ANNONS

Ändrade regler för energi- och koldioxidskatt på bränsle

Reglerna för energi-och koldioxidskatt på bränsle ändras från och med den 1 juli 2016. Främst påverkas företag inom lantbruks- och industrisektorerna. Bland annat ändras kraven för att få vissa skattebefrielser. Orsaken till ändringen är EU:s regler om statligt stöd.

I dag kan svenska företag få hel eller delvis skattebefrielse från energi-och koldioxidskatt på bränsle. Denna möjlighet kommer att vara kvar även efter den 1 juli 2016, men kraven på företag för att få rätt till vissa skattebefrielser kommer att ändras.

Främst berörs företag som är verksamma inom lantbruk och industri, men även gruvbolag och växthusodlare påverkas av de nya reglerna.

För att få behålla befrielse från energi-och koldioxidskatt på bränsle, vilket normalt räknas som statligt stöd enligt EU:s regler, måste företaget vara en tillåten stödmottagare. Det innebär till exempel att företaget inte får befinna sig i ekonomiska svårigheter.

– Företag som har försatts i konkurs eller är i allvarliga ekonomiska svårigheter kommer inte längre att kunna befrias från energi-och koldioxidskatt, säger Lena Hiort af Ornäs Leijon, rättslig expert på Skatteverket.

De företag som ska deklarera energi-och koldioxidskatt från och med den 1 juli 2016, eller lämna en ansökan om återbetalning det tredje kvartalet i år, ska redovisa enligt de nya bestämmelserna.

– Inom kort börjar vi skicka ut information direkt till företag. Vi är även redo att svara på frågor om hur energi-och koldioxidskatt ska redovisas efter halvårsskiftet, säger Thomas Lindgren, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.Tanka diesel-2

Relaterade artiklar