ANNONS

Arla tillåter igen generationsväxling bland ekologiska producenter

Under en period har Arla stoppat för lantbrukare som generationsväxlar att bibehålla sina leveransrätter för ekologisk mjölk. Detta till följd av att Arla under en lång period haft överskott på ekologisk mjölk.

Det andelsägda mejeriet har även uppmanat ekologiska producenter att gå över till konventionell drift, något som lyckats väl och minskat volymen av ekologisk mjölk med 100 miljoner kg.
Därmed släpper de nu stoppet för generationsväxling i ekologiska mjölkföretag.

Relaterade artiklar