ANNONS

Biprodukter från solrosor – Ett alternativ till kött

Klimatförändringar, knapphet på naturresurser och en snabbväxande världsbefolkning hotar vår tillgång till näringsrik, säker och prisvärd mat. En lösning är att gå mot ett mer växtbaserat matsystem. VTT, DSM, DIL German Institute of Food Technologies, Helsingfors universitet och ABP Beef har startat ett forskningsprojekt som syftar till att använda solrospresskakor som proteiningrediens för att utveckla hållbara och välsmakande köttalternativ.

VTT Technology Center of Finland samordnar Taste2Meat, ett EIT Food-finansierat projekt, som fokuserar på att mildra klimatförändringarna och öka EU:s självförsörjning med protein genom att tillhandahålla hållbara köttalternativ för att minska köttkonsumtionen.

– Vårt livsmedelssystem går igenom en aldrig tidigare skådad kris och det finns till och med en högre risk för global livsmedelssäkerhet jämfört med för 2-3 år sedan. Därför måste vi effektivt utnyttja befintliga växtbaserade sidoströmmar som högvärdiga proteiningredienser för mat. Taste2Meat-projektet bidrar till nollavfall och hållbart matsystem genom att återanvända solrospresskaka som proteiningrediens och designa både hybrid, kött- och växtprotein och enbart växtproteinbaserade smakrika köttalternativ till europeiska konsumenter, säger Nesli Sözer, Research Professor vid VTT.

– Vi är särskilt intresserade av ett ökande antal flexitarianer, som integrerar växtbaserade
produkter i kosten men konsumerar främst köttprodukter. Smakfulla köttalternativ och hybrider skapar nya affärsmöjligheter och möjliggör en smidig övergång för människor att öka mängden växtbaserade ingredienser i sin kost.

Solrosfrön är den tredje största oljefrökällan i världen. Solrospresskaka är en sidoström som erhålls från produktion av solrosolja. Dessutom använder projektet ärt- och rapsproteiner som samingredienser tillsammans med solrosprotein.

Hur uppfattar konsumenterna köttalternativ?

Ett av målen med detta projekt är att möjliggöra ett snabbt marknadsinträde för alternativa köttprodukter och processer i nuvarande snabbt föränderliga affärsmiljö genom vetenskapligt kunnande.

Under projektet kommer konsumentstudier att genomföras för att analysera europeiska konsumenters uppfattning och attityder till köttalternativ och de viktigaste mervärden som konsumenterna förknippar med dem.

– Konsumentacceptans har en nyckelroll i utvecklingen av genomförbara affärscases kring köttalternativ. Sensoriska egenskaper som smak och köttliknande konsistens är de mest inflytelserika prediktorerna för acceptans av köttalternativ, säger Sözer.

Relaterade artiklar