ANNONS

Arbetet för handläggning av jordbrukets och yrkesfiskets krisstöd påbörjas

Regeringen aviserade den 25 april ett utökat krisstöd till jordbruket och yrkesfisket. För att möjliggöra en så skyndsam hantering som möjligt tas nu nästa steg med myndighetsuppdrag för att börja förbereda handläggningsarbetet.
Rysslands invasion av Ukraina har lett till påtagliga kostnadsökningar för jordbruks- och trädgårdssektorn samt inom yrkesfisket. Kostnadsökningarna pressar dessa näringar mycket hårt och äventyrar en del av den framtida livsmedelsproduktionen. Regeringen har därför aviserat tillfälligt ekonomiskt stöd till lantbruket, växthusföretag och yrkesfisket på totalt cirka 3,1 miljarder kronor. Cirka 2 miljarder utgörs av stöd till animaliesektor, växthusnäring och yrkesfisket. Paketet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

–  Det känns bra att vi nu tar nästa steg för att stödpaketet ska komma fram till Sveriges lantbrukare så snabbt som möjligt. Vi kommer från regeringens sida att återkomma med en tidsplan för när stöden kan sökas och utbetalas. Att länsstyrelserna nu får i uppdrag att förbereda handläggningen är ett viktigt steg på vägen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Uppdraget till länsstyrelserna ska ske i samverkan med Jordbruksverket samt Boverket och redovisas senast den 15 juni 2022. Delar av det föreslagna stödet kräver godkännande från EU-kommissionen innan ikraftträdande.

Relaterade artiklar