ANNONS

Bekämpa ogräs med kamera

Nu kan en nyutvecklad kamera leda till bättre och optimerad ogräsbekämpning. Kameran heter WeedMAPS eller ogräskameran och provas just nu hos 40 olika lantbrukare. Målet är att precisions bekämpa endast där det behövs.
WeedMAPS består av en kamera och en app till smartphone eller surfplatta. Kameran monteras på fordonet så det ser ned i grödan. Därmed detekterar och känner den igen ogräsarter i fält, särskiljer dessa från grödan och dokumenterar ogräsmängden i grödan.
När du kört över ditt fält visas ogrästätheten på ditt fält (som % av fältet) i appen på din telefon eller surfplatta.
Uppgifterna överförs även automatiskt till programmet Näsgård Karta. Även här visas hur stor del av fältet som har ogräsförekomst i procent av fältet. Här kan du bearbeta uppgifterna och skapa tilldelningsfiler för bekämpning där behovet finns.
– Vi ser en stor potential i denna nya produkt, det ger precisionsodling nya möjligheter, säger Birger Hartmann från Datalogisk.
Lanseringen av WeedMAPS tillsammans med Näsgård Karta är första steget att hjälpa lantbrukare att minska användningen av herbicider och även första steget i projektet RoboWeedMAPs.
Kameran leverans av Datalogisk i samarbete med firman Agro Intelligence.

 

 

 

 

 

Fakta:

  • Verktyg för ogräsbekämpning
  • Optimerar beslut om ogräsbekämpning
  • Uppgifterna visas i en app.
  • Data sparas online.
  • Baseras på prisbillig kamera.

Integrerad i Näsgård Karta.

 

Bifogas bilder från TH-Agro i Danmark som är en av de lantbruk som testar kameran denna säsong. Bilderna visar hur kameran upptäckt spillraps i spenat och därefter lästs in i Näsgård karta och skapat en tilldelningskarta.

Relaterade artiklar