ANNONS

Användningen av antibiotika minskar

Användningen av antibiotika hos boskap inom jordbruket fortsätter att minska i de flesta europeiska länder, men ökar fortfarande i några länder. Norge, Island, Sverige och Finland använder fortfarande minst antibiotika.
Det är viktigt att minska givan av antibiotika mot bakgrunden av den ökande antibiotikaresistens. Medicinerna riskerar att förlora sin verkan med fatala följder för folkhälsan. Därför borde antibiotika inte ges till boskap i förebyggande syfte.

Det rapporterar Landsbygsens Folk som hänvisar till Årets Esvac-rapport som redogör för läget 2018 visar fortsatt minskning av försäljningen av veterinärmedicinska antibiotika. Det skriver den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i ett pressmeddelande.

Enligt den årliga rapporten fortsätter användningen av antibiotika till djur att minska. Den totala försäljningen av veterinärmedicinska antibiotika i europeiska länder har minskat med mer än 34 procent mellan 2011 och 2018.

Jämförelsetal ger statistisk rättvisa
För att förbrukningen av antibiotika under olika år ska vara jämförbar, ställer EMA försäljningen av antibiotika i proportion till antalet djur. För ändamålet har en populationskorrigerande enhet utarbetats (population correction unit, PCU).

PCU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av djur i ett land uttryckt i kilo. Detta görs för att ta hänsyn till skillnaden i djurantal mellan länderna. Måttet är en aning grovt och siffrorna ska därför tolkas med viss försiktighet, poängterar EMA.

De minsta insatserna av antibiotika hos djur noteras igen en gång för Norge (2,9 mg/PCU), Island (4,9), Sverige 12,5) och Finland (18,7 mg/PCU). För Danmark noteras 38,2 mg/PCU.

Värstingar i EU är Cypern (466,3 mg/PCU), Italien (244,0), Spanien (219,2), Portugal (186,6), Ungern (180,6), Polen (167,4), Malta (150,9 mg/PCU). Tyskland har sänkt sin användning från 211,5 mg/PCU år 2011 till 88,4 mg(PCU år 2018.

Trenden motverkar resistens
Särskilt glädjande är minskningen av den totala försäljningen av vissa veterinärmedicinska antimikrobiella medel som är viktiga för humanmedicinen. Dessa antibiotika används för behandling av allvarliga infektioner hos människor, orsakade av resistenta bakterier.

Försäljningen av tredje och fjärde generationens cefalosporiner har minskat med 24 procent, polymyxiner med 70 procent, fluorokinoloner med 4 procent. Försäljningen av andra kinoloner har minskat med 74 procent.

Den stadigt minskande försäljningen av veterinärmedicinska antibiotika visar att Europa är på rätt väg. EU:s vägledning och nationella kampanjer har en positiv effekt, säger Ivo Claassen, som är chef för EMA:s avdelning för veterinärmedicin.

Esvac-rapporten presenterar data från 31 länder. Antalet deltagande länder har ökat från nio länder 2010 till 31 länder 2020. Av dem har 25 länder medverkat under hela perioden 2011-2018.

Esvac-projektet lanserades av EMA i april 2010 efter en begäran från EU-kommissionen. Rapporten publiceras årligen och används som referens och vägledning av forskare, veterinärer och beslutsfattare i deltagarländerna.

Relaterade artiklar