ANNONS

Använd roundup på rätt sätt i höst

Även om det i dag ser ljust ut för ett nytt godkännande av glyfosat är det viktigt att höstens ogräsbekämpning med preparatet görs på ett optimalt sätt. Denna höst är förutsättningarna goda för en god bekämpning av problemogräs då markfukten är stor och därmed även tillväxten i ogräsen.

Svenska Foder ger följande tips till lantbrukare som ska köra roundup eller någon annan produkt med glyfosat denna höst:

Innan direktsådd och vid plöjningsfri odling finns ofta behov för bekämpning av plantor från spillsäd innan man sår höstgrödan på arealen. Den markbehandling som görs innan och i förbindelse med sådd är ofta inte tillräcklig för att bekämpa ogräset, så vi rekommenderar därför att ogräset bekämpas med:

1,0 – 2,0 l Glyphomax 480 + Novabalance
Om gräsogräs som rajgräs har blivit tuvor är det viktigt att använda en förnuftig dos glyfosat på upp till 1 200 gram motsvarande 2,5 l Glyphomax 480 per ha.

Bekämpning av kvickrot och tistlar med mera

3-4 veckor efter skörden när kvickrot och tistel har god tillväxt uppnås den bästa effekten. När ogräset har den storleken kan vi få glyfosat transporterat ut i änden av rötterna och därmed uppnå den maximala effekten. Rekommenderad dos:

3,0 l Glyphomax 480 + Novabalance
Hög dos för tistlar.

Avstånd mellan sprutning och jordbehandling

Börja inte med jordbearbetningen för tidigt. Det bör gå 2-10 dagar mellan sprutning och jordbehandling. Kortast tid, då det bara är fröogräs som skall bekämpas och längst tid om det är rotogräs som skall bekämpas. Sent på hösten bör det gå minimum 14 dagar.

Varför ska man tillsätta ett eller flera additiver till glyfosat?

Glyfosatmolekylen binder sig gärna med bl.a. calcium, magnesium och järn från sprutvattnet. Därmed blir glyfosatmolekylen inaktiv. NovaBalance förhindrar att glyfosaten binder sig till Ca, Mg och Fe. Novabalance säkerställer och optimerar även optimalt pH i sprutvätskan.

Dosering av additiver

Vattenhårdhet                                         NovaBalance

Mjukt vatten                                               0,05 l pr. ha
Medelhårt vatten                                       0,10 l pr. ha
Hårt vatten                                                 0,20 l pr. ha

Kom ihåg att Novabalance alltid skall tillföras sprutvätskan före glyfosaten!!

Sprutteknik

Man bör använda max 100-150 liter vatten per ha
Den bästa spruttiden är på morgonen utan för mycket dagg och med hög ljusintensitet under dagen.
För att undvika avdrift mot gräskanterna och grannens trädgård, bör alltid en avdriftsreducerande sprutteknik

Relaterade artiklar