ANNONS

Berendsen investerar 20 miljoner i tre nya reningsverk

Under hösten 2019 fortsätter Berendsen att stärka sin position som föregångare på miljösidan. Ytterligare tre nya reningsverk installeras på tvätterianläggningarna i Hofors, Huddinge och Huskvarna. Investeringen görs i samarbete med Norlex, specialister på system för rening av avloppsvatten.

– Som marknadsledande vill vi ta ett större hållbarhetsansvar och gå före, bland annat genom investeringar i ny teknik, säger Johanna Persson, VD Berendsen Sverige. 

Projekt som nu startas är en del av Berendsens omfattande planer på VA-sidan som pågått under flera år. Förutom att höja kapaciteten på anläggningarna, uppgraderas reningsprocesserna för att kunna möta nya, högre krav. Redan under 2018 gjordes investeringar i nya, moderna reningsverk på Berendsens anläggningar i Helsingborg, Umeå och Sundsvall. De nya reningsverken reducerar förekomsten av bland annat tungmetaller, något som yrkeskläder ofta bär med sig, med upp till 96 procent.
Näst på tur är anläggningarna i Hofors, Huddinge och Huskvarna.
– Investeringarna är ytterligare ett steg i vår hållbarhetsresa där vi vill vara en aktör som visar vägen och sätter den högsta standarden kring hur företag, såväl inom som utanför vår bransch, väljer att hantera sina utsläpp. Kraven stegras från kommunerna, från våra kunder och från allmänheten. Och vår ambition är att alltid ligga steget före, säger Johanna Persson.
Renare avloppsvatten  
Höstens satsning väntas uppgå till 20 miljoner kronor och till sin hjälp har Berendsen anlitat Norlex, som är specialister på system för rening av avloppsvatten från bland annat just tvätterier.
– Vi uppfattar vatten som en självklarhet, men det hänger på att man arbetar målinriktat med att säkerställa att vi kan få rent vatten nu och i framtiden. Där ser vi det som mycket positivt att stora aktörer som Berendsen är med och driver utvecklingen framåt, säger Thomas Eilkær, Managing Director, Norlex Systems.
Ett bättre alternativ till att tvätta hemma
Berendsen tvättar bland annat arbetskläder till verkstadsindustrin, där kläderna som passerar tvätterierna kan vara förorenade med bland annat tungmetaller som bly, kadmium och kvicksilver.

–  Det kan vara frestande att tvätta sina arbetskläder hemma men det många inte tänker på är att miljöfarliga ämnen då riskerar att hamna direkt i det kommunala avloppsvattnet. Genom reningsverken som finns på våra tvätterier, minimeras halterna av dessa ämnen och vi tar istället hand om dem på ett säkert sätt, avslutar Johanna Persson.

Relaterade artiklar