ANNONS

Bli mästare på grovfoder och tjäna pengar

Genom att producera det bästa grovfodret i rätt kvalitet kan mjölkproducenten öka vinsten med 4 000 kronor per ko och år. I en besättning på 250 kor är det 1 miljon kronor mer på sista raden.
Det visar resultatet av ett projekt där fyra gårdar och deras rådgivare deltagit under två år. Det är det danska Videncentret for Landbrug som står bakom projektet och som resulterat i konkreta råd för alla mjölkproducetner. Det handlar om att odla de grödor som är bäst på gårdens åkrar och därefter göra den bästa foderblandningen av det. För att nå största möjliga lönsamhet gäller det att öka själövförsörjningen av foder på gården. De fyra danska mjölkproducenterna i undersökningen har gått från det danska snittet på 60 procent självförsörjandegrad vad gäller den totala foderförbrukningen i mjölkbesättningen till 71 procent.

Relaterade artiklar