ANNONS

Arla höjer priset för konventionell mjölk

Priset som Arlabönderna får betalt för konventionell mjölk höjs igen. Det är åttonde höjningen i år. Priset för ekologisk mjölk är oförändrat.

Förändringen gäller från den 1 oktober. Priset för konventionell mjölk höjs med 13 öre. Den ekologiska mjölken ligger egentligen kvar på samma nivå som september, men Sverige påverkas positivt av en valutaeffekt och priset höjs därför med 2,7 öre. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 600,9 öre per kilo och 652,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.
– Kostnaderna i svenskt lantbruk fortsätter att öka. Därför är det viktigt att vi kan göra ytterligare en höjning av mjölkpriset till våra ägare, mjölkbönderna, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström och fortsätter:
– Det ekologiska segmentet har tappat lite vilket innebär att det finns ett överskott av ekomjölk. För att bidra till ökad efterfrågan arbetar vi med att utveckla produktsortimentet och lyfter fram fördelarna med ekologiskt i marknadsföring och annan kommunikation till konsumenterna.

Marknadsöversikt:
Invägd mjölkråvara: De senaste mjölksiffrorna tyder på att en snabb återhämtning av den globala mjölkproduktionen inte är i sikte, trots de fortsatt höga mjölkpriserna. Europa förväntas se en liten tillväxt i juli på 0–0,5 procent i förhållande till föregående år, men det beror på att intaget i juli 2021 var ganska lågt. USA slutade på +0,2 procent i juli vilket var något upp, men under förväntningarna. Nya Zeeland slutade -5,5 procent i juli även om juli är den näst lägsta produktionsmånaden där.

Ost: Marknaderna har generellt varit mycket lugna och stabila under de senaste månaderna på grund av semesterperioden.

Mjölkpulver: Mjölkpulver har återhämtat sig. Priserna på skummjölkspulver ökade för alla större produktionsområden och terminspriserna har förbättrats avsevärt.

Smör: EU:s smörmarknad har varit mycket stabil och den amerikanska prissättningen för smör ligger nära EU-nivå.

Relaterade artiklar