ANNONS

Brist på soja?

Årets första WASDE rapport från USA i vilken man ser beräknad produktion och efterfråga av soja visar på en minskad produktion och en ökad efterfrågan.
WASDE räknar med att sojaproduktionen ska minska med åtta miljoner ton i hela världen jämfört med 2009. En av anledningarna är ett minskat intresse från amerikanska lantbrukare att odla soja till följd av stora skördar 2009 och lågt pris som följd.
När det gäller efterfrågan räknar man med att efterfrågan ökar med 11 mijoner ton.
Troligtivs blir det ingen brist på soja eftersom det var ett överskott på 23 ton soja i fjol, men naturligtvis påverkar det priserna uppåt en smula.

Relaterade artiklar