ANNONS

Bästa uttagstekniken i ensilagesilon

Videncentret for Landbrug i Danmark har gjort en studie över bästa teknik för uttag av ensilage i plansilo. Det de kom fram till kan sammanfattas enligt följande; Uttag ska ske så att ensilaget exponeras så lite som möjligt. Snittytan i stacken ska vara så jämn som möjligt och helt lodrät. Redskapet får inte lyfta fodret i stacken. Undvik spill. Det ska inte ligga löst foder i plansilon.
För att nå dessa mål är det viktigt att man har ett lämpligt redskap som inte är för stort för lastmaskinen. Det gäller att lastaren kan hantera redskapet på ett säkert sätt. Likaså gäller det att föraren vet vad som är vikgtit och kan hantera lastmaskin och redskap på bästa sätt.

Relaterade artiklar