ANNONS

Arla rival tjänar mer pengar

Även om Arla gjorde ett bra resultat i fjol och nu delar ut 2,2 cent per kg levererad mjölk i efterlikvid till sina medlemmar i Sverige och i Danmark går Arla sämre än konkurrenten Frisland Campina.

Det nederländska mejeriet gjorde ett resultat som omräknat motsvarar 6:48 svenska kronor per kg mjölk. Arlas resultat är med en sådan beräkning 6:08 kronor per kg mjölk.
Även omsättningen ökade mer i Frisland Campina under år 2022, plus 22,4 procent. Frisland Campinas omsättning är därmed 2,2 procent större än Arlas och uppgår till 14,1 miljarder euro.
Såväl Arla som Frisland Campina har mindre förväntningar på år 2023 jämfört med år 2022.

Relaterade artiklar