ANNONS

Agronod får fortsatt finansiering av SJV

Nu står det klart att Jordbruksverket beviljar Agronod fortsatt finansiering för att bygga klart den nationella dataplattformen för delning av jordbruksdata.

Totalt satsar Jordbruksverket 120 miljoner kronor på en nationell plattform för delning av jordbruksdata. Projektmedel har utlysts i två separata omgångar; 50 miljoner och 70 miljoner kronor. Hösten 2022 beviljades Agronod den första delen. Förra året nåddes en viktig milstolpe när första versionen av dataplattformen presenterades under Borgeby fältdagar.
I ett nytt beslut har Jordbruksverket beviljat Agronod den andra delen av stödet, vilket utgör ytterligare 70 miljoner kronor, för att slutföra bygget av den nationella plattformen för delning av jordbruksdata.

– Jordbruksverkets fortsatta stöd bekräftar värdet av vårt arbete hittills. Under den första etableringsfasen har vi gjort stora framsteg, både när det gäller att bygga upp teknisk infrastruktur och säkerställa dataintegriteten för svenska lantbrukare, så väl som att initiera branschsamverkan kring datadelning. Redan i dag delar 800 lantbrukare data via Agronod-plattformen. Nu fortsätter vår utvecklingsresa med full kraft, för att ytterligare stärka och förenkla vardagen för svenska lantbrukare genom datadelning, säger Emilia Liljeström, vd på Agronod.

En nationell infrastruktur
Stödet är en del av resultatet från ett tidigare regeringsuppdrag, “Datainfrastruktur för lantbruket”, som Jordbruksverket har genomfört.
– Det har under några år pågått en utveckling mot att koppla ihop olika system i syfte att göra storskalig delning av data möjlig. I Sverige är vi, genom Agronod, på väg att skapa en nationell infrastruktur, säger Frida Sporre på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet.

Samverkande aktörer
Projektet som Agronod beviljats medel för pågår till slutet av 2026 och sker i samverkan med ett antal aktörer.
– Med Jordbruksverket fortsatta stöd är vi mer än redo att tillsammans med våra samverkande aktörer fullfölja uppdraget att etablera en nationell plattform som skapar konkret nytta för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion, säger Emilia Liljeström.

 

Projektets samverkande aktörer: Hushållningssällskapet, Sveriges lantbruksuniversitet, LRF, Dataväxt, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Väderstad, Växa, Lantmännen, HKScan, Statens veterinärmedicinska anstalt, Arla Sverige och Agronod.

Projektet har stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Relaterade artiklar