ANNONS

Ännu är inte botten nådd

Det är många som inte kan odla spannmål till de priser runt en svensk krona per kg som vi har just nu i världen. Därmed är det stor sannolikhet att odlingen av spannmål minsar år 2015 och det kommer att ge underlag för framtida prishöjningar. Men just nu ser det mörkt ut för växtodlingsgårdarna och jngen vet var botten ligger när det gäller spannmålspriset.
Nu sker det inte mycket fysisk handel till rådande börspriser, men för animalieproducenter som är nettoköpare av foderspannmål gäller det att vara allerta nu. Att köpa in spannmål för framtiden till dagens nivåer kan vara mycket positivt för framtiden i aniamlieproduktionen.När börserna stängde för veckan hade vete inte rört sig nämnvärt på Chicago medan majs gått ner med nästen 3 procdent och soja gått ner med nästan 5 procent.
På Matif i Paris gick vete ner med 1 procent, majs stod oförändrat medan oljeväxter gick ner med cirka 1 procent.
Varje gång det kommer en ny rapport skrivs skördar och lager upp, så även denna vecka då International Grain Counsil presenterade sin, och priset pressas neråt. En dag måste denna trend ändras naturligtvis, frågan är bara när.
I Sverige är dock prisförändringarna små jämfört med förra veckan och några varor har till och med blivit något dyrare. Anledningen är att kronan försvagats något.
Just nu är det svenska priset på kvarnvete 1:24 kronor per kg, fodervete 1:14 kronor per kg, etanolvete 1:18 kronor per kg, vårvete 1:36 kronor per kg, råg 1:15 kronor per kg, maltkorn 1:29 kronor per kg, foderkorn 1:06 kronor per kg, foderhavre 1:05 kronor per kg, grynhavre 1:23 kronor per kg och oljeväxter 2:59 kronor per kg.

Relaterade artiklar