ANNONS

Avtal med Källsjö mejeri om forskningsfinansiering

Stiftelsen Lantbruksforskning har tecknat avtal med halländska Källsjö mejeri om finansiering av lantbruksforskning. Källsjö mejeri kommer att göra ett avdrag på den invägda mjölken, som investeras i forskning.

Källsjö mejeri i Halland har anslutit sig till stiftelsens insamlingsmodell. Modellen bygger på att de anslutna företagen, oavsett storlek, gör ett avdrag om 0,5 öre per kilo invägd mjölk. De insamlade medlen går oavkortat till forskning av högsta relevans för svenskt lantbruk.

– En hållbar – inte minst ekonomiskt – svensk mjölknäring kräver forskning, utveckling och innovation säger Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforsknings vd. Det är glädjande att Källsjö mejeri ansluter sig till gruppen av mejerier som tar ansvar för  att öka mjölksektorns konkurrenskraft genom ny kunskap.

Källsjö mejeri tillverkar mejeriprodukter i Ullared sedan 2006. 2014 invigdes företagets nya mejeri. Mjölkråvaran kommer från de lokala gårdarna Egnared, Torsebo, Kampås, Prästedalen och Åhs.

– En levande landsbygd är viktigt för oss säger Lennart Svenäng, ordförande och en av ägarna till Källsjö mejeri. Det är därför vi startade mejeriet och därför vill vi vara med och investera i forskning och ny kunskap för framtiden.

I 2015 års öppna utlysning beviljade Stiftelsen Lantbruksforskning drygt 30 miljoner kronor till 12 nya projekt med relevans för mjölknäringen. I december tas beslut i årets öppna utlysning.8c65b24dd4fcb5ae_org

Fakta

Arla, Gefleortens mejeri, Gäsene mejeri, Norrmejerier och Sju gårdar är sedan tidigare anslutna till stiftelsens insamlingsmodell.

Relaterade artiklar