ANNONS

Antibiotikaresistensen stabil hos djur

I Sverige har ledstjärnan för arbete mot antibiotikaresistens bland bakterier från djur under många år varit att jobba med förebyggande djurhälsoarbete. Redan på åttio- och nittiotalen gjordes grundarbetet då stora förbättringar uppnåddes, den stora majoriteten av djurslag i Sverige har ett gott läge när det gäller antibiotikaresistens. I tisdags publicerade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten den samlade rapporten Swedres-Svarm 2021.

I SVA:s del om syns resultaten av detta långsiktiga arbete i sammanställningarna om försäljning av antibiotika för användning till djur, samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige. Försäljningen av antibiotika för djur är stabilt låg, och bakterier som orsakar sjukdom hos djur är oftast känsliga för de antibiotika som används vid behandling. Majoriteten av behandlingarna är av enskilda sjuka djur och inte av grupper av djur där endast en del individer är sjuka. Vidare utgör vanligt penicillin nästan 60 procent av försäljningen. Dessutom har försäljningen av antibiotika som är särskilt viktiga för humansjukvården har minskat drastiskt.

– Allt detta är tecken på att när antibiotika används, väljs i stor utsträckning produkter med så liten påverkan på resistensläget som möjligt. Veterinärer och djurägare har tagit antibiotikaresistens på allvar och lagt grunden till det goda läget idag, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert på SVA.

Flera små utbrott visar att arbetet inte är klart
Djurhälsoarbetet och den kloka användningen av antibiotika gör också att förekomsten av resistens bland bakterier från djur under de senaste åren generellt sett har varit stabilt låg.

– Generellt är de bakterier som orsakar sjukdom hos djur oftast känsliga för de antibiotika som vanligen används. Men vi får inte slappna av, för vissa bakterier hos vissa djur försämras läget gradvis och fortsatt arbete för god djurhälsa och mot antibiotikaresistens är därför viktigt. Dessutom har det under de senaste åren varit flera mindre utbrott av resistenta bakterier inom hästsjukvården i Sverige. Utbrotten är tydliga indikationer på behovet av att fortsätta arbetet med smittskydd, vårdhygien och friska djur, fortsätter Oskar Nilsson.

Om rapporten Swedres-Svarm
Sedan år 2001 har SVA årligen gett ut rapporten Svarm. Den sammanställer data om försäljning av antibiotika för användning till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige. Sedan 2003 sker rapporteringen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som sammanställer motsvarande data för människor. Den gemensamma rapporten heter Swedres-Svarm.

Relaterade artiklar