länder som satte sig på tvären och inte röstade för en ny registrering av den aktiva substansen glyfosat nu i höst. Men när glyfosat nu trots allt fått en ny tioårig registreringen i EU ser det ut som att det ...

Fler prisfall i sikte

Det är en stabil slaktsvinsmarknad i Europa just nu men den prisuppgång inför julen, som normalt sker, låter vänta på sig. Priserna på slaktsvin ligger nu stilla i de flesta länder i Europa och utbud och efterfrågan är i balans. Normalt stiger priset på griskött ...

Minskad höstsådd i år

Hösten 2023 såddes 425 600 hektar höstvete, vilket är 8 procent mindre än förra höstens areal. Årets höstsådda höstveteareal är 2 procent mindre än genomsnittet för de fem senaste föregående åren men 6 procent större än genomsnittet för de tio senast föregående åren. Blöt väderlek ...

Vete kvar på låga nivåer

Även denna veckan ligger priset för vete på Matif kvar på låga nivåer. I förra veckan gick priset under 220 euro per ton och där ligger det kvar även i starten av denna veckan. Även på börsen i Chicago är det press neråt för vete ...

Tunga maskiner tar på skörden

I genomsnitt går över 6 procent av världens skördar förlorade på grund av markkomprimering, ett problem som har ökat över åren på grund av tyngre maskiner. Hela 20 procent av all odlingsmark har hög risk för markkomprimering enligt forskningsrapporten Keller & Dani, år 2021. Totalt ...

Gaspriset stabiliserar sig

Priset på naturgas ligger kvar på 47 euro per MWh ännu en vecka och priset på senare terminer är endast marginellt större. Därmed är det rimligt att anta att det inte blir den prisrusningen för gas kommande vinter som var fallet för ett år sedan. ...

Plastpåsen är bra för grönsakerna

Europaparlamentet vill inte se förbud mot förpackningar av frukt och grönt och går därmed emot EU-kommissionens förslag från i fjol.  Den 22 november år 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av regelverket för förpackningar och förpackningsavfall, som bland annat ersätter direktivet från 1994 med ...

Certifiering av upptag och inbindning av koldioxid

Europaparlamentet har nu antagit sin position, där de bland annat vill att certifiering inte bara ska kunna ske för inbindning av koldioxid utan också för minskade utsläpp. Detta för att så kallat “koljordbruk”, som aktivt minskar utsläpp men inte eliminerar dem helt, ska kunna dra ...

Potatispriset rusar

Priserna för potatis för livsmedelsindustrin ökar kraftigt på terminsmarknaden, EEX. I fredags noterades potatis på börsen för april 2024 till 32:70 euro per deciton, det motsvar med nuvarande växelkurs ett pris på 3:82 svenska kronor per kg. På grund av de kraftiga regnen hindras potatisskörden ...