ANNONS

Bättre prestanda i rundbalspressen

Agco introducerar nu en mängd nya funktioner och tillval på RB-seriens rundbalspressar för att förbättra driften och produktiviteten.

 

– Dessa märkbara förbättringar inkluderar nytt exklusivt specifikationspaket som automatiserar arbetet, vilket gör pressen enklare att manövrera och reducerar förarens arbetsbelastning och därmed ökar produktiviteten, förklarar Jérôme Aubrion, Director Marketing Massey Ferguson, Europa & Mellanöstern.

 

Den exklusiva funktionen Tractor Implement Management (TIM) ger hög automatiseringsnivå och inkluderar att stanna traktorn. Andra nya funktioner är automatisk smörjning och en instegsmodell av pekskärmsterminalen.

 

– Dessa nya funktioner och tillval kommer tilltala intensiva användare som pressar många balar per säsong och kommer att kunna dra nytta av en produktivitetsökning. Detta extra val möjliggör även för användarna att välja en högre specifikationsnivå för att passa deras önskemål och investeringsbehov, tillägger han.

Förbättringar av MF RB-seriens rundbalspressar

 

·      Nytt exklusiv specifikationspaket tillgängligt för alla MF RB Xtra singelpressar automatiserar många pressfunktioner

·      Exklusivt specifikationspaket med funktionen Tractor Implement Management (TIM)

·      Ny instegsmodell av terminalen MF BaleControl

·      Ny display för alla terminaler inklusive ISOBUS

·      Automatiskt smörjsystem för alla pressar med variabel kammare

·       Förbättrad balställare för kombipressarna Protec.

 

Exklusivt tillvalspaket ökar automatiseringen

 

Denna exklusiva specifikation, tillgänglig för alla MF RB Xtra singelpressar, använder traktorns lastkännande hydraulik för att automatisera repetitiva uppgifter. Genom att kombinera ett antal tillval i samma paket reduceras mängden repetitiva uppgifter föraren behöver utföra, vilket bidrar till ökad produktivitet.

 

Tillvalspaketet automatiserar driften av följande:

·      Lyft av pickupen vid backning och under balvägning

·      Öppning och stängning av backluckan efter balbindning

·       Gruppval av snittknivar och införande av dessa under balbindning för rensning av knivspåren.

 

Det inkluderar även mätning av balarnas vattenhalt, balvägning samt automatiskt osnittat yttre lager (när snittknivarna är aktiverade) för en mer plan utsida. LED underhålls- och servicebelysning är också en del av paketet.

 

Exklusivt TIM tillvalspaket

 

Utvecklat för användning av pressen i kombination med traktorer kompatibla med TIM, möjliggör det exklusiva TIM tillvalpaketet pressen och traktorn at kommunicera via ISOBUS-anslutningen för att automatisera en mängd driftsfunktioner. Systemet kräver inte lastkännande hydraulik.

 

Tillvalet TIM tar kontroll över samma funktioner och ger samma funktionalitet som det exklusiva lastkännande tillvalspaketet, men i tillägg inkluderas också automatiskt stopp av traktorn vid balbindning. Förutom att befria föraren från repetitiva uppgifter, minskar detta också avsevärt förarens överansträngning, vilket bidrar till att öka den totala produktiviteten.

 

Ny MF BaleControl-terminal

 

Massey Ferguson introducerar nu en ny press-terminal för användning tillsammans med traktorer utan ISOBUS-anslutning. MF BaleControl ger okomplicerad och intuitiv användning via en modern terminal med 5 tums pekskärm. Denna ersätter kontrollenheten E-Link och har fler funktioner samt inkluderar även många funktioner som fanns tillgängliga i den högre specificerade kontrollenheten E-Link Pro.

 

Alla tidigare terminaler, inklusive ISOBUS, har nu ersatts med en ny terminal. Denna terminal med tydlig display visar en illustration av pressen, vilket gör det möjligt för föraren att enkelt navigera igenom menyerna, samt ge pekskärmskontroll över mängder av funktioner.

 

För ISOBUS-kompatibla terminaler fås även funktionen Task Controller.

 

Enklare underhåll

 

Alla pressar med variabel kammare i MF RB V-serien kan nu fås med ett automatiskt smörjsystem, vilket sätter ett nytt riktmärke genom smörjning av lagren på pressens alla rullar.

Dessutom minskas tidsåtgången för underhåll och ökar tillförlitligheten eftersom korrekt smörjning av komponenterna säkras.

 

Automatisk smörjning är standard på kombipressarna Protec, men finns som ett praktiskt tillval till Xtra-modellerna för singelpressarna.

 

Förbättrad balställare på Protec

 

Den nya, omkonstruerad balställaren till kombipressarna MF RB Protec är mer robust och har bättre prestanda och säkerhet. Den ger även bättre balhantering på sluttningar, med säker avläggning på balens plana sida, vilket förhindrar balarna från att rulla iväg samt att detta bidrar till att skydda plastfilmen från punkteringsskador.

 

Efter att balen lämnar plastarbordet, styrs de i rätt position vi två guiderullar, innan de ställs på plats via en vridtallrik i änden, vilken styr upp balarna på deras plana sida under avläggningen.

 

Denna nya konstruktion är inte bara mer robust och hållbar, den bidrar också till att höja prestanda och säkerhet. Föraren kan nu också byta mellan arbets- och transportpositions på bara fyra sekunder, utan att behöva lämna förarplatsen.

Relaterade artiklar