ANNONS

Årets första N-Prognos

I Skåne är höstgrödornas utveckling tidig. En del höstvetefält är redan i stråskjutning. I norra Götaland och Svealand är utvecklingen mer som ett genomsnittligt år och vi får nog vänta på vetets stråskjutning ytterligare ett par veckor särskilt som väderleksprognosen spår kallt väder.

Det som framförallt skiljer 2024 från andra år är den stora mängd regn och snö vi fått i april så här långt. På vissa ställen har så mycket som 100 mm nederbörd kommit i april så här långt och där kan vi säkert se en del förluster av eventuella tidiga kvävegivor särskilt på jordar med hög lerhalt, där det är mer packat eller i svackor där vatten samlats.

Hur mycket som eventuellt förlorats är omöjligt att säga utan det får bli en senare fråga. Yaras råd är att köra en normal huvudgiva och sedan komplettera extra vid behov när man kommit så långt så att det går att få bättre kunskap genom att mäta i fält.

Till hjälp att bestämma årets kvävebehov har Yara Nollrutor som visar markleverans, Maxrutor som kan ge en bra indikation på om kvävet tar slut för tidigt och Yara N-Tester som visar koncentrationen av kväve i bladen och som fungerar i vete från flaggbladsstadiet. En N-Tester kan lantbrukare hyra för tolv månader från Yara. Kostnaden i år är 0 kronor.

Se inslag om Yara N-tester och hur den kan användas tillsammans med mobilen genom att klicka här.

Dessutom blir det säkert extra viktigt att följa grödornas utveckling och om variationen inom fält blir extra stor i år på grund av kväve-förluster. Enklast gör du det med satellitbilder i Atfarm där höstvetets upptag av kväve visas i klartext.

Relaterade artiklar