ANNONS

Bristfälliga installationer och gnagare vanliga orsaker till onödiga elskador inom lantbruket

Genom att ta sig tid och gå igenom lantbruksverksamhetens olika delar kan man hindra att stora skador uppstår. Antingen gör man det själv eller så tar man hjälp av sitt försäkringsbolag. Det rådet kommer från Länsförsäkringar.

– Att vara lantbrukare innebär att man ska ha koll på många saker. Själv kanske man blir hemmablind eller inte ger sig tid i det dagliga arbetet att kontrollera allting. Då får man ta in extern hjälp. Tyvärr hittar vi exempelvis fortfarande fel på det stora flertalet av nyinstallerade solcellsanläggningar. Det är ofta slarviga och felaktigt lagda kablage, avsaknad av jordfelsbrytare för att nämna några saker, säger Peter Birch Jensen.

Kontroll av elinstallationer
Genom att termografera med värmekamera kan man hitta ställen där det är varmgång.

Det enda som kan behövas för att avhjälpa felet är att spänna en skruv som är lös. Om man inte kontrollerar finns stor risk att det kan orsaka brand. Se bilagor, bild 1 – bild från värmekamera och 2 – kopplingsplinten i verkligheten

För elanläggningar är det ett myndighetskrav att den som är ägare till anläggningen ska göra periodiska kontroller.

Elskador orsakade av gnagare
En inte så överraskande sak som hittas på våra lantbruk är gnagarskador som råttor och möss har orsakat.

– Vilken kostnad dessa skador genererar är svårt att säga men minst 25 procent av bränderna inom lantbruk är relaterade till el enligt Lantbrukets Brandskyddskommittés (LBK) statistik. I 40 procent av fallen är det okänt hur bränderna startade men vi kan uppskatta att i en fjärdedel av de okända fallen är relaterade till el, säger Peter Birch Jensen.

Sammanlagt är då varannan brand orsakad av elektriska installationer. Därefter följer bränder på grund av fastbränslepannor, bränder som startar i maskiner och hantering av aska.

 

Råd och tips
Ha en plan vad som du ska göra om viktiga maskiner eller anläggningar börjar brinna, till exempel din storbalspress.
Se till att du själv eller dina anställda inte kommer till skada genom att löpande uppdatera era insatsplaner för att förhindra olyckor.
Ha som vana att alltid kontakta ditt försäkringsbolag innan du investerar i till exempel batterilager eller funderar på nybyggnation av en ny spannmålstork eller andra större installationer.
Lantbrukets Brandskyddskommitte

Lantbrukets Brandskyddskommitte LBK är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag. Här kan du hitta allt från hur du ska placera byggnader vid nybyggnation till handboken för Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet och mycket mera.

Relaterade artiklar