ANNONS

Årets Gårdsstöd i december

Slututbetalning av gårdsstöd för 2017 börjar
den 8 december

Fredagen den 8 december kommer de första slututbetalningarna av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare och kompensationsstöd för 2017. Utbetalningarna fortsätter den 15 och 28 december och därefter rullande varje vecka.

På mina sidor på Jordbruksverkets hemsida, kan man med e-legitimation, se hur utbetalningarna för den egna gården ligger till.

Relaterade artiklar