ANNONS

Ännu ett minireningsverk

De nya reglerna för enskilda avlopp, som börjar gälla den 1 januari 2015 har nu satt fart på kreativiteten. Den ena firman efter den andra dyker nu upp och erbjuder lösningar. AgustEco är ännu en i raden.

Cirka en miljon fastigheter i Sverige har enskilda avlopp. Dessa bidrar starkt till övergödningen av sjöar, vattendrag och kustvatten och släpper ut lika mycket fosfor i naturen som landets alla kommunala reningsverk tillsammans. Nu lanserar företaget AgustEco en serie biologiska minireningsverk som enligt dem är den optimala lösningen på detta problem. Traditionellt har många fastigheter med enskilt avlopp en trekammarbrunn för slamavskiljning med efterföljande infiltrationsanläggning eller markbädd. Enligt uppgift är endast cirka hälften av alla enskilda avlopp i Sverige är godkända idag och vart tionde är direkt olagligt.
AgustEco är svensk generalagent för litauiska August ir KO, som har skapat en reningsteknik som bygger på mer än 40 års forskning, utveckling och erfarenhet. Företagets produkter är välbeprövade och används idag av mer än 10 000 småhus, kommuner, skolor, stuganläggningar, hotell, restauranger med flera runt omkring i Europa och i flera asiatiska och afrikanska länder.
Reningsverken finns för små enskilda fastigheter upp till mindre städer och tekniken är densamma oavsett storlek. AgustEco fokuserar primärt på minireningsverken i storlek 1–50 personer. Signifikant för systemen är den synnerligen stora reningsgraden och enkla hanteringen.
Enheterna har integrerad fosforfälla vilket gör att även de största reningskraven uppfylls utan efterföljande infiltration i markbädd. Det renade vattnet klassas som tekniskt vatten och kan användas för trädgårdsbevattning eller släppas ut i öppet vatten utan att orsaka skada i naturen. Slammet är biologiskt nedbrutet och kan efter mellanlagring användas som gödning eller blandas i kompost.
Det unika ligger i enkelheten, vilket underlättar såväl installation som drift och underhåll. Anläggningen är ett slutet system bestående av en tank i polopropylen och den enda rörliga delen är en pump som svarar för cirkulation och luftning.

Relaterade artiklar