ANNONS

Amorteringsfria lån – Landshypoteks hjälp till kunder i coronakrisen

Insatserna för att minska spridningen av Coronaviruset påverkar hela samhället. För många hushåll och företag kan situationen också innebära en ekonomisk påfrestning. Landshypotek Bank uppmanar kunder med ansträngd ekonomi med anledning av Corona-situationen till dialog med banken om exempelvis tillfälligt amorteringsuppehåll och andra möjliga åtgärder.

– Vi är medvetna om att ekonomin nu och framöver kan komma att prövas för många. Vi uppmanar våra jord- och skogsbrukskunder att vid behov, liksom vid torkan sommaren 2018, ha en tät kontakt med oss. Efter dialog och individuell prövning kan tillfälliga lösningar hittas och åtgärder göras, säger Johan Asklund, affärschef på Landshypotek Bank med särskilt ansvar för utlåningen till jord och skogsbruk.

För Landshypoteks bolånekunder som drabbas ekonomiskt i samband med Corona-situationen erbjuds en särskild möjlighet att ansöka om tillfällig amorteringsfrihet under en begränsad period. Det är i linje med Finansinspektionens information per den 17 mars om att inkomstbortfall på grund av Corona räknas som särskilt skäl för undantag från amorteringskravet. Ansökan om amorteringsfrihet görs genom att i första hand skicka ett meddelande i Internettjänsten eller genom att kontakta Kundservice.

– Vi på Landshypotek Bank har skapat trygghet för våra kunder sedan 1836. Även i denna speciella tid kommer vi att göra allt vi kan för att vara tillgängliga för våra kunder, möta upp behov och svara på frågor. Möjligheten till amorteringsfrihet kan vara viktig för de vars ekonomi påtagligt påverkas av Coronasituationen, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank med särskilt ansvar för bolånen.

Relaterade artiklar