ANNONS

ASF minskar i Europa

Antalet utbrott av afrikansk svinpest, ASF, hos grisar och fall som rapporterats hos vildsvin i EU minskade avsevärt år 2022 jämfört med föregående år, enligt en ny rapport som publicerades i går av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA). Sjukdomen anmäldes i åtta EU-länder hos grisar och elva EU-länder hos vildsvin.

– Under det senaste decenniet har afrikansk svinpest haft en dramatisk inverkan på grisuppfödningssektorn i EU och fortsätter att störa lokala och regionala ekonomier. Även om vår senaste rapport visar uppmuntrande tecken på att ansträngningar för att stoppa spridningen av viruset kan få effekt, är bilden över hela EU inte på något sätt allmänt positiv och vi måste vara vaksamma. Jordbrukare, jägare och veterinärer har en särskilt viktig roll att spela för att rapportera misstänkta fall, säger Bernhard Url, EFSA:s verkställande direktör.

År 2022 minskade ASF-utbrotten bland tamsvin i EU med 79 procent jämfört med 2021. Minskningen var särskilt markant i Rumänien, Polen och Bulgarien. Litauen, tvärtom, registrerade en liten ökning orsakad av ett kluster av utbrott som anmäldes på sommaren i den sydvästra delen av landet.

Åtta EU-länder (Bulgarien, Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien) och fyra grannländer utanför EU (Moldova, Nordmakedonien, Serbien och Ukraina) rapporterade utbrott hos tamgrisar. Rumänien var det mest drabbade EU-landet med 327 utbrott, vilket motsvarar 87 procent av de totala EU-utbrotten. Serbien var det mest drabbade icke-EU-landet av de som ingick i rapporten, med 107 utbrott. ASF varslades för första gången i Nordmakedonien.

När det gäller vildsvin rapporterades 40 procent färre fall i EU under 2022 jämfört med 2021. Detta är den första minskningen av ASF-fall hos vildsvin i området sedan det introducerades 2014. Elva EU-medlemsstater (Tjeckien, Estland och Ungern i utöver medlemsstaterna med utbrott bland tamsvin) och fyra länder utanför EU (Moldova, Nordmakedonien, Serbien och Ukraina) anmälde ASF-fall i vildsvin.

EFSA:s StopASF-kampanj förlängdes
För att stödja de fortsatta ansträngningarna att kontrollera spridningen av viruset förlänger EFSA sin StopASF-kampanj 2023. Kampanjen ökar medvetenheten bland bönder, jägare och veterinärer i EU och omgivande länder om hur man upptäcker, förebygger och rapporterar ASF.

Nu på sitt fjärde år uppmuntrar EFSA:s StopASF-kampanj kommersiella jordbrukare, veterinärer och jägare att “upptäcka, förebygga, rapportera” ASF-fall. Kampanjen är beroende av hjälp från lokala bondegrupper. Det drivs i samarbete med lokala myndigheter i arton länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Kosovo, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien .
 

Relaterade artiklar