ANNONS

Bättre än 2018 men nya problem i år

Jordbruksverkets senaste statistik till Regeringen visar att lantbruket står bättre rustat i år jämfört med torkan år 2018. Detta beror på att lantbrukare lärt sig och gjort strategier samt att torkan avbröts tidigare i år. Bekymren i år är stigande räntor och mer rörliga priser som kan påverka såväl positivt som negativt.

Under den senaste tolvmånadersperioden har avräkningspriserna varierat kraftigt, men sett till hela perioden är priserna för maj 2023 11 procent mindre än i maj 2022. Prisnivån för maj 2023 är den minsta sedan mars 2022. Variationerna mellan enskilda produkter är dock mycket stor. Priserna
för oljeväxter har fallit med 57 procent och för spannmål med 41 procent. Totalt har vegetabilieprodukterna fallit i pris med 23 procent. Animalieprodukterna har ökat i pris med drygt en procent under perioden från maj 2022 till maj 2023.
Priserna för nöt- och griskött har stigit med nio procent medan priset för mjölk har fallit med fem procent.
Under perioden maj 2022 till maj 2023 steg konsumentpriserna på jordbrukets produkter (KPI-J) med 15 procent. KPI totalt steg under samma period med cirka tio procent.

Produktionsmedelspriser
Efterfrågan på gödning inom EU är säsongsmässigt svag och jordbrukarna köper inte mer än vad som förbrukas på kort sikt. Det börjar dock finnas tecken som tyder på att botten för priserna på gödning har nåtts och oro för stigande priser på gas inför vintern kommer att leda till högre priser. I Sverige har Yara aviserat högre gödningspriser till följd av försvagad växelkurs.
Prisnoteringarna för foder har åter vänt uppåt under de senaste veckorna, det gäller både för foder till nötkreatur och grisar.

Produktionsmedelsprisstatistik Sverige och EU
Sedan maj 2022 har produktionsmedelsprisindex fallit med drygt tio procent. Prisindex för maj 2023 är den lägsta sedan mars 2022. Eftersom prisförändringarna varit mycket stora är jämförelser mellan enskilda månader svåra att göra. För gödning har priset fallit med nästan 60 procent under perioden maj 2022 till maj 2023. Under samma period har priset för energi fallit med 12 procent och för foder med 10 procent.

Lönsamhet
Jämfört med torkan 2018 har jordbrukarna haft en större handlingsberedskap denna gång. Det har gjorts anpassningar i ett tidigare skede och de åtgärder som satts in har varit mer lösningsorienterade. När väderleken har utvecklats i en mer positiv riktning har det gått till ett läge med mer optimism. Den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd med kvardröjande effekter av höga priser för inköpta produktionsmedel, fallande avräkningspriser, en svag skörd och stigande räntor. En svag skörd i Sverige med flera länder runt Östersjön kan ge utrymme för stigande
priser. Lantmännen bedömer dock att priseffekten blir mindre jämfört med 2018/19 och inte kommer att kompensera för mindre avkastning och stora produktionsmedelspriser. Behov av att köpa in mer foder och att spannmålsgrödor som var avsedda för försäljning men fått användas som grovfoder påverkar också lönsamheten negativt.

Relaterade artiklar